Onderhouds- en vernieuwingswerken in Jan De Vostunnel (A112) richting Brussel

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2 maanden vanaf 15 juni 2018

Update 17/08/2018: Na twee maanden hard doorwerken is de vernieuwing van de tunnelkoker in de Jan De Vostunnel richting Brussel zo goed als klaar. Komende nacht wordt de tijdelijke werfsignalisatie in de tunnel weggehaald en worden de tijdelijke doorsteken in de middenberm dichtgezet. Het verkeer richting Brussel kan vanaf vanavond rond 22u opnieuw over één rijstrook in de eigen koker richting Brussel rijden. Tegen zaterdagochtend rond 6u kan het verkeer richting Antwerpen opnieuw door de tunnelkoker richting Antwerpen rijden. Het verkeer richting Brussel beschikt vanaf dan ook opnieuw over beide rijstroken.

Vanaf vrijdagavond 15 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met grondige renovatiewerken in de Jan De Vostunnel in Antwerpen. Vorige zomer en ook begin dit jaar werd de tunnelkoker richting Antwerpen aangepakt. Nu is het de beurt aan de tunnelkoker richting Brussel. Ook nu vinden er saneringswerken plaats en wordt de elektromechanische uitrusting van de tunnelkoker vernieuwd. Tijdens de werken is de koker richting Brussel afgesloten. Het verkeer richting Brussel rijdt dan door de andere koker. Het verkeer richting Antwerpen wordt bovengronds omgeleid. De werken zullen ongeveer twee maanden duren en moeten tegen 17 augustus afgerond zijn.

Sanering oude tunnelbekleding en vernieuwing uitrusting

De sanerings- en renovatiewerken in de Jan De Vostunnel richting Brussel zijn gelijkaardig aan die van vorig jaar. Om de nieuwe verlichting, ventilatie- en veiligheidssystemen te kunnen plaatsen, moet eerst de oude tunnelbekleding verwijderd worden. Omdat het over asbesthoudend materiaal gaat zullen het plafond en de wanden gesaneerd worden. De oude asbesthoudende platen worden verwijderd en vervangen door een coating en nieuwe platen. Vervolgens wordt de elektromechanische uitrusting van de tunnel volledig vernieuwd. Het gaat daarbij over onderdelen van de verlichting, ventilatie- en veiligheidssystemen zoals nieuwe camera’s, nieuwe LED-verlichting, een nieuwe laagspanningsinstallatie, nieuwe signalisatie voor nooduitgangen, enz.

De werken in de tunnelkoker richting Brussel starten vanaf vrijdag 15 juni en moeten tegen 17 augustus afgerond zijn. 

Veiligheid voorop

Asbest vormt geen risico in gebonden toestand zolang het materiaal niet gemanipuleerd wordt (bijv. breken, slijpen, schuren). Wanneer dat wel gebeurt kunnen vezels vrij komen die ingeademd kunnen worden en schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom moet het verwijderen van asbesthoudende materialen met de grootste zorg gebeuren. Voor het verwijderen van de asbesthoudende bekledingen in de tunnel wordt een beroep gedaan op een erkende en gespecialiseerde firma. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemers nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat er tijdens en na de werken geen enkel risico is voor de werknemers en de omgeving.

Zo wordt er volgens strikte wettelijke procedures gewerkt en wordt de zone waarin we asbest verwijderen hermetisch afgesloten en in onderdruk geplaatst om te voorkomen dat asbestvezels zich verspreiden. Ook zal men continu metingen uitvoeren vooraleer de tunnel weer opengesteld wordt. Er wordt met andere woorden voor gezorgd dat er tijdens en na de werken geen enkel risico is voor de omgeving.

Hinder voor het verkeer

De tunnelkoker richting Brussel wordt volledig afgesloten tot het einde van de werken in augustus. Het verkeer richting Brussel wordt door de andere koker (richting Antwerpen) gestuurd en zal nauwelijks hinder ondervinden. Het verkeer richting Antwerpen wordt net als vorig jaar bovengronds omgeleid via de Jan De Voslei (N186).

Voor het verkeer richting Antwerpen zijn verschillende routes voorzien:

  • het verkeer richting Gent en Brugge wordt bovengronds omgeleid via de Jan De Voslei (N186),
  • wie naar Antwerpen-centrum moet, wordt via de Bevrijdingstunnel naar de R1 omgeleid,
  • het lokale verkeer rijdt via de Jan Van Rijswijcklaan (N177),
  • wie grotere afstanden moet afleggen, wordt aangeraden de E19 te nemen.   

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de werken in de Jan De Vostunnel én van de werken aan de brugvoegen op het viaduct van Wilrijk. Telkens als er nieuws te melden valt over deze werken ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.