Overslaan en naar de inhoud gaan

Leuven Noord

Context

Context

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

E314
N19

Waarom Leuven Noord?

De komende jaren plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de beheerder van alle gewest- en autosnelwegen in Vlaanderen, heel wat infrastructuurwerken in de regio ten noorden van Leuven, met name in de deelgemeenten Wilsele en Kessel-Lo. De bedoeling is om de bereikbaarheid en de circulatie te verbeteren en om de verkeerssituatie veiliger te maken. De werken ter waarde van 82 miljoen euro worden gefaseerd uitgevoerd in een periode van vijf jaar, van 2018 tot 2023. 

De benaming “Leuven Noord” is in de eerste plaats geografisch bedoeld. Slechts een aantal projecten hebben verband met het “Masterplan Leuven Noord”. Andere projecten moeten eerder gekaderd worden in de ontwikkeling van het Regionaalstedelijk Gebied Leuven en de verbetering van de wegverbinding tussen Brussel en Limburg.

Alle projecten worden uitgevoerd in opdracht van Wegen ene Verkeer . Het agentschap heeft ze gebundeld op deze website, omdat de projecten heel wat impact zullen hebben op het verkeer en met belangrijke veranderingen gepaard zullen gaan. Weggebruikers en omwonenden zullen de komende jaren dus baat hebben bij een duidelijk overzicht.

Tweede Ruimtelijk Structuurplan Leuven

Het Tweede Ruimtelijk Structuurplan Leuven voorziet de aanleg van een "Wetenschapspark" op het nog braakliggende spoorwegplateau tussen de Eenmeilaan in Kessel-Lo, de spoorweg, de stelplaats van De Lijn en de autosnelweg E314.

Op deze site zullen zich, naast ruimte voor wetenschappelijke activiteiten, eventueel ook bedrijven kunnen vestigen die de logistiek voor de Leuvense binnenstad verzorgen. Momenteel lopen er gesprekken met de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en de NMBS over het gezamenlijke beheer van dit wetenschapspark.

 

RUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Leuven

Vóór de ontwikkeling van een nieuw wetenschapspark op deze terreinen, moet de Vlaamse overheid eerst de stedelijke afbakening van het Leuvense stadsgewest goedkeuren. Dat gebeurt met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) volgens de principes van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. In dat ruimtelijk uitvoeringsplan legt de Vlaamse overheid de meest geschikte locaties vast voor bijkomende bedrijven- en wetenschapsparken, recreatiegebieden, groen- en waterzones en andere ontwikkelingen zoals onderwijs en zorg.

Het RUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Leuven kijkt verder dan het grondgebied Leuven. Ook gebieden in de gemeenten Bierbeek, Herent, Holsbeek en Rotselaar maken er deel van uit. Het plan werd dan ook opgemaakt in overleg met de betrokken besturen en actoren. De definitieve goedkeuring wordt verwacht in 2019.

 

Weginfrastructuur als hefboom

De Vlaamse Regering wil met de investeringen in de spitsstrook op de E314 en de verkeersknoop ter hoogte van het Vuntcomplex een hefboomeffect verwezenlijken op het vlak van mobiliteit en economie, zodat deze gebieden zo goed mogelijk benut kunnen worden