Overslaan en naar de inhoud gaan

Procedures en studies

Procedures en studies

Status

In Studie

Plaats

Weg

N49
E34

Streefbeeld en planMER (2004)

Voor het wegvak van de N49 tussen Zelzate en Westkapelle is een ‘streefbeeld’ opgemaakt. Dit is een visie op lange termijn die onder andere aangeeft waar er op- en afritten mogen komen, waar er bruggen of tunnels nodig zijn en welke parallelwegen voor lokaal verkeer er moeten bijkomen. Dit streefbeeld werd samen met het milieueffectenrapport (waarin de effecten op mens, milieu, dieren en planten worden onderzocht) goedgekeurd eind 2004.

Op het wegvak Maldegem-Damme voorzag het streefbeeld van de N49 een aansluitingsknoop met de N44 (die er al grotendeels ligt) en een gedeeltelijk op- en afrittenstelsel ter hoogte van de Noordstraat en Aardenburgkalseide, vooral voor de verbinding Aardenburg - Antwerpen. Alle andere aansluitingen moesten volgens het streefbeeld verdwijnen, ook die van de Albertlaan.

Technisch ontwerp

De uitvoeringsplannen zijn in opmaak.

Onteigeningen 

 Eigenaars die onteigend worden zullen hierover tijdig geïnformeerd worden.

Uitvoering

De ombouw van de N49 op het grondgebied van Maldegem en Damme zal  niet allemaal tegelijkertijd uitgevoerd worden, maar wel in fasen. Volgens de huidige planning starten de werken in 2022, maar een concrete timing is er nog niet.
Voor de werken van start gaan, gaan we na hoe we alle percelen, woningen en bedrijven bereikbaar kunnen houden. We zullen hier tijdig over communiceren naar de buurtbewoners en ondernemers. Werken van deze omvang zullen uiteraard gepaard gaan met hinder. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal ook hier investeren in maatregelen om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.