Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe brug over E34 in Assenede: project Stoepestraat

Nieuwe brug over E34 in Assenede: project Stoepestraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Weg

E34

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt al geruime tijd aan de ombouw van de N49/E34 tot autosnelweg om de gewestweg veiliger en vlotter te maken.

Het project Stoepestraat is één van de projecten om de ombouw te realiseren. Het project bestaat uit een nieuwe brug over de E34 ter hoogte van de Stoepestraat in Assenede, een nieuwe verbindingsweg tussen de Stoepestraat en de Kanaalstraat in Zelzate en de verbreding van de zuidelijke parallelweg aan de N49 (Gavergrachtstraat). Hiervoor werkt het Agentschap Wegen en Verkeer samen met Aquafin en de gemeenten Assenede en Zelzate. 

Wat en waarom?

Volledig project

Wat houden de werken in?

Het bestaande gevaarlijke kruispunt van de Stoepestraat met de E34 verdwijnt. In de plaats komt er een brug over de E34 met langs beide zijden afgescheiden fietspaden.  Hier komen geen op- en afritten, dus het zal niet langer mogelijk zijn om de E34 op of af te rijden aan de Stoepestraat. Voor een goede uitwisseling met de E34 bouwen we een nieuwe verbindingsweg tussen de Stoepestraat en de Kanaalstraat (R4) in Zelzate. Ook de paralellweg die ten zuiden van de E34 ligt (Gavergrachtstraat) wordt verbreed. 

Overzichtskaart brug en verbindingsweg

Overzichtskaart brug en verbindingsweg

Detail nieuwe brug over E34 en aansluiting op Stoepestraat

Detail nieuwe brug over E34 en aansluiting op Stoepestraat

Timing en impact?

Stand van zaken 

Alle onteigeningen voor dit project zijn achter de rug en de werken zijn aanbesteed. Ook de aanvraag voor de omgevingsvergunning is in opmaak. De eerste werken die zichtbaar zullen zijn op het terrein zijn de nutswerken. De nutsmaatschappijen komen nog voor de aanleg van de brug en de verbindingsweg langs om hun kabels en leidingen te vernieuwen en alle in onbruik geraakte voorzieningen te verwijderen. 

Nutswerken 

In 2020 gaan de verschillende nutsmaatschappijen aan de slag. Zij werken langs Heideveld (de noordelijke parallelweg langs de E34) en langs de Stoepestraat. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, werken ze in verschillende fasen. De nutswerken zullen ongeveer 6 maanden duren. Op een paar korte uitzonderingen na, zal het verkeer in de Stoepestraat en Heideveld steeds mogelijk blijven. Ook de hinder voor de bewoners en ondernemers langs deze wegen wordt tot een minimum beperkt. Wanneer er toch hinder zal zijn voor het verkeer of aan de toegang tot een woning of handelszaak, zal de betrokken nutsmaatschappij daarover communiceren.

Communicatie  

Nutswerken

Tijdens de voorbereidende nutswerken zijn het de nutsmaatschappijen die de communicatie verzorgen. 

Bouw brug en aanleg verbindingsweg

Voor en tijdens de werken voor de nieuwe brug en de verbindingsweg, zal AWV u informeren:

  • Voor de werken van start gaan, komt er een infomoment voor de omwonenden en ondernemers. 
  • Bij start en bij ingrijpende wijzigingen (voor het verkeer of voor bereikbaarheid) bussen we bewonersbrieven om u te informeren.
  • Op deze webpagina kun je steeds een stand van zaken vinden over het project.