Overslaan en naar de inhoud gaan

Ombouw N49 tot A11 tussen Den Hoorn (Sint-Rita) en Westkapelle

Ombouw N49 tot A11 tussen Den Hoorn (Sint-Rita) en Westkapelle

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N49

Wat en waarom?

Ombouw van N49 tot A11

De N49, de zogenaamde Expresweg tussen Antwerpen en de kust, dateert van de jaren ‘70. Om deze weg veiliger en vlotter te maken, besliste de Vlaamse overheid om hem om te bouwen tot een autosnelweg, de A11 (die aansluit op de A11 die de N31 in Brugge verbindt met de N49 in Knokke-Heist). Het wegvak tussen Antwerpen en Zelzate is ondertussen al aangepast tot autosnelweg E34.

Nu moet hetzelfde gebeuren met het wegvak tussen Zelzate en Westkapelle. Dat betekent ook een aantal belangrijke wijzigingen voor de N49 tussen Damme (Den Hoorn Sint-Rita) en Westkapelle.

Waarom bouwen we de N49 om tot een snelweg?

Het gemengde verkeer op de N49 (fietsers, landbouwverkeer, autoverkeer aan 90km/u) en de verschillende kruispunten (al dan niet met lichten) leiden vandaag tot onveilige situaties. Om de N49 veiliger en vlotter te maken, zullen we het lokale en doorgaande verkeer scheiden.

Rechtstreekse aansluitingen verdwijnen

Voor het lokale verkeer bouwen we aangepaste infrastructuur naast, over en onder de N49. Alle kruispunten en rechtstreekse aansluitingen op de N49 moeten verdwijnen. De N49 zelf wordt een snelweg met een maximumsnelheid van 120 km/u. Die snelweg op- en afrijden doe je aan een beperkt aantal op- en afritten.

Parallelweg met vrijliggende fietsspaden

Concreet voor de zone Den Hoorn tot Westkapelle betekent dit dat je in de toekomst in Maldegem (N44) of Westkapelle de N49 kan op- en afrijden. Een parallelweg langs de N49 vangt het lokale verkeer op en zorgt voor de ontsluiting van woningen en bedrijven. Deze sluiten nu rechtstreeks aan op de N49. Langs de parallelweg komen vrijliggende fietspaden.

Timing en impact?

Ontwerp deelproject Hoeke in eindfase

Ondertussen is het definitieve ontwerp in de eindfase.  De onteigeningsprocedure is momenteel lopende. Daarna kan het dossier worden aanbesteed.  Een precieze startdatum voor de werken is nog niet gekend aangezien we moeilijk kunnen inschatten hoe lang die te doorlopen procedures in beslag nemen.

Op 16 december 2019 werden voorbereidende werken gestart: er werd een tijdelijke dam aangelegd in de Damse Vaart. Die dam zal ongeveer 4 jaar blijven liggen en heeft als doel om grondig studiewerk te doen in voorbereiding van de bouw van de eigenlijke brug over de Damse Vaart. Vanop de dam kunnen sonderingen worden uitgevoerd om de ondergrond te onderzoeken. Die sonderingen zijn ondertussen al uitgevoerd alsook een explosievenonderzoek.  Aangezien de ondergrond hier van slechte kwaliteit is moet de grond zich kunnen ‘zetten’. Het gewicht van de tijdelijke dam versnelt dit zettingsproces. Wanneer de eigenlijke brug wordt gebouwd en de parallelweg langs de N49 wordt aangelegd, zal de tijdelijke dam door de aannemer gebruikt worden als doorgangsweg (zo moet de aannemer niet langs het oude brugje van Hoeke of langs de N49).