Nieuw kruispunt Oostelijke ontsluitingsweg Rijksweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum voorjaar 2020

UPDATE 18/03/2020:
Deze werf is tot nader stopgezet door de betrokken aannemers van de voorbereidende werken n.a.v. het coronavirus. Meer info volgt wanneer beschikbaar.

De gemeente Maasmechelen legt een nieuwe Oostelijke ontsluitingsweg aan die de Rijksweg (N78) verbindt met de rotonde aan de overzijde van het kanaal (Industrielaan), door gebruik te maken van de bestaande kanaalbrug (Langstraat).
Deze verbindingsweg betekent een ontlasting van doorgaand verkeer door Eisden-Dorp. Ze is een belangrijke schakel voor noord-zuid verkeer van en naar de autosnelweg E314. 

Alle info over het project vind je op de website van de Gemeente Maasmechelen, die bouwheer is van dit project.

 

Om de aansluiting met de N78 te maken, legt het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw, conflictvrij kruispunt aan bij de aantakking van de nieuwe Oostelijke ontsluitingsweg. 
Er worden verkeerslichten voorzien en een bypass voor het zuid-noord verkeer (Eisden --> Lanklaar).
Ook komen er veilige fietspaden langsheen de gewestweg. 

 

 

 

Minderhinder-maatregelen N78: gefaseerde uitvoering, versmalde rijstroken, omleiding fietsers

De werken voor de aanleg van het nieuwe kruispunt op de gewestweg starten vanaf 17 januari 2020 en zullen ongeveer 6 maanden in beslag nemen (3 maanden nutswerken en 3 maanden infrastructuurwerken).

De inritten ter hoogte van de werfzone blijven tijdens de werken toegankelijk voor voertuigen. De aannemer zal oplossingen zoeken om de bereikbaarheid zo vlot als mogelijk te garanderen. 

 

Fase 1:  voorbereidingen - eind januari 2020 (± 2 weken)*

Vanaf 17 januari 2020 start de aannemer met het klaarmaken van de wegbermen, voornamelijk aan de oostzijde van de weg. Vervolgens zullen de nutsmaatschappijen hun leidingen verplaatsen aan de Oostzijde.. Vanaf dan zal het verkeer richting Lanklaar (Dilsen-Stokkem) een drietal weken over één versmalde rijstrook voorbij de werfzone rijden.
 

Na deze eerste voorbereidingen wordt er enkele weken in de wegbermen gewerkt, met eerder beperkte hinder.
 

Fase 2: nutswerken - half maart tot half mei 2020 (± 8 weken)*

Nadien zullen de nutsmaatschappijen aan de slag zijn, vanaf eind februari tot eind april. Aan de kant van de nieuwe Oostelijke Ontsluitingsweg (westzijde), worden dan de nodige nutsleidingen aangelegd. De Watergroep gaat daarbij ook de bestaande belangrijke wateraanvoerleidingen vernieuwen. Deze liggen in de rijbaan van de N78 Rijksweg.

Het verkeer rijdt daarbij over één versmalde rijstrook in elke richting op de andere zijde van de weg. 

 

Fase 3: infrastructuurwerken - half mei tot augustus 2020 (± 10 weken)*

Vanaf mei tot juli 2020 vinden dan de grote infrastructuurwerken op het kruispunt plaats. Ook de nieuwe verkeerslichten worden daarbij geïnstalleerd.
Per weghelft nemen deze werken ongeveer een vijftal weken in beslag.

Het verkeer rijdt daarbij weer over één versmalde rijstrook in elke richting op de andere zijde van de weg. 

Fietsers op de Rijksweg volgen tijdens deze fase een omleiding rond de werfzone, via de Eisdenweg en Schabbertenstraat

 

*Weersgevoelig

Infrastructuurwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden.
De planning kan dus steeds nog schuiven. Je vindt updates op deze webpagina.

 

 

 

Contact met AWV?

Met vragen over de werken op de gewestweg kan je terecht via ons online contactformulier of via tel. 011 74 23 00.