Overslaan en naar de inhoud gaan

Naar een veiligere N446: Belselebaan, Abdij van Roosenberglaan, Durmebrug, Heirbaan en Zogsebaan

Naar een veiligere N446: Belselebaan, Abdij van Roosenberglaan, Durmebrug, Heirbaan en Zogsebaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Weg

N446

Begin 2021 gaat de langverwachte heraanleg van de N446 in Waasmunster, Hamme en Dendermonde van start. De 3 gemeentes, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer investeren samen in 7,5 km nieuwe gewestweg. Hierdoor maken we van de N446 een veiliger weg voor alle weggebruikers.

De N446 is wellicht beter bekend onder de straatnamen Belselebaan, Abdij van Roosenberglaan, Durmebrug, Heirbaan en Zogsebaan. We leggen de weg opnieuw aan over een traject dat loopt van de Acacialaan in Waasmunster tot net voor de rotonde aan de Zogsebaan in Dendermonde. We starten de werken in Dendermonde om te eindigen in Waasmunster.

Om de hinder voor het verkeer, de handelaars en de omwonenden te beperken, pakken we de werken aan in 5 fases. De werken starten in Dendermonde en Hamme van daaruit schuiven we verder op richting Waasmunster. Als de werken vlot verlopen en we goede weersomstandigheden hebben, hopen we de werken in 2024 af te ronden.

 

Wat en waarom?

Waarom deze werken? 

We creëren een veiligere N446 door volgende aanpassingen: 

  • Veiliger en comfortabele fietspaden 
  • Veiliger verkeerssituatie aan de Hoogstraat 
  • Nieuwe rotonde op de kruising van de Abdij van Roosenberglaan met de Pontravelaan en Dam en vernieuwing Durmebrug 
  • Aangepaste bushaltes 
  • Grachten en gescheiden rioleringsstelsel

Lees meer hierover bij 'Toekomstbeeld'. 

Timing en impact?

Wanneer gaan we werken?

De werken gingen van start in januari 2021. Daarbij werd een deel van de werfzone bouwrijp gemaakt.

Op 26 april 2021 start fase 1 van de nutswerken. Dan beginnen de nutsmaatschappijen met het vernieuwen van de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, …). Zij starten met werken op de Zogsebaan en de Heirbaan. Daarbij werken ze van de rotonde op de Zogsebaan in Dendermonde tot Zogge in Hamme. In de zomer van 2021 vatten we op ditzelfde traject de weg- en rioleringswerken aan. Van daaruit schuiven de werken verder op in de richting van Waasmunster.

We hopen de werken af te ronden in 2024.

Lees meer over de timing van en de impact van de werken.