Leuven Noord: Hertracering en vernieuwing van de Aarschotsesteenweg (N19)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Zomer 2019 - zomer 2020

UPDATE 4/07/2019: In samenspraak met de politie van Leuven en het stadsbestuur is beslist de Aarschotsesteenweg af te sluiten voor doorgaand autoverkeer vanaf 5 augustus 2019, en niet vanaf oktober 2019 zoals eerst gecommuniceerd. Op deze manier kunnen we de duur van de afsluiting verkorten van zes naar vijf maanden, tot en met eind december 2019. De afsluiting van de Aarschotsesteenweg is noodzakelijk om de werken aan de hertracering van de gewestweg ter hoogte van de Duitse Brug te kunnen uitvoeren. Hieronder vindt u een kaartje waarop de maatregelen voor het verkeer zijn weergegeven. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt van april 2019 tot april 2020 aan een grondige make-over van de Aarschotsesteenweg (N19). Dit project maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023. Omwille van de werken wordt vanaf maandag 5 augustus 2019 de Aarschotsesteenweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. 

Vlot verkeer van en naar de Vaartkom door verlegging van een deel van de Aarschotsesteenweg

Ondanks de voorsignalisatie op de E314 en de waarschuwingsborden rijden vrachtwagens zich frequent vast onder de Duitse Brug. De oplossing? Het deel van de Aarschotsesteenweg (N19) tussen het kruispunt met de Kolonel Begaultlaan en de bushalte ‘Viaduct A2’ verleggen naar de nieuwe spoorwegbrug (die staat er sinds 2013, maar is nog niet in gebruik). Het grondniveau is hier namelijk lager, zodat er meer ruimte is voor hoge voertuigen om te passeren.

Huidige Aarschotsesteenweg onder Duitse brug wordt fietsverbinding

De huidige Aarschotsesteenweg tussen het kruispunt met de Kolonel Begaultlaan en de bushalte ‘Viaduct A2’ krijgt een nieuwe bestemming. We vormen dit deel om tot een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Dat nieuwe fietspad loopt onder de Duitse Brug door en sluit aan op het bestaande fietspad langs de Kolonel Begaultlaan. Zo rijden ook zachte weggebruikers voortaan veiliger en aangenamer langs de Aarschotsesteenweg.

Fietsverbinding Duitse Brug

Nieuw asfalt en fietspaden tussen viaduct E314 en kruispunt Vuntcomplex

Het deel van de Aarschotsesteenweg tussen het viaduct van de E314 en het kruispunt met de gewestweg Vuntcomplex krijgt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkeringen. Ook de fietspaden langs de rijweg, die momenteel op verschillende plaatsen in slechte staat zijn, worden in beide richtingen vernieuwd. 


Aarschotsesteenweg een half jaar afgesloten vanaf augustus

Aanvankelijk was gepland om de Aarschotsesteenweg vanaf oktober 2019 gedurende zes maanden af te sluiten. De voorbije maanden hebben we overlegd met verschillende actoren uit de omgeving waaronder de nutsbedrijven, het handelaarsverbond van Wilsele en de stad Leuven om de duur van de afsluiting zo kort mogelijk te houden. Eind juni werd in samenspraak beslist om de werken anders uit te voeren. Hierdoor hebben we onze planning aangepast. Zo kunnen we de duur van de afsluiting verkorten, 5 maanden in plaats van 6 maanden die eerst waren voorzien. Eén maand van de afsluiting zal bovendien nog in de zomer plaatsvinden waarin de verkeersdruk lager ligt. 

Afsluiten vanaf 5 augustus

Het afsluiten van de Aarschotsesteenweg voor doorgaand verkeer gaat in vanaf maandag 5 augustus. Dan starten we met het opbreken van het wegdek en de aanleg van een sleuf voor de nutsleidingen. Op 19 augustus starten de nutsmaatschappijen met de verplaatsing van de leidingen. Daarna zal De Watergroep de bestaande waterleidingen in het afgesloten gedeelte van de Aarschotsesteenweg vernieuwen. Volgens de huidige planning wordt de Aarschotsesteenweg eind december 2019 opnieuw geopend voor doorgaand verkeer. In het voorjaar van 2020 zullen we de Aarschotsesteenweg opnieuw enkele dagen afsluiten om in optimale weersomstandigheden de toplaag en de markeringen van het wegdek tot aan het kruispunt met het Vuntcomplex te vernieuwen.

Omleiding voor doorgaand verkeer via E314

  • Doorgaand verkeer moet de omleiding volgen via de E314 en de op- en afrittencomplexen van Kessel-Lo - Wilsele (nr. 20) en Herent (nr. 18). 
  • Lokaal bestemmingsverkeer in de Aarschotsesteenweg blijft mogelijk langs beide zijden van de Duitse Brug. 
  • Er wordt een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers in beide richtingen voorzien langs de werfzone. 
  • De handelszaken langs de Aarschotsesteenweg blijven bereikbaar.

 

Renovatiewerken Infrabel aan andere spoorwegbrug

Infrabel, de beheerder van de spoorweginfrastructuur in België, voert tussen mei en oktober 2019 renovatiewerkzaamheden uit aan de spoorwegbrug over de Leuvense Vaart. Dit zijn ingrepen die los staan van de werken die Wegen en Verkeer start begin oktober in het kader van de hertracering van de Aarschotsesteenweg, waarbij de doorgang aan de Duitse Brug ook onderbroken zal zijn. Omwille van de werken van Infrabel zal er vooral in het weekend hinder zijn voor het verkeer op de Kolonel Begaultlaan en de Aarschotsesteenweg (N19). Deze werken hebben geen impact op de werken van Wegen en Verkeer. 

Meer informatie over de hinder en omleidingen vindt u op www.infrabel.be/nl/buurtbewoners/werven/renovatiewerken-spoorwegbrug-over-leuvense-vaart​


Meer informatie op website 'Leuven Noord'

De hertracering van de Aarschotsesteenweg maakt deel uit van 'Leuven Noord'. Dit is een reeks van elf infrastructuurprojecten tussen 2018 en 2023 ten noorden van Leuven, met name in de deelgemeenten Wilsele en Kessel-Lo. Met de realisatie van deze projecten wil Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid verhogen en het verkeer op en rond de E314 vlotter laten verlopen.

Meer informatie over de projecten vindt u op de website van Leuven Noord.