Ninoofsesteenweg (N28) in Pepingen: herstellingen aan het wegdek

Regio
Gemeente
Weg
Datum 29/10/2018 tot 16/11/2018

UPDATE 22/10/18: doordat de aannemer van het Agentschap Wegen en Verkeer niet tijdig de juiste vergunningen heeft verkregen van de gemeente Pepingen, zullen de werken pas beginnen op maandag 29 oktober, i.p.v. op 22 oktober zoals eerder aangekondigd. De aannemer zal in de werfzone werken met tijdelijke verkeerslichten en een systeem van alternerend verkeer (beurtelings verkeer: rijrichting-per-rijrichting) werken. Dat zal wachtrijen tot gevolg hebben tijdens de drukke uren. De aannemer zal de zone ter hoogte van de basisschool eerst aanpakken, zodat die afgewerkt is tegen het einde van de herfstvakantie. 

De aannemer die in 2016 de Ninoofsesteenweg volledig heraanlegde, voert van 22 oktober tot 9 november herstellingen uit aan het wegdek. Onderzoek van de wegbeheerder en bouwheer, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), heeft namelijk aangetoond dat de scheuren in het wegdek die kort na de heraanleg opdoken, het gevolg zijn van fouten bij de uitvoering van de werken. De aannemer draait op voor de kosten, want de gebreken doken op kort na de uitvoering, duidelijk binnen de garantieperiode. De werken worden in de verkeersluwe herfstvakantie uitgevoerd, om de hinder voor het woon-werkverkeer te beperken.

Gebreken snel vastgesteld

De werftoezichters van AWV hebben kort na de aanleg van het betonnen wegdek tussen Hoesnaek en de Brugstraat (“fase 1” van de werken) de eerste vaststellingen gedaan van gebreken. Er werden scheuren en oneffenheden in het wegdek gevonden. Later doken gelijkaardige problemen elders in de werfzone op. AWV heeft ondertussen de nodige proeven gedaan en ook externe, onafhankelijke experts geraadpleegd. De conclusie is dat de meeste vastgestelde schadegevallen oppervlakkig zijn en dat er geen structureel probleem is met de opbouw of het materiaal van het wegdek. Op die locaties waar het probleem dieper zit en waar de schade in de toekomst mogelijk zal verergeren, zal de aannemer in oktober 2018 de betonplaten volledig opbreken en vervangen.

Grondige herstellingen vanaf 29 oktober 2018

Ondertussen heeft AWV al de proeven, onderzoeken en adviezen afgerond en is beslist hoe de aannemer het wegdek gaat herstellen. Kort na de eerste vaststellingen is tussen de Brugstraat en Hoesnaek, en op het kruispunt met de Palokenstraat al actie ondernomen om bepaalde oneffenheden weg te krijgen. Deze ingreep hield in dat het bovenste, dunne laagje beton “fijngefreesd” (bulten weghalen op het oppervlak) werd. Nu gaat de aannemer ernstig gescheurde betonplaten opbreken en vervangen door nieuwe betonplaten. Andere fijne scheuren in de betonverharding, die geen grote invloed hebben op de wegstructuur, worden gevoegvuld om de waterdichtheid van de verharding te verzekeren.

Hinder voor het verkeer en de omgeving gedurende maximum 3 weken

Op bepaalde locaties zal de aannemer zijn herstellingen kunnen uitvoeren zonder rijstroken af te sluiten, op andere locaties wordt de werf zo ingericht dat het verkeer alternerend (rijrichting-per-rijrichting, om de beurt) door kan.  De herstellingen gebeuren in verschillende fases en liggen in de zone tussen de Brugstraat en Palokenstraat. AWV volgt in samenspraak met de lokale besturen de signalisatie en de werf goed op en organiseert een zo vlot mogelijke doorstroming voor het verkeer.

Ter herinnering: wat is er veranderd op de Ninoofsesteenweg na de herinrichting?

Tussen februari 2015 en oktober 2016 werd de belangrijkste doorgangsweg in het centrum van Pepingen volledig vernieuwd:

  • Verschillende middeneilanden en oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers werden aangelegd
  • Over de volledige afstand van de werken werden verhoogde fietspaden aangelegd. Waar mogelijk werden ze door een berm gescheiden van de rijweg voor een maximale veiligheid.
  • In totaal werden zeven kruispunten veiliger gemaakt.
  • Het gemeenteplein in het centrum van Pepingen kreeg samen met de werken aan de gewestweg een volledige vernieuwing.
  • Over de volledige werkzone werd een nieuw rioleringsstelsel aangelegd dat afval- en regenwater van elkaar scheidt. Dat is beter voor het milieu.