Overslaan en naar de inhoud gaan

Naar een veiligere N446: Belselebaan, Abdij van Roosenberglaan, Durmebrug, Heirbaan en Zogsebaan

Naar een veiligere N446: Belselebaan, Abdij van Roosenberglaan, Durmebrug, Heirbaan en Zogsebaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Weg

N446

In het voorjaar van 2020 gaat de langverwachte heraanleg van de N446 in Waasmunster, Hamme en Dendermonde van start. De 3 gemeentes, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer investeren samen in 7,5 km nieuwe gewestweg. Hierdoor maken we van de N446 een veiliger weg voor alle weggebruikers.

De N446 is wellicht beter bekend onder de straatnamen Belselebaan, Abdij van Roosenberglaan, Durmebrug, Heirbaan en Zogsebaan. We leggen de weg opnieuw aan over een traject dat loopt van de Acacialaan in Waasmunster tot net voor de rotonde aan de Zogsebaan in Dendermonde. We starten de werken in Dendermonde om te eindigen in Waasmunster.

Op 20 april 2020 gaan de nutswerken (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, …) van start. De nutsmaatschappijen werken hiervoor samen onder de naam Synductis. Fluvius neemt de leiding in dit project. In het najaar van 2020 starten de wegen- en rioleringswerken.

Wat en waarom?

Waarom deze werken? 

We creëren een veiligere N446 door volgende aanpassingen: 

  • Veiliger en comfortabele fietspaden 
  • Veiliger verkeerssituatie aan de Hoogstraat 
  • Nieuwe rotonde op de kruising van de Abdij van Roosenberglaan met de Pontravelaan en Dam en vernieuwing Durmebrug 
  • Aangepaste bushaltes 
  • Grachten en gescheiden rioleringsstelsel

Nieuwe fietspaden

De belangrijkste vernieuwing is de aanleg van veilige en comfortabele fietspaden. In de zones met een snelheidsregime van 70 km per uur komen er vrijliggende fietspaden. Deze worden met groenzones van de weg gescheiden. Op plaatsen waar 50 km per uur gereden wordt, leggen we de fietspaden verhoogd aan.

Op sommige plaatsen is het fietspad dubbelrichting. Zo zullen fietsers vanuit Hamme en Waasmunster bijvoorbeeld via een dubbelrichtingfietspad naar het nieuwe vrijetijdscentrum ‘De Meermin’ kunnen fietsen. 

Op verschillende punten voorzien we aangepaste oversteekplaatsen waardoor fietsers en voetgangers per rijrichting kunnen oversteken en niet in één keer de twee rijrichtingen moeten kruisen.

Dwarsprofiel zone 50 met verhoogde fietspaden

Dwarsprofiel zone 50 met verhoogde fietspaden 

Dwarsprofiel zone 70 met vrijliggende fietspaden

Dwarsprofiel zone 70 met vrijliggende fietspaden 

Veiliger verkeerssituatie aan de Hoogstraat

Het begin van de Hoogstraat wordt dubbelrichting. Automobilisten komende van Abdij van Roosenberglaan zullen de straat kunnen inslaan om zo via de Sint-Franciscusstraat de Sint-Franciscusschool te bereiken. Op de hoek met die straat komt een verkeerslicht zodat het uitgaande verkeer hier vlot verloopt. 

De afslag op de Abdij van Roosenberglaan voor automobilisten die van en naar de school willen, wordt afgeschaft. Automobilisten moeten zo niet langer het fietspad kruisen. 

Nieuwe verkeerssituatie Hoogstraat

Nieuwe verkeerssituatie Hoogstraat 

Nieuwe rotonde en Durmebrug

Op de kruising van de Abdij van Roosenberglaan met de Pontravelaan en Dam komt een rotonde. De Kerkstraat en het fietspad dat achter de begraafplaats in Waasmunster loopt, sluiten op die rotonde aan.

We vernieuwen ook de Durmebrug. Om het doorgaand verkeer tijdens de aanleg van de brug niet te hinderen, leggen we de nieuwe brug naast de bestaande brug aan.

