Leuven/Herent: Terugsnoeien van 26 platanen langsheen de Brusselsesteenweg (N2)

Weg
Datum Begin maart 2020 - mobiele werf

Update 25/02/2020: Afhankelijk van de weersomstandigheden start deze mobiele werf met het snoeiwerk langsheen de Brusselsesteenweg (N2) vanaf maandag 2 maart. De aannemer behandelt per dag 1 of 2 bomen en probeert waar mogelijk ook de inritten van handelaars open te houden. Gezien het om 26 platanen gaat rekenen we op een maand werk, maar de hinder is dus telkens plaatselijk en verdeeld over het hele traject tussen Leuven en Kortenberg. Vanaf 2 maart wordt er gestart met de bomen ter hoogte van de KBC in Leuven.

Terugsnoeien van 26 platanen op de Brusselsesteenweg vanaf de grens van Leuven en langs Herent tot in Kortenberg

Via een mobiele werf worden de 26 platanen begin maart 2020 bijgesnoeid op de Brusselsesteenweg (N2). De 26 platanen liggen verspreid langsheen het fietspad van de Brusselsesteenweg van aan het KBC gebouw in Leuven tot aan de rotonde van de N2 met kruispunt Wijnegemhofstraat en de Zavelstraat (D’Ieteren Lease) in Kortenberg.

Bij de 26 platanen van de Brusselsesteenweg worden het droog hout en de kleinere takken teruggesnoeid tot op de gesteltakken van de boom. Deze snoeitechniek noemen we ‘kandelaberen’ en hierbij worden de takken van de boom afgezaagd tot de vorm van een kapstok. Wegen en Verkeer neemt deze maatregelen om beschadiging aan fietspaden en omheiningen van omliggende bedrijven en huizen te voorkomen.

Mobiele werf overdag

De aannemer werkt hier met een mobiele werf en neemt telkens een rijstrook in om veilig te kunnen werken. Afhankelijk van het aantal beschikbare rijstroken op de Brusselsesteenweg wordt er gewerkt met werflichten en kan het verkeer beurtelings doorrijden. Als er drie rijstroken beschikbaar zijn op de locatie van de Brusselsesteenweg, zal het verkeer gewoon kunnen doorrijden. 

Meer info?  

Hebt u vragen over onze werken?
Aarzel niet om ons te contacteren op volgend adres: www.wegenenverkeer.be/contactformulier
of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016-66 57 50