Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Status

Gestart

Plaats

Weg

N406
N47
N17
overzichtsplan

Overzichtsbeeld

Het kruispunt Mechelse Poort wordt volledig heringericht, met de focus op veiligheid voor alle weggebruikers, een betere verkeersdoorstroming en aandacht voor de omgeving.  

Naast de herinrichting van het kruispunt vernieuwen we de brug over de Schelde. En voeren we herstellingswerken uit aan de parkeerstroken van de Mechelsesteenweg.

Renovatie Scheldebrug

De bovenkant van de Scheldebrug wordt volledig vernieuwd. Daarbij brengen we een nieuwe verharding, leuningen en veiligheidsstootbanden aan. Daarnaast vernieuwen we het wegdek en vervangen we de waterdichting van de brug. Onder de brug voeren we betonherstellingen uit. 

Drie tunnels voor voetgangers en fietsers

Er komen drie fietstunnels onder het kruispunt: één onder de Martelarenlaan, één onder de Noordlaan en één onder de Leopoldlaan. Fietsers en voetgangers zullen zo bij het oversteken niet meer in conflict komen met het andere verkeer. Bovendien kunnen zij hun traject hier vlot verderzetten en moeten ze geen rekening meer houden met wachttijden aan verkeerslichten. De fietspaden van en naar de tunnels zijn dubbelrichtingsfietspaden en 3 meter breed. De fietstunnels zelf hebben een breedte van ongeveer 5 meter.

WOV Mechelsepoort fietstunnel

Dwarsdoorsnede fietstunnel

Vlotter autoverkeer

Om het autoverkeer beter te laten doorstromen, krijgen auto’s die van de Noordlaan naar de Leopoldlaan en van de Leopoldlaan naar de Mechelsesteenweg rijden een afslagstrook zonder verkeerslichten. De verkeerslichten op het kruispunt worden bijgesteld, onder andere in functie van het vele links afslaand verkeer van de Martelarenlaan naar de Mechelsesteenweg. Daarnaast verhogen we de capaciteit van die linksafslagstrook.

Een plek om te vertoeven

Er is bij de inrichting van de nieuwe Mechelse Poort ook aandacht besteed aan de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Naast het grote fietsplein (22mx25 m) dat uitgeeft op de verschillende tunnels zijn er terrassen voorzien en de aanplantingen moeten er een groene en aangename omgeving van maken. Zo wordt de Mechelse Poort niet enkel een doorgangsroute maar ook een plek waar men op een mooie dag kan genieten van de zon en de passage.

 

fietsplein

beeld van fietsplein

Bufferbekken bij een stukje Dendermondse geschiedenis

Ter hoogte van de parking De Bruynkaai, leggen we een bufferbekken aan. Bij hevige regenval kan regenwater hier opgevangen worden. Via het bufferbekken dringt het water geleidelijk aan in de ondergrond. Over het bufferbekken komt een fietsbrug.

Deze aanleg wordt aangegrepen om een stukje van de Dendermondse geschiedenis bloot te leggen. Het bufferbekken verwijst naar de vroegere vestinggordel rond de stad. De ‘beer met monnik’ zal hierdoor opnieuw zichtbaar worden. De ‘beer’ is een gemetselde dam met sluis die vroeger de Dender verbond met de vestinggordel rondom de stad. Op de beer stond een toren – een monnik – om het oversteken van de gracht door vijandelijke troepen praktisch onmogelijk te maken. Vandaag zie je enkel nog het puntje van de monnik vanop de De Bruynkaai. 
 

fietsbrug

beeld van fietsbrug

De heraanleg van het kruispunt maakt deel uit van een volledige herinrichting van de omgeving ‘De Bruynkaai’. De stad Dendermonde wil van deze zone opnieuw een attractieve, toeristische toegangspoort tot de stad maken. Meer over dit project leest u op www.dendermonde.be/epicentrum.