N47: Heraanleg Zeelsebaan en Steenweg van Grembergen

Regio
Gemeente
Weg
Datum uitgesteld

Update 18/03: De werken van de nutsmaatschappijen zijn omwille van de veiligheidsmaatergelen rond het Corona-virus stopgezet tot nader order. Van zodra duidelijk is welke invloed dat zal hebben op de start van de eigenlijke werken, zullen we daarover communiceren op deze webpagina. 

Heraanleg Zeelsebaan en Steenweg van Grembergen

De N47 (Zeelsebaan) en een deel van de Steenweg van Grembergen krijgen vanaf volgend jaar een grondige facelift. Het Agentschap Wegen en Verkeer, stad Dendermonde en Aquafin slaan de handen in elkaar om de weg volledig heraan te leggen met nieuwe voetpaden en fietspaden. Onder de weg komt een gescheiden rioleringsstelsel.  Begin 2020 gaan de nutsmaatschappijen onder leiding van Fluvius aan de slag om alle nutsleidingen onder de N47 te vernieuwen. Vanaf het voorjaar van 2020 volgt de heraanleg zelf (wegen- en rioleringswerken). 

Wat houden de werken in?

De Zeelsebaan wordt aangepakt van aan het kruispunt Martelarenlaan/Grootzand tot het kruispunt met Kleinzand, zowel boven als onder de grond. Ook een stuk van de Steenweg van Grembergen maakt deel uit van dit project. De projectpartners zetten in op een veilige, overzichtelijke weg met comfortabele fiets- en voetpaden en aandacht voor groen.  Waar er voldoende ruimte is, komt er een ventweg naast de N47 voor lokaal verkeer. Het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel onder de weg komt het milieu ten goede.  

N47_Zeelsebaan_ wat houdt heraanleg in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilig fietsen

Langs de Zeelsebaan worden nieuwe fiets-en voetpaden aangelegd. De fietspaden worden gescheiden van de weg. Dat gebeurt deels door ze verhoogd aan te leggen en deels door ze van de weg te scheiden met een groenstrook.

N47_Zeelsebaan_dwarsdoorsnede_grootzand
Dwarsdoorsnede Grootzand 

 

N47_Zeelsebaan_dwarsdoorsnede_kleinzand
Dwarsdoorsnede Kleinzand 

Ventweg

Een nieuwe ventweg parallel met een deel van de Zeelsebaan zal voor een vlottere en veilige verkeersdoorstroming zorgen.

N47_Zeelsebaan_ventweg

Uitvoering van de werken

Hoe lang duren de werken?

In april 2020 ronden de nutsmaatschappijen hun werkzaamheden af. In mei starten de wegen- en rioleringswerken. We pakken eerst de Steenweg van Grembergen aan. De werken daar zullen tot het najaar, wellicht november, duren.

In augustus starten de werken in de Zeelsebaan. Als de weersomstandigheden goed zijn en alles vlot verloopt, zullen de werken eind 2021 klaar zijn.

Hoe pakken we de werken aan?

Om de riolering onder de Zeelsebaan te vernieuwen moeten we graafwerken uitvoeren. Door de samenstelling van de bodem en het hoge grondwaterpeil moeten we voor we die werken uitvoeren een aantal maatregelen nemen. Na het opbreken van de bestaande weg zullen we daarom een ‘kuip’ maken waarin we veilig kunnen bemalen. Zo zorgen we ervoor dat we vlak naast woningen of gebouwen in de diepte kunnen graven zonder de stabiliteit van die woningen en gebouwen in gevaar te brengen. 

Deze uitgebreide aanpak is noodzakelijk maar zorgt er wel voor dat de zone van de Zeelsebaan waarin gewerkt wordt voor een langere tijd volledig afgesloten moet worden voor alle verkeer.

Omleidingen tijdens de werken

Mei – najaar 2020, werken Steenweg van Grembergen

De omleiding voor lokaal verkeer verloopt via de Scheldedreef en de Scheldedijk. Wie in de werfzone zelf moet zijn zal de Steenweg van Grembergen ofwel via de Scheldedreef ofwel via de afslag aan de Citroëngarage kunnen bereiken.

Augustus 2020 – voorjaar 2021, werken Zeelsebaan

De werken in de Zeelsebaan worden in 2 fases aangepakt. 

In fase 1 werken we in een zone aan de kant van Grootzand. De zone waarin gewerkt wordt, zal afgesloten zijn voor alle verkeer. Plaatselijk verkeer is wel toegestaan in de zone waarin niet gewerkt wordt.

 

Fase 2 omvat de helft van de Zeelsebaan aan de kant van Kleinzand. Ook hier zal de zone waarin gewerkt wordt afgesloten zijn voor alle verkeer. Plaatselijk verkeer is toegestaan in de zone waarin niet gewerkt wordt.

 

Vragen over dit project? 

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur! Hij houdt een korte lijn met AWV en de aannemer die het project zal uitvoeren en zorgt zo voor een snel antwoord op je vraag. 

Infomarkt op 2 maart 2020

Om alle omwonenden en geïnteresseerden goed te informeren over de geplande werken, organiseerden we een infomarkt op 2 maart 2020. Aan de hand van infopanelen informeerden we u over alle facetten van de heraanleg. De informatie die op de infomarkt getoond werd, kan je vinden in de rechterkolom.