N3 Leuvenselaan [Kumtich]: Oversteekbaarheid met kruispunten Kerkomstraat en Groenhofstraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot en met 26 oktober 2018

Update 18/10/18: de aannemer voert deze werken in drie stukken (drie deelzones) uit. Momenteel zitten we nog in de laatste fase die duurt tot voor de Herfstvakantie. Het verkeer kan nog steeds in de beide rijrichtingen rijden, maar aan een aangepaste snelheid van 30 km/u. Er staan geen tijdelijke verkeerslichten, zoals aanvankelijk aangekondigd werd. 

In beide zijstraten van de N3, de Kerkomstraat en Groenhofstraat, wordt er vaak aan hoge snelheden gereden. De ruime bochtstralen van deze straten én het feit dat de N3 Leuvenselaan een drukke verbindingsweg is tussen Leuven en Tienen verleiden tot gevaarlijke rijbewegingen. In overleg met de gemeente Tienen voert AWV een aantal aanpassingen uit, die een verhoogde veiligheid in de hand werken.

Veiligheidsmaatregelen: bebouwde kom, middeneiland en gerichte oversteekplaatsen en aanpassing bochtstralen zijstraten


Invoering van de bebouwde kom op de Leuvenselaan [N3]

De Leuvenselaan (N3) en een aantal zijstraten in Kumtich krijgen een serieuze opwaardering door een 5-tal ingrepen aan de infrastructuur van de weg, zodat hier meer veiligheid komt voor alle weggebruikers, maar in het bijzonder voor fietsers en voetgangers.

Een eerste groot pluspunt is het invoeren van een bebouwde kom op de N3 Leuvenselaan tussen de Kerkomstraat en de Kauterstraat, waardoor automatisch een verplichte vertraging van 50km/u ingevoerd wordt.

Op de Leuvenselaan wordt een groot, breed middeneiland aangelegd. Zo ontstaat er een oversteekplaats die voetgangers in de meest veilige wandelrichting stuurt.

Ook de in- en uitrit van de Medekersveldstraat, een zijstraat van de Groenhofstraat wordt aangepakt zoals de Kerkomstraat: de bochtstralen worden aangepast, zodat er in de toekomst langzamer gereden wordt.
De in- en uitrit van de straten wordt zo smaller en minder schuin.

Er wordenuitstulpende bushalten’ gerealiseerd met toeleidende voetpaden vanuit zijstraten. Dit betekent concreet dat o.a. mensen met een beperking een betere - lees ruime, verhoogde en drempelloze -  toegang tot het busvervoer hebben.
Fietsers worden ook achter de bushalte geleid, waardoor er minder conflictpunten zijn. De inplanting van de schuilhuisjes van de bus wordt momenteel nog in het ontwerp geïntegreerd.

De fietspaden ter hoogte van de bushaltes en zijstraten worden aangepast en vernieuwd. Een fietspad in de aansluiting naar de Kerkomstraat wordt nog bekeken.

Tenslotte worden er ook zebrapaden voorzien die parallel met de gewestweg lopen en dus aan de verschillende zijstraten voor een veilige oversteekplaats zorgen.
Er wordt eveneens een extra zebrapad aangebracht ter hoogte van kruispunt N3 x Paependaalstraat / Keibergstraat.

Werken in drie deelzones en alternerend rijden op de Leuvenselaan

AWV streeft ook in dit project naar zoveel mogelijk minder-hinder maatregelen.

Fase 1: Verder afwerken kant Kerkomstraat tem maandag 17/9.

Fase 2 en 3: Vanaf dinsdag 18/9 tot midden oktober.

Normaal gezien zal er beurtelings verkeer (al dan niet, met tijdelijke verkeerslichten) opgesteld worden, zodat er voldoende doorstroming op de Leuvenselaan en haar zijstraten mogelijk blijft.

Lokaal verkeer en omleidingen

Omleiding en signalisatie voor lokale bewoners zal voorzien worden via het centrum van Kumtich (Groenhofstraat en Kumtichstraat). AWV volgt in samenwerking met de lokale politie mogelijke aanpassingen van signalisatie.
Bij problemen of veranderingen kan je de juiste informatie van deze lokale werken en de omleidingen vinden op deze webpagina via de melding ‘update’ bovenaan.

Alle omwonenden in de buurt van beide kruispunten, Kerkomstraat en Groenhofstraat met de Leuvenselaan (N3) kregen een bewonersbrief in de bus. [Zie bijlage in de zijkolom]