Lubbeek en Tielt-Winge: installatie van trajectcontrole op Leuvensesteenweg (N2)

Weg
Datum Wachten op vergunning

Update 07/02/19: het Agentschap Wegen en Verkeer, dat instaat voor de installatie van de trajectcontrole, wacht momenteel op een vergunning voor de werken. Zodra die vergunning verkregen is, zal AWV op deze webpagina een startdatum communiceren. Naast deze trajectcontrole neemt het Agentschap Wegen en Verkeer een extra maatregel om bussen vlotter te doen rijden en de fietsers meer veiligheid te bieden langsheen de N2 (daar leest u hier meer over). Ook wordt in datzelfde voorjaar van 2019 een studiebureau aangesteld om een ontwerpstudie te maken met het oog op een volledige herinrichting van de N2 (daar leest u hier meer over). Bijzondere aandacht hierbij gaat naar de fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) installeert in 2019 een systeem van trajectcontrole op de Staatsbaan/Leuvensesteenweg (N2) tussen het kruispunt met de Endepoelstraat in Lubbeek en ter hoogte van 'Kovera Keukens', een 200m voor het kruispunt met de Oude Aarschotsebaan en de Oude Tiensebaan in Tielt-Winge. Het volledige traject loopt over een kleine 5 kilometer.

Deze trajectcontrole maakt deel uit van één van de 20 trajectcontroles van 2017, geselecteerd door de minister van mobiliteit. Een beheersmaatregel om de snelheid op deze rechte baan te controleren. 

Tussen februari en mei 2019 worden de palen geplaatst, worden de camera’s opgehangen en wordt het systeem geijkt. Kort daarop zal de trajectcontrole normaal gezien in werking treden.  Door de snelheid te controleren, zullen minder automobilisten geneigd zijn om de snelheidsbeperkingen te overtreden en zal de situatie voor fietsers en voetgangers op deze drukke weg veiliger worden. 

Meer info over het begrip en verschillende locaties van trajectcontrole vind je via www.wegenenverkeer.be/trajectcontrole

Situeringskaart die de trajectcontrole tussen Lubbeek en Tielt-Winge aanduidt