Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe geluidsschermen langs de E40

Nieuwe geluidsschermen langs de E40

Algemeen Overzicht

Status

Binnenkort

Weg

E40

UPDATE 19/01/22: Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft in samenspraak met de stad Leuven beslist om ook aan de noordelijke kant van de snelweg nieuwe schermen te plaatsen.  Momenteel wordt er gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen AWV en de stad. Een concrete datum voor het plaatsen van de geluidsschermen aan de noordelijke kant is er nog niet. Zodra er een definitieve planning is, zal Wegen en Verkeer dat meedelen via haar website en een brief aan de omwonenden. De planning van de plaatsing van de schermen aan de zuidelijke kant van de E40 schuift met een maand op naar maart en april. Zodra er een startdatum is, delen we die op deze pagina.  

Wat en waarom?

Onderhoudswerken zijn afgerond 

Wegen en Verkeer werkte eerder in 2021 al aan de tunnelkokers van de Fonteinstraat, de Hazenfonteinstraat en de ernaast gelegen spoorbrug (onder de E40)  gewerkt heeft. We hebben toen het asbest van de tunnelwanden verwijderd en onderhoudswerken uitgevoerd. Begin december starten er opnieuw werken, dit keer langs de E40 en aan de bovenkant van de bruggen. Wegen en Verkeer gaat de oude geluidsschermen verwijderen en op bepaalde plaatsen nieuwe schermen plaatsen. 

Meter hoger 

Om de nieuwe geluidsschermen te financieren, heeft Wegen en Verkeer samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de gemeente Oud-Heverlee en de stad Leuven, die meebetalen aan de schermen. De schermen zullen overal vier meter hoog zijn, dat is een meter hoger dan de oude schermen die recent verwijderd werden.  

Timing en impact?

Hinder voor omwonenden

Volgens de huidige planning van de werken, zal de aannemer op 6 december beginnen met het verwijderen van de schermen. In maart en april 2022 (niet in februari, zoals eerder gemeld werd) zullen we de nieuwe schermen plaatsen. De omwonenden zullen in die periode meer geluidshinder ondervinden, aangezien er tijdens die periode geen geluidsschermen zullen staan. De werken worden overdag uitgevoerd en zijn zodanig gepland, dat die hinderlijke periode zonder schermen zo kort mogelijk is. 

Hinder voor weggebruikers E40 

Op de E40 zullen de weggebruikers in de beide rijrichtingen over versmalde rijstroken moeten rijden en een snelheidsbeperking moeten respecteren tijdens de volledige duur van de werken. Er blijven wel drie versmalde rijstroken open per rijrichting.