Nieuwe verkeerslichten voor kruispunt Palinghuizen/Rooigemlaan in Gent

Regio
Gemeente
Weg
Datum 5 augustus 2019 tot eind augustus 2019

Update 05/09: De nieuwe verkeerslichten zijn geïnstalleerd op 25/08 en hiermee zijn de werken dan ook afgerond. 

Op het kruispunt van de Rooigemlaan (R40) met Palinghuizen (N9) in Gent komt een nieuwe verkeerslichteninstallatie. Er komen nieuwe verkeerslichten met ledlampen, de bekabeling in en naast de rijweg wordt vervangen en aan enkele voetgangersoversteken voegen we akoestische signalisatie toe voor slechtziende en blinde personen.

Werken in fasen vanaf 5 augustus

De werken starten op 5 augustus en zullen tot het einde van de maand duren, zodat ze vlak voor de start van het schooljaar afgerond zijn. 

We werken in twee grote fasen:

Fase 1: werken in de rijweg

In deze fase maken we sleuven in de rijweg. Hierbij zal telkens slechts één rijstrook beschikbaar zijn naast de werkzone. Alle bewegingen blijven wel mogelijk, maar met minder rijstroken dan normaal. 

Fase 2: werken op het voetpad en de parkeerstroken

in de tweede fase voeren we werken uit in de voetpaden en de parkeerstroken. De aannemer maakt een sleuf op de plaats waar de nieuwe bekabeling moeten komen. De werken worden in verschillende korte fasen uitgevoerd om de hinder zo veel mogelijk te beperken. De timings hieronder zijn indicatief. Bij technisch onvoorziene omstandigheden kan het aantal werkdagen per fase wijzigen.

 • Werken in het voetpad tussen J. Guislainstraat en F. Ferrerlaan aan de kant van de huizen: 3 werkdagen
  Voetgangers moeten ter hoogte van de werfzone oversteken.
 • Werken in het voetpad tusen de J. Guislainstraat en de F. Ferrerlaan aan de kant van het water: 3 werkdagen
  Voetgangers moeten ter hoogte van de werfzone oversteken.
 • Werken in de F. Ferrerlaan in de parkeerstrook: 2 werkdagen
  Er zal parkeerverbod gelden
 • Werken in de parkeerstrook tussen de brug van de Rooigemlaan en de Nieuwvaartbrug aan de kant van het water:  2 werkdagen
  Er zal parkeerverbod gelden.
 • Werken op de brug van de Rooigemlaan: 2 werkdagen
 • In de laatste week van augustus worden gedurende maximum drie nachten detectielussen geslepen in het wegdek. Die werken gebeuren 's nachts om verkeershinder te beperken. 

Bereikbaarheid

Door in korte fasen te werken, proberen we de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Om de bereikbaarheid van de woningen en handelszaken te garanderen, zullen wandelbrugjes voorzien worden. 

Parkeren

Gedurende de hele maand augustus neemt de aannemer verschillende parkeerstroken in. De zones waar parkeerverbod komt, zullen tijdig aangekondigd worden.