Nieuwe bushaltes op de R23 ter hoogte van de Wijnpersstraat (Den Boschsingel)

Regio
Gemeente
Weg
Datum eind oktober - zomer 2020

Update 03/10/2019: Voor de aanleg van de wandelpaden is de Stad Leuven reeds gestart met het rooien van dode naaldbomen langsheen de Den Boschsingel ter hoogte van de woonwijk Ten Wijngaard en de Wijnpers. De exacte startdatum van de werken vermelden we zo snel mogelijk op deze webpagina. 

Start werken in najaar 2019 

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, legt in samenspraak met De Lijn en de stad Leuven twee bushaltes met opstapperron en achterliggend fietspad aan op de ring van Leuven, meerbapaald langs de Den Boschsingel (R23). Volgens de huidige planning nemen de werken 7 maanden in beslag. Ze zullen starten het najaar van 2019 en duren tot in de zomer van 2020. De Lijn beslist - afhankelijk van de vordering van de werken - vanaf wanneer de bushaltes in dienst worden genomen.  

Planning afhankelijk van goede weersomstandigheden 

Deze werken zijn afhankelijk van het weer, omdat er aan de taluds aan beide zijden moet gegraven worden om plaats te maken voor beide bushavens. Bij slecht weer kan het dus zijn dat de planning aangepast wordt.  Wegen en Verkeer gaat er via de huidige planning van uit dat de werken binnen het eerste trimester van 2020 afgerond zijn. Belangrijk detail: De Lijn beslist - afhankelijk van de vordering van de werken - wanneer één of beide kanten van de nieuwe bushaltes in dienst kunnen worden genomen.

Veilige bediening openbaar vervoer via de ring 

Vandaag zijn er geen bushaltes op de ring van Leuven (R23) ter hoogte van de Wijnpersstraat. Dat verandert in de toekomst. In beide richtingen komt er een nieuwe haltehaven op de Den Boschsingel waar twee bussen achter elkaar kunnen halteren ter hoogte van de Wijnpersstraat en Ten Wijngaard. Deze bushaltes zullen onder andere de school De Wijnpers en avondschool CVO Volt vlotter en veiliger bedienen. 

Eerst voorbereidende grondwerken en aanpassing van het talud

Beide bushaltes worden door de stad Leuven bereikbaar gemaakt via voetpaden die vanuit de onderliggende wegen, Mechelsevest en Ten Wijngaard, worden gerealiseerd. Om de aanleg van beide wandelpaden en bushaltes voor alle reizigers toegankelijk te maken, wordt het talud langsheen de Den Boschsingel voor een deel aangepast. Daarna worden de haltehavens gerealiseerd met opstapperron en achterliggend fietspad. Tijdens de voorbereidende grondwerken wordt een tweetal meter groen gerooid aan de voorkant van de Den Boschsingel. 

Voor omwonenden dichtbij de ring van Leuven blijft er nog voldoende groen aanwezig en zal de Den Boschsingel enkel een stuk zichtbaar worden ter hoogte van de doorsteek naar de bushalte.
In de achterliggende straten Mechelsevest en Ten Wijngaard wordt er beperkt gerooid voor de aanpassing van het wandelpad en het talud. Een deel van de parkeerstrook die parallel loopt met de ring in Ten Wijngaard wordt ingenomen voor de aanleg van het nieuwe wandelpad. Er blijft voor bezoekers nog een deel van de parkeerstrook verderop bruikbaar. Het nieuwe wandelpad aan de kant van de Mechelsevest loopt langs het monument ‘De verloren Kosttoren’, een restant van de stadsomwalling van Leuven.

Doorrijden via versmalde rijstroken op Den Boschsingel   

Lokaal en doorgaand verkeer ondervindt tijdens de werken weinig hinder. Op de Den Boschsingel wordt er ter hoogte van de werf ruimte ingenomen, maar verkeer kan via twee versmalde rijstroken verder rijden. Aan de werfzones zelf wordt - waar nodig - om veiligheidsredenen een parkeerverbod ingesteld. 

Op het einde van de werken kan er enkele avonden/nachten hinder zijn, doordat de aannemer na de werken langsheen de ring ter hoogte van de bushavens een nieuwe toplaag asfalt en markering moet aanbrengen. Volgens de huidige planning nemen de werken 7 maanden in beslag tot het begin van de zomer 2020. De Lijn beslist vanaf wanneer de bushaltes in dienst worden genomen.