Aangepaste bushaltes

De bushaltes Waasmunster Abdij Van Roosenberglaan en Hamme Ardoystraat worden heraangelegd. De bus stopt niet meer op maar wel aan de zijkant van de rijweg stopt. De haltes krijgen een verhoogd perron. Het fietspad loopt achter het perron zodat fietsers niet kruisen met wie op en af de bus stapt.

Grachten en gescheiden rioleringsstelsel

Aquafin maakt van de heraanleg gebruik om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Zo worden afval- en regenwater van elkaar gescheiden. Grachten zijn de ideale manier om water bij hevige regen op te vangen en te bufferen. Het regenwater kan er langzaam in de ondergrond sijpelen. Daarom zullen we de bestaande grachten zo veel mogelijk behouden en opwaarderen. Op sommige plaatsen schuiven de grachten een beetje op om plaats te maken voor het vrijliggende fietspad.

 

Timing en impact?

Wanneer gaan we werken?

Op 20 april 2020 start de vernieuwing van de nutsleidingen. In die periode vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer ook de omgevingsvergunning aan. Daarna loopt het openbaar onderzoek. 
In het voorjaar van 2021 starten de wegen- en rioleringswerken. Als alle procedures vlot verlopen en we voldoende goed weer hebben, ronden we de werken in 2024 af.

Hoe pakken we de werken aan?

Nutswerken vanaf 20 april 2020

Voor de weg- en rioleringswerken starten, komen de nutsmaatschappijen om hun leidingen te vernieuwen. Zij werken in 5 grote fasen, die elk nog onderverdeeld kunnen worden in kleinere fasen. Ze starten in Dendermonde om te eindigen in Waasmunster.

  • Fase 1A in de Bookmolenstraat: verkeer in beide richtingen blijft mogelijk met beurtelings verkeer met verkeerslichten aan de werfzone
  • Fase 1B op de N446 tussen de Bookmolenstraat en de rotonde aan de Hamsesteenweg: er geldt eenrichtingsverkeer richting Dendermonde. Fietsen blijft mogelijk in beide richtingen.

Meer info over de nutswerken op www.synductis.be

Weg- en rioleringswerken vanaf najaar 2020

In het najaar starten de meer ingrijpende weg- en rioleringwerken. Deze zullen in dezelfde 5 fasen uitgevoerd worden als de nutswerken. Er zal dus opnieuw van Dendermonde naar Waasmunster gewerkt worden. Telkens we een bepaalde zone aanpakken, wordt de weg er volledig afgesloten. Van zodra een concrete timing voor elke fase bekend is, informeren we u hierover.

Het vernieuwen van de Durmebrug is een afzonderlijk project. Daarom is deze niet in de fasering opgenomen. Bedoeling is wel om ook deze werken tegen eind 2023 of begin 2024 af te ronden.

Werven in de buurt

De komende jaren vernieuwen en verbeteren we heel wat wegen in de buurt van Waasmunster, Hamme en Dendermonde. Werken aan de weg kunnen helaas niet zonder tijdelijke hinder. Daarom geven we u nu al een overzicht van alle geplande werven. Via aankondigingsborden en onze website en onze nieuwsbrief laten we u tijdig weten welke omleidingen van toepassing zijn.

Werven in de buurt van Waasmunster, Hamme en Dendermonde

Werven in de buurt van Waasmunster, Hamme en Dendermonde

Communicatie

Infomarkt op 18 februari 2020

Tijdens de infomarkt stelden we aan de hand van infopanelen en een doorlopende presentatie de plannen aan u voor. U kwam er ook meer te weten over de uitvoering van de nutswerken en over de afkoppelingen die nodig zijn voor het gescheiden rioleringsstelsel.

De informatie die getoond is, kunt u hier terugvinden:

 

Alle info over heraanleg N446 in Waasmunster, Hamme en Dendermonde. 

Digitale nieuwsbrief

We houden u ook graag op de hoogte van de werken via onze digitale nieuwsbrief. U kunt u inschrijven in de rechterkolom op deze pagina.