Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer comfort voor fietsers en onderhoud rijweg op Steenweg op Brussel / Kaasmarkt / Windberg

Meer comfort voor fietsers en onderhoud rijweg op Steenweg op Brussel / Kaasmarkt / Windberg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N290

15/10/2021: Vanaf maandag 18 oktober tot en met het weekend wordt de werfzone op de Windberg volledig afgesloten voor de laatste asfalterings- en markeringswerken. De bestaande omleiding geldt nu in beide richtingen tot aan het einde van deze week. Meer info via de knop 'Fasering en Hinder'.

Wegen en Verkeer verbetert binnenkort de fietspaden en de rijweg van de gewestweg N290 Windberg, die overgaat naar de Kaasmarkt en de Steenweg op Brussel in Wemmel. Dit traject loopt over een kleine drie kilometer tussen de Isidoor Meyskensstraat in Wemmel en de gemeentegrens van Wemmel/Merchtem net voorbij de Vierwindenlaan. Dit voorjaar 2021 wordt het eerste deel van de rijweg en de fietspaden op de Windberg (N290) tussen het kruispunt Rassel en de Vierwindenlaan aangepakt.

In overleg met de gemeente Wemmel wordt het onderhoud van het wegdek van de Steenweg op Brussel/Kaasmarkt tussen de Isidoor Meyskensstraat tot het kruispunt met Rassel op een later tijdstip uitgevoerd. Wegen en Verkeer bekijkt op vraag van de gemeente welke aanpassing er aan de fietsinfrastructuur nog extra kan meegenomen worden tijdens het onderhoud van het wegdek. Wanneer hier meer duidelijkheid over is en de nodige kredieten kunnen vrijgemaakt worden, leest u er meer over op deze webpagina.

Wat en waarom?

Vrijliggende fietspaden, meer rijcomfort en hogere verkeersveiligheid op deel Windberg

De betonnen fietspaden en de rijweg van de Steenweg op Brussel / Kaasmarkt / Windberg vertonen veel oneffenheden. Wegen en Verkeer start in het voorjaar van 2021 met onderhoudswerken aan het gedeelte Windberg - tussen kruispunt Rassel en voorbij de Vierwindenlaan (grens Wemmel/Merchtem)(zie groene lijn hieronder op het liggingsplan). De huidige fietspaden in klinkers en beton worden opgebroken en heraangelegd met een asfaltverharding. Om de fietspaden vrijliggend te maken en te verbreden, is er meer ruimte nodig. Tussen de rijweg en het fietspad zal een groenzone van 1m liggen. De parkeerstroken verdwijnen hierdoor. Aan het kruispunt van Windberg met de Vierwindenlaan wordt ook het opstelvak voor linksafslaand verkeer opgeheven. 

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de liggingskaart en het huidige kruispunt met de Vierwindenlaan groter te zien.

Omvormen van bushaltes Windberg, bushaltes Vier Winden opgeheven na werken

Wegen en Verkeer maakt van de gelegenheid gebruik om beide bushaltes Windberg om te vormen naar een bushalte met verhoogd perron, waarbij de bus stopt op de rijweg. Bij elke bushalte wordt het vrijliggend fietspad achter de bushalte verlegd. Ook het bestaande zebrapad ter hoogte van de bushalte wordt licht verschoven naar de voetweg die een doorsteek vormt tussen de steenweg op Merchtem en Windberg.  Fietsers en klanten van De Lijn kunnen daardoor vlotter en veiliger de Windberg oversteken en mensen met een fysieke beperking kunnen dankzij het verhoogde perron drempelvrij de bus nemen. 

Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn schrapt na uitvoering van deze werken beide haltes ‘Vier Winden’ op de Windberg. Deze haltes liggen op te korte afstand van de haltes ‘Windberg’ en worden weinig gebruikt. De busperrons van ‘Vier Winden’ worden door Wegen en Verkeer dan ook niet meer omgevormd, aangezien ze verdwijnen.

Timing en impact?

Richting van Brussel naar Merchtem blijft open

De aannemer werkt volgens de huidige planning in drie fasen vanaf mei tot einde oktober 2021 aan de fietspaden en rijweg tussen kruispunt Rassel tot voorbij de Vierwindenlaan. Fietsers kunnen op de Windberg aan de overkant blijven rijden. Voor alle details rond hinder en de omleiding die geldt voor verkeer vanuit Merchtem naar Brussel klik je op de knop fasering en hinder.

Vlaams herstelplan: meer fietspaden dan ooit

COVID-19 heeft de wereld en Vlaanderen hard getroffen. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering een herstelplan. Een investering van 4,3 miljard in 180 projecten in uiteenlopende domeinen. Van cultuur tot sport, van onderwijs tot de zorgsector en van technologie tot milieu.  De werken in Wemmel worden deels met deze herstelmiddelen uitgevoerd.