Leuven Noord: Aanleg spitsstrook Herent - Aarschot

Weg
Datum 2021 - 2022

UPDATE 05/03/2020: In de zomer van 2020 start Wegen en Verkeer met de eerste werken in het kader van de aanleg van het laatste deel van een spitsstrook tussen Herent en Aarschot op de E314. Tussen het op- en afrittencomplex van Wilsele/Kessel-Lo (nr. 20) en het complex van Aarschot (nr. 22) worden langs de snelweg pechhavens aangelegd en portieken geplaatst over de snelweg. De aanleg van de spitsstrook zelf start in de loop van 2022, na de werken aan het viaduct van Wilsele, en zal ongeveer twee maanden duren. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt in 2022 het laatste deel van de spitsstrook Herent-Aarschot aan, vanaf de afrit Wilsele (nr. 20) tot aan het op- en afrittencomplex van Aarschot (nr. 22). De aanleg van de spitsstrook maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023. 

Wat is een spitsstrook?

Een spitsstrook is geen volwaardige rijstrook. Een spitsstrook zal enkel opengesteld zal worden tijdens de avondspits, op andere drukke momenten en bij calamiteiten of incidenten. Om aan te geven of de spitsstrook al dan niet is opengesteld, gebruiken we portieken, digitale schermen die over de snelweg worden geplaatst. Het eerste stuk van de spitsstrook, tussen het op- en afrittencomplex van Herent en het einde van het viaduct van Wilsele, zal overigens wel permanent opengesteld worden voor het verkeer.  

 

Het schema hieronder stelt de wegindeling van de E314 voor in de huidige toestand en na de aanleg van de spitsstrook. Let wel: de spitsstrook zal dus pas in dienst genomen worden na fase 3 (in 2022).


Rijstrookschema viaduct Wilsele voor/na de werken.

 

Zomer 2020-zomer 2021: voorbereidende werkzaamheden 

Inhoud van de werken

Vanaf de zomer van 2020, in de periode wanneer er gewerkt wordt op het viaduct van Wilsele, voert Wegen en Verkeer voorbereidende werkzaamheden uit voor de aanleg van de spitsstrook. De spitsstrook zelf wordt aangelegd wanner de werken op het viaduct zijn afgelopen. Door de werken op deze manier te plannen, kan de spitsstrook sneller in gebruik genomen worden. Vanaf de zomer van 2020 voert Wegen en Verkeer de volgende werken uit:

  • Aanleg pechhavens: Tussen het complex van Wilsele/Kessel-Lo (nr. 20) en dat van Aarschot (nr. 22) worden in beide richtingen in totaal 34 pechhavens aangelegd, 17 in elke rijrichting. Dit zijn stroken langs de snelweg waar voertuigen met pech naar kunnen uitwijken zonder het verkeer te hinderen. Om de 750 komt zo'n pechhaven te liggen.
  • Plaatsen portieken: Wanneer de spitsstrook afgewerkt is, wordt met digitale borden op portieken over de snelweg aangegeven of de strook al dan niet toegankelijk is. De portieken