Leuven Noord: Geluidsschermen op E314 tussen Herent en Wilsele

Regio
Gemeente
Weg
Datum Werken vanaf 30 maart 2020

UPDATE 18/03/20: Deze werf is stopgezet/uitgesteld tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is, zal deze gecommuniceerd worden.

UPDATE 26/02/2020: Wegen en Verkeer start vanaf 30 maart met ingrijpende werken op de E314 in Leuven. De werken brengen het komende anderhalf jaar, tot de zomer van 2021, ernstige hinder met zich mee. Ze zullen vooral tijdens de ochtend- en avondspits geduld vragen van de weggebruiker. 
In anderhalf jaar tijd worden op en rond het viaduct van Wilsele vier projecten uitgevoerd: de verbreding van het viaduct van Wilsele, de aanleg van een fiets- en autotunnel onder de snelweg, de renovatie van drie bruggen en de plaatsing van nieuwe geluidsschermen (zie hieronder). 

Om de levenskwaliteit van de omwonenden te verbeteren, plaatst Wegen en Verkeer geluidsschermen langs de E314, tussen de op- en afrittencomplexen van Herent (nr. 18) en dat van Wilsele/Kessel-Lo (nr.20). Het gaat over schermen van 3 tot 4,5 meter hoog. Op bepaalde plaatsen staan vandaag al schermen (die worden in het kader van deze werken dus vervangen), op andere plaatsen komen er schermen waar er vandaag geen staan. Dit project maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023. 

Schermen geplaatst in verschillende periodes

2019: geluidsschermen op het viaduct van Wilsele

In het najaar van 2019 plaatste Wegen en Verkeer nieuwe geluidsschermen op het viaduct van Wilsele in de rijrichting van Brussel. De schermen staan op het viaduct tot aan de onderbrug van de Brandweg. 

2020-2021: schermen tussen Herent en Holsbeek

Tussen het voorjaar van 2020 en de zomer van 2021 komen er op verschillende locaties nieuwe schermen van het op- en afrittencomplex van Herent (nr. 18) tot voorbij het op- en afrittencomplex van Wilsele/Kessel-Lo (nr. 20). Deze schermen worden gelijktijdig geplaatst met de werken aan het het viaduct zelf. 

Vanaf 2022: schermen tussen Holsbeek en Aarschot

In een latere fase zal Wegen en Verkeer op verschillende locaties langs de E314 tussen Holsbeek en Aarschot nieuwe schermen plaatsen of de bestaande schermen vervangen. Momenteel is nog niet beslist op welke exacte locaties de schermen geplaatst worden. Zodra hier meer bekend over is, zullen we dit bekendmaken op deze webpagina. 

Hoe vervangen we de geluidsschermen?

  1. De bestaande geluidsschermen worden volledig verwijderd.
  2. Ook de palen waartussen de schermen staan, halen we weg.
  3. Vervolgens plaatsen we een nieuwe steunconstructie waar we de nieuwe geluidswerende panelen tussen monteren.

Het Agentschap Wegen en Verkeer probeert op verschillende manieren geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer te verminderen, door onder meer het plaatsen van geluidsschermen. Meer informatie over geluid en trillingen vindt u op deze webpagina. 

 

 

 

Meer informatie op website 'Leuven Noord'

De vervanging van de geluidsschermen tussen Herent en Holsbeek maakt deel uit van 'Leuven Noord'. Dit is een reeks van elf infrastructuurprojecten tussen 2018 en 2023 ten noorden van Leuven, met name in de deelgemeenten Wilsele en Kessel-Lo. Met de realisatie van deze projecten wil Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid verhogen en het verkeer op en rond de E314 vlotter laten verlopen. Meer informatie over dit project vindt u op de website van Leuven Noord.