Onderhouds- en vernieuwingswerken ring rond Diest (R26)

Regio
Gemeente
Weg
Datum april 2019 - september 2019

Update 25/03/2019: Op maandag 1 april 2019 starten de vernieuwingswerken van de R26 Omer Vanaudenhovelaan. Tot de 2de helft van augustus 2019 geldt er uitsluitend eenrichtingsverkeer op R26 tussen Schaffensepoort en het kruispunt met de Vervoortstraat/Sint-Janstraat in zuidelijke richting. Autoverkeer in de andere richting volgt een omleiding via de Citadellaan. 

Op maandag 1 april start AWV met de aanleg van nieuwe en bredere fietspaden tussen de Schaffensestraat en het kruispunt met de Vervoortstraat. Ook het wegdek krijgt er tegelijk een grondige opknapbeurt. Vanaf dat moment zal slechts één rijstrook beschikbaar zijn vanaf de Schaffensepoort naar de Hasseltsepoort. Verkeer kan dan enkel van noord naar zuid de werken passeren (vanuit station Diest richting provinciedomein Halve Maan). Autoverkeer in de andere richting kan zolang niet door en volgt een omleiding via de Citadellaan. De werken moeten tegen de start van volgend schooljaar afgerond zijn.

Fasering en verkeersmaatregelen

FASE 1A: van 1 april tot eind mei 2019

 • Werken aan de buitenzijde van de R26 Omer Vanaudenhovelaan (zijde van provinciedomein Halve Maan), tussen de Schaffensepoort en het kruispunt met de Vervoortstraat.
 • Vernieuwing fietspaden en wegdek.
 • Enkelrichtingsverkeer in zuidelijke richting op dit deel van de ringweg.
 • Verkeer van zuid naar noord volgt een omleiding via de Citadellaan.

FASE 1B: eind mei tot half augustus 2019

 • Werken aan de binnenzijde van de R26 Omer Vanaudenhovelaan (zijde van het stadscentrum), tussen de Schaffensepoort en kruispunt met de Vervoortstraat.
 • Vernieuwing fietspaden en wegdek.
 • Enkelrichtingsverkeer in zuidelijke richting op dit deel van de ringweg.
 • Verkeer van zuid naar noord volgt een omleiding via de Citadellaan.

 

Opgelet: de planning van dergelijke werken is steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden. Deze kan mogelijk nog veranderen. 

Specifieke verkeersmaatregelen

Voetgangers en fietsers volgen korte omleiding

Fietsers en voetgangers kunnen niet voorbij de werken stappen of fietsen op het deel van de ringweg ter hoogte van de werken. Via het stadscentrum zijn er diverse alternatieve routes mogelijk. Vanaf het station volgt men een omleiding langs de Schaffensestraat naar de Veemarkt. Via de Pesthuizenstraat kan je vervolgens naar De Halve Maan of via de Sint-Janstraat terug naar de ring. Vanuit Webbekom kunnen fietsers langs de Vervoortstraat naar het provinciedomein en via het centrum richting station. Voetgangers kunnen bijkomend langs Saspoort wandelen want tussen de Schaffensepoort en Saspoort blijft voor stappers het dubbelrichtingsfietspad beschikbaar.

Bereikbaarheid en tijdelijke ingrepen voor plaatselijk verkeer

 • Tussen de rotonde aan de Hasseltsepoort en het kruispunt met de Vervoortstraat kan plaatselijk verkeer op de R26 in beide richtingen rijden. Op die manier blijven zowel de Vervoortstraat als de Sint-Janstraat bereikbaar. 
 • Plaatselijk verkeer richting het Begijnhof blijft mogelijk via het centrum en de Schaffensestraat. Om ook in de andere richting vlot weg te kunnen, zal er in de Begijnenstraat tweerichtingsverkeer toegelaten zijn en dit vanaf 1 april 2019 tot het einde van de werken.
 • De Pesthuizenstraat is van midden mei tot midden augustus 2019 (fase 2) afgesloten van de R26. Hetzelfde geldt voor parking De Warande. Gebruikers van deze parking kunnen dan terecht op de parking van de Halve Maan. Deze laatste blijft trouwens gedurende de hele duur van de werken toegankelijk. 
 • De parking in de bocht van de R26, tegenover de Begijnhofsite, is afgesloten van 1 april tot juni 2019. De parking wordt namelijk volledig opgebroken en heraangelegd.

Provinciedomein De Halve Maan blijft bereikbaar

De parking van De Halve Maan blijft tijdens de werken altijd bereikbaar en biedt dus steeds een alternatief wanneer de andere parkings binnen de werkzone niet toegankelijk zijn. De toegang naar de parking van Halve Maan kan in functie van de werken wel via tijdelijke inritten verlopen, maar dit zal steeds duidelijk bewegwijzerd zijn. Ook voor fietsers en voetgangers blijft het provinciedomein bereikbaar, via de eerder beschreven omleidingen. 

Het project in een notendop

Vanaf april 2019 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de ring rond Diest (R26). In een eerste fase worden de fietspaden tussen de Schaffensestraat en het kruispunt met de Vervoortstraat verbreed en volledig heraangelegd over een afstand van 1,3 kilometer. In een tweede fase krijgt het asfalt van de rijweg tussen de ingang van het provinciedomein De Halve Maan en de Leuvensepoort (een stuk van 1,6 kilometer lang) een onderhoud. Volgens de huidige planning duren de werken tot september 2019.
 
Na afronding van de werken aan de ring start AWV met de grote herinrichting en transformatie van de gewestweg Langenberg (N127). 

Deel 1: verbreding en heraanleg fietspaden tussen Schaffensestraat en Vervoortstraat

Op 15 oktober startte nutsmaatschappij Infrax met rioleringswerken op het stuk van de R26 tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat. De fietspaden werden daarvoor aan beide kanten van de weg opgebroken. Sinds deze werken zorgt een tijdelijke asfaltverharding van de fietspaden ervoor dat fietsers gebruik kunnen maken van de Omer Vanaudenhovelaan tot AWV in april 2019 start met de definitieve vernieuwing en verbreding. Deze werken zullen duren tot medio augustus.  

Deel 2: onderhoud wegdek tussen ingang Halve Maan en Leuvensepoort

Na de werken tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat start AWV met het onderhoud van de rijweg tussen de Leuvensepoort en de ingang van het provinciaal domein De Halve Maan. De toplaag asfalt wordt daarbij vernieuwd en de verzakte ‘slikkers’ (afvoerputten) en boordstenen worden aangepast. Om de hinder voor het verkeer te beperken worden deze werken hoofdzakelijk ‘s avonds en ‘s nachts uitgevoerd. Volgens de huidige planning wordt deel 2 uitgevoerd in de tweede helft van augustus.