N49 - Aanleg tijdelijke dam Damse Vaart

Regio
Gemeente
Weg
Datum 06/01/2020 tot 15/03/2020

UPDATE 18/03/2020: Er moeten nog 2 werken uitgevoerd worden, nl. het profileren van de dam en het hydraulisch inzaaien van dam en bermen maar aangezien het broedseizoen is begonnen zullen deze resterende werken in de periode mei-juni uitgevoerd worden. 

 

Op maandag 6 januari start het Agentschap Wegen en Verkeer met de bouw van een tijdelijke gronddam in de Damse Vaart. Het gaat om voorbereidende werken in het kader van de ombouw van de N49 tot autosnelweg.

De aanleg van de tijdelijke dam zal ongeveer drie maanden duren. De dam zal ongeveer 4 jaar blijven liggen en heeft als doel om grondig studiewerk te doen in voorbereiding van de bouw van de eigenlijke brug over de Damse Vaart. Vanop de dam kunnen sonderingen worden uitgevoerd om de ondergrond te onderzoeken. Aangezien de ondergrond hier van slechte kwaliteit is moet de grond zich kunnen ‘zetten’. Het gewicht van de tijdelijke dam versnelt dit zettingsproces. Wanneer de eigenlijke brug wordt gebouwd en de parallelweg langs de N49 wordt aangelegd, zal de tijdelijke dam door de aannemer gebruikt worden als doorgangsweg (zo moet de aannemer niet langs het oude brugje van Hoeke of langs de N49).  

Het jaagpad tussen Damme en Sluis zal ter hoogte van de tijdelijke dam lokaal worden aangepast. De fietsers zullen tijdens de werken in beide richtingen een omleiding moeten volgen via de Oude Heernissenstraat en de Rode-Ossenstraat tot Sluis. De lokale toegang voor bewoners en landbouwverkeer blijft behouden.

De dam zelf zal worden ingezaaid zodat er een groene berm ontstaat. De aannemer van AWV zal de berm onderhouden.

Grondplan tijdelijke dam

 

Vanaf 28 oktober start AWV ook met de afbraak van een aantal onteigende panden langs de N49. Deze werken zullen twee maanden in beslag nemen. Deze werken zullen geen hinder veroorzaken. Ook deze werken zijn ter voorbereiding van de ombouw van de N49 tot autosnelweg.

 

Meer info over over de ombouw van de N49 tot autosnelweg vind je hier