Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe brug over N49 aan Stoepestraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

E34
N49
N448

Wat en waarom?

Vlot en veilig verkeer via nieuwe brug en verbindingen

Klik op de pijl rechtsboven om de kaart te vergroten

Het Agentschap Wegen en Verkeer slaat de handen in elkaar met Aquafin en de gemeenten Assenede en Zelzate om het verkeer op en rond de N49 in Assenede veiliger en vlotter te laten verlopen. Er staan verschillende aanpassingen op de planning, die zullen zorgen voor:

  • Brug over N49 zonder op- en afritten: Het kruispunt van de N49 met de Stoepestraat bouwen we om tot een brug over de E34. Hierdoor kan het verkeer over de E34 vlot en veilig blijven rijden en wordt het lokaal verkeer van de Stoepestraat richting Assenede en Zelzate niet gehinderd. 
  • Grondige facelift voor Stoepestraat (N448): De Stoepestraat (N448) tussen het kruispunt en de aantakking met de Trieststraat krijgt een grondige facelift met een nieuwe riolering, wegdek en afgescheiden en comfortabele fietspaden.
  • Veilig kruispunt: Het kruispunt van de Stoepestraat met de Trieststraat wordt grondig aangepakt. Met enkele ingrepen verbeteren we de veiligheid voor iedere weggebruiker: het kruispunt wordt zo heraangelegd dat doorgaand verkeer richting de Zelzatestraat geweerd wordt en gestimuleerd wordt de nieuwe ontsluitingsweg te kiezen. 
  • Verlenging parallelweg en aansluiting R4: Door de Paul Christiaenstraat verder uit te bouwen tot aan de Kanaalstraat (R4) weren we het zwaar en doorgaand verkeer richting de E34 uit de woonkernen en zorgen we voor een snelle en vlotte verbinding met de autosnelweg E34.
  • Verbreding Gavergrachtstraat: Een bredere ventweg zorgt voor een veilige en gemakkelijke kruising van (landbouw)verkeer. 

Op het tabblad toekomstbeeld leest u meer over wat er juist zal veranderen.

Maatregelen tegen sluipverkeer

De nieuwe brug zal geen op- en afritten hebben voor de N49. Verkeer dat vandaag de expresweg oprijdt via de Stoepestraat (N448), zal in de toekomst via een nieuwe parallelweg met aansluiting op de Kanaalstraat (R4) naar de autosnelweg kunnen. Om sluipverkeer in de naburige woonwijken te vermijden, neemt Wegen en Verkeer samen met de gemeenten Zelzate en Assenede verschillende maatregelen. Lees op dit tabblad meer over die maatregelen.

Ombouw expresweg N49 tot volwaardige autosnelweg (E34)

Het kruispunt Stoepestraat N448 - N49 is slecht één van de kruispunten die aangepakt wordt in het kader van de ombouw van de expresweg N49 tot een volwaardige autosnelweg (verlengde van de E34). Met de ombouw wil Wegen en Verkeer de leefbaarheid in de woonkernen verbeteren en een verbindingsweg tussen de verschillende Vlaamse havengebieden (Antwerpen, Gent en Zeebrugge) creëren. Lees hier meer over de ombouw van de N49

Timing en impact?

Werken in verschillende fasen

De werken vinden plaats tussen maart 2022 en eind 2023. We pakken de werken aan in verschillende fases om de hinder voor de buurtbewoners, de bedrijven en het doorgaand verkeer zoveel mogelijk te beperken.

Lees hier meer over de fasering en de planning.