Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer fietscomfort op en comfortabele bushaltes langs Dorp-Oost/Dorp-West in Lochristi

Meer fietscomfort op en comfortabele bushaltes langs Dorp-Oost/Dorp-West in Lochristi

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N70

Vanaf 9 augustus vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer de fietspaden langs beide zijden van de Dorp-Oost/Dorp-West (N70) in Lochristi. Over een afstand van 2 km worden de fietspaden in klinkers vervangen door asfalt. De werken duren ongeveer 6 weken en in die periode zal het verkeer een omleiding moeten volgen. Het agentschap kiest bewust zoveel mogelijk voor een verkeersluwere periode (zomervakantie) om het schoolverkeer zo weinig mogelijk te hinderen.

Wat en waarom?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal dit jaar op verschillende plaatsen in Oost-Vlaanderen de fietspaden langs gewestwegen vernieuwen. Dat moet het fietscomfort op onze fietspaden verbeteren. We maken daarbij een duidelijke keuze voor asfalt als beste ondergrond. We werken hindernissen en obstakels weg en waar mogelijk verbreden we ook de fietspaden. 

Waarom vernieuwen we een fietspad dat er nog redelijk goed bij ligt?

Vlaanderen heeft in het kader van het Europese coronaherstelplan veel extra middelen gekregen onder meer voor het verbeteren van fietsinfrastructuur. In totaal gaat het om 190 miljoen Euro extra voor fietspaden in 2021 en 2022. Een groot bedrag dat enkel toegekend werd op voorwaarde dat het binnen de twee jaar (het moet immers nu zorgen voor economisch herstel) omgezet werd in projecten. 

Dit betekent concreet voor fietsinfrastructuur dat er gezocht werd naar projecten die op zeer korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Een project waarbij nog een studiefase, een onteigeningsfase en vervolgens pas een uitvoeringsfase moet doorlopen worden, is niet mogelijk binnen het vooropgestelde tijdsbestek van 2 jaar. Projecten dus waar er grote nood is aan veiliger fietspaden maar waarvoor vb. onteigeningen noodzakelijk zijn kunnen dus niet met deze middelen uitgevoerd worden. 

Daarom is vooral gekeken naar projecten waar de ingrepen relatief snel en eenvoudig uit te voeren zijn en waarbij er toch een kwaliteitssprong kan gemaakt worden. Dat is het geval voor fietspaden die nog in klinkers zijn aangelegd. De criteria voor een kwalitatief fietspad zijn vastgelegd in het Vademecum Fietsvoorzieningen. Dit bepaalt dat zowel afmetingen van fietsinfrastructuur als het gebruikte materiaal essentieel zijn om tot kwalitatieve fietsinfrastructuur te komen. Klinkers zijn vanuit het oogpunt trillingscomfort sterk afgeraden. Daarom werd beslist om deze verbeterslag op vlak van comfort uit te voeren. Verder wordt waar nodig en mogelijk ook de breedte van het fietspad aangepast naar de minimumbreedtes voorzien in het vademecum (1,75m voor een enkelrichtingsfietspad). In Oost-Vlaanderen heeft AWV ondertussen al een tiental van dergelijke fietsprojecten gerealiseerd. Ook dit jaar worden er nog tientallen zones aangepakt.

Deze ingrepen zorgen niet overal voor heel grote wijzigingen maar zullen wel zeker overal het fietscomfort verhogen en de veiligheid ten goede komen. Dit neemt niet weg dat het uiteraard de ambitie blijft om alle fietspaden, langs gewestwegen, op lange termijn zowel qua dimensionering als qua comfort op het juiste niveau te krijgen.

Wat houden de werken in?

De aannemer vervangt de fietspaden in klinkers langs beide zijden van de gewestweg (N70). De fietspaden worden vernieuwd voor het kruispunt van de Hortensialaan met de Braamstraat tot voorbij het kruispunt met de Hoekskenstraat in Lochristi. 
Over een afstand van ruim 2 km komen er nieuwe en comfortabele fietspaden in asfalt. Ook worden er 5 bushaltes aangepast voor een beter comfort van de busreizigers.

 

Timing en impact?

Timing en fasering

De werken starten op 9 augustus en duren tot 19 september. Er wordt gewerkt in twee fasen. Eerst wordt de noordzijde van de weg (even huisnummers) aangepakt, daarna de zuidzijde. Iedere fase duurt ongeveer 3 weken. 

Verkeerssituatie

  • Voetgangers kunnen langs de werfzone passeren
  • De fietsers rijden om in beide richtingen via de Pauwstraat, de Eendestraat, de Fazantenstraat, Kerkwegelakker, de Dekenijstraat, de Nieuwstraat en de Lichtelaarstraat. 
  • Het gemotoriseerd verkeer op de steenweg richting Lokeren kan altijd langs de werfzone passeren. Het verkeer dat richting Gent wil rijden, volgt een omleiding via de Beerveldsebaan, de Rivierstraat, de E17 en R4 naar de N70. 
  • Het openbaar vervoer volgt een aangepaste omleiding. Lijn 76 en 77 volgen een omleiding via de Dorpsstraat en de Smalle Heerweg. Lijn 78 rijdt via de Slagmanstraat, Oude Veldstraat, Hoekskensstraat, de Dorpsstraat en de Smalle Heerweg.

Bereikbaarheid en afvalophaling

Zijstraten in de werfzone blijven toegankelijk behalve als er ter hoogte van de zijstraat opgebroken, beton getrokken of geasfalteerd wordt. Het gaat dan om een tijdelijke afsluiting van telkens een dag. Toegang is dan mogelijk via andere zijstraten. Verkeer dat uit de zijstraten komt moet steeds verplicht afslaan in de richting van Lokeren.

Opritten aan de kant waar gewerkt wordt zijn meestal toegankelijk behalve tijdens bepaalde werkzaamheden zoals opbreken van de klinkers, beton trekken, asfalteren. De aannemer verwittigt de bewoners als hun perceel niet toegankelijk zal zijn. Voor- en na de werkuren wordt minder hinder-steenslag voorzien om de percelen toegankelijk te houden. 

Afvalophaling: bewoners in de werfzone zetten hun afval aan de kant van de straat waar het verkeer doorgang heeft. Concreet: als er gewerkt wordt aan de noordkant plaatsen bewoners van deze zijde van de weg hun afval aan de overkant. Als er gewerkt wordt aan de zuidkant van de weg plaatsen bewoners hun afval aan de overzijde.

omleidingsplan

Vlaams herstelplan: meer fietspaden dan ooit