Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal: herstelling talud

Regio
Gemeente
Weg
Datum Vanaf 10 januari tem 22 februari 2019

UPDATE 14/02/19: op vrijdag 22 februari wordt de rijweg opnieuw opengesteld. Daarna wordt de rijweg nog hersteld, maar dat zal gebeuren met een mobiele werf, zonder significante verkeershinder.  

Herstelling talud 

In de loop van januari starten er opnieuw werken aan de Ninoofsesteenweg in Roosdaal. Een aannemer zal dan extra versteviging aanbrengen (in de vorm van palen) aan een talud dat tijdens de herinrichting van de weg is verzakt (zie "herstelling talud" hieronder voor meer informatie). Weggebruikers zullen dus tussen januari en april opnieuw maar een weghelft van de Ninoofsesteenweg kunnen gebruiken. Er zal verkeer in beide rijrichtingen mogelijk zijn, maar AWV verwacht opnieuw vertragingen. De planning van de werken is nog niet definitief. Hou deze webpagina zeker in het oog voor updates. 

Al voor de grote herinrichting van de Ninoofsesteenweg aanvatte, had AWV een verzakking vastgesteld in de buurt van het kruispunt van de Omer de Vidtslaan/Koning Albertstraat. De weg ligt daar in verhoging en wordt er ondersteund door een hoge keermuur. Die keermuur was in de loop der jaren instabiel geworden.

AWV heeft tijdens de herinrichting van de steenweg naast de keermuur een talud aangelegd ,die extra ondersteuning moest bieden. Echter, door de bijkomende massa van het talud, is er water uit de ondergrond geperst en hebben er zich bijkomende "zettingen" (bewegingen in de ondergrond). Daarom zijn er bijkomende verstevgingen nodig. Tussen januari en april 2019 zal een aannemer palen plaatsen naast het talud en ook onder de rijweg, om de het probleem definitief op te lossen. 

Met andere woorden, AWV heeft tijdens de uitvoering van het grote herinrichtingsproject al het mogelijke gedaan om het probleem op te lossen, maar door de waterrijke ondergrond is er nog extra versteviging nodig. In 2019 gaan we het probleem definitief oplossen.    

Aanleg bufferbekkens

De aannemer legde in 2017 ook bufferbekkens aan ter hoogte van de gemeentegrens met Ninove (ten noorden van de N8) en ter hoogte van de voormalige locatie van Autopunt. De bufferbekkens zullen in de toekomst het risico op wateroverlast bij hevige regenval verkleinen. De werken veroorzaken geen hinder voor het verkeer. Ze zullen volgens de huidige planning ook eind augustus beëindigd worden, ongeveer gelijktijdig met fase 4 van de werken. 

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt van 18 april 2017 tot eind 2018 de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal. De steenweg wordt vernieuwd over een afstand van 2 km vanaf de grens met het grondgebied van Ninove tot aan de Elbeek, die gelegen is voorbij het kruispunt met de Omer de Vidtslaan en de Koning Albertstraat.

Met dit project wil Wegen en Verkeer de gewestweg veiliger maken, de verkeersdoorstroming optimaliseren en de leefbaarheid in de omgeving verbeteren. De aanleg van vrijliggende fietspaden en het verbeteren van de verkeerssituaties ter hoogte van het kruispunt met de Omer De Vidtslaan en Koning Albertstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat staan centraal in dit project. Na de herinrichting beschikt het verkeer nog altijd over twee rijstroken in elke rijrichting.

 

Fasering van de werken

Wegen en Verkeer voert de werken aan de Ninoofsesteenweg uit in 4 fasen:

 

Fase 3 van de werken zal volgens de huidige planning duren tot april 2018. Daarna start de laatste fase. Het einde van de werken is gepland voor eind 2018.

Hinder voor het verkeer

Tijdens de werken blijft verkeer op de Ninoofsesteenweg (N8) mogelijk in beide richtingen. Het verkeer beschikt over één rijstrook in elke rijrichting. Om de veiligheid tijdens de werken te garanderen, worden wel enkele kruispunten met de Ninoofsesteenweg afgesloten voor het verkeer. Hierdoor moet het lokaal verkeer op bepaalde locaties een omleiding volgen.

Welke werken voert Wegen en Verkeer uit?

Samenwerking met Riopact en gemeente Roosdaal

De gemeente Roosdaal voert in samenwerking met Riopact de ondergrondse werken uit. Zij vervangen het bestaande rioleringsstelsel door een gescheiden rioleringsstelsel. In een gescheiden rioleringsstelsel worden in plaats van één grote buis, twee kleinere buizen voorzien zodat het regen- en afvalwater door twee aparte stelsels kan worden afgevoerd. Het afvalwater gaat naar een zuiveringsinstallatie, het regenwater wordt aangesloten op bestaande grachten of ter plaatste gebufferd.