N285 Wambeek (Ternat): 600m structureel onderhoud fietspad Assesteenweg vervangen klinkers door asfalt

Regio
Gemeente
Weg
Datum 14/10/2019 tot 08/11/2019

Van 14 oktober tot en met 7 november voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een structureel onderhoud uit op het fietspad op de Assesteenweg (N285). Vanaf het kruispunt met de Dronkenborrestraat worden over een afstand van 600 meter in beide richtingen de klinkers van het fietspad uitgebroken en vervangen door een asfaltverharding.

Belangrijk: Deze werf start dus na het kruispunt met de Fossebaan en Stenebrugstraat (Josan Kinderland is dus vlot bereikbaar) en ligt ook een drietal kilometer van de andere werf nl de herinrichting van de Assesteenweg in Ternat tot en met het op-en afrittencomplex die pas gestart is. Via de nieuwsbrief van Ternat zullen wij deze informatie nog eens extra verspreiden. De aannemer verspreidt in de loop van volgende week lokaal nog bewonersbrieven.

Onderhoudswerken in vier fasen: beurtelings verkeer door middel van verkeerslichten

Om de hinder voor het verkeer te beperken en omdat de verkeerssituatie op deze locatie redelijk complex is door de aanwezigheid van een spoorwegbrug en een middenberm, is er in samenspraak met de gemeente Ternat afgesproken om de werken uit te voeren in 4 deelfasen. Verkeer op de Assesteenweg kan in elke fase beurtelings langs de werfzone doorrijden door middel van werflichten. Er wordt enkel gewerkt tijdens weekdagen en indien mogelijk wordt de rijweg elke avond volledig vrij gemaakt van signalisatie. Om de verkeersveiligheid te garanderen kan het echter zijn dat tijdens één of meerdere fasen de verkeerslichten permanent blijven staan.

  • Tussen 14 en 25 oktober wordt er in de richting van Eizeringen gewerkt (de andere werf van de herinrichting werkt op dat moment richting Ternat)
  • Vanaf 28 oktober tot 8 november werkt de aannemer in de richting van Ternat en voert hij precies dezelfde werken uit, maar dan op het andere rijvak. 

Fietsers hebben volledige rijstrook ter beschikking

Het fietspad wordt uiteraard samen met een rijstrook ingenomen om veilig te kunnen werken. De fietsers kunnen tijdens de werken steeds gebruik maken van de rijstrook die dan afgesloten is voor het andere wegverkeer en kunnen verder terug aansluiten op het fietspad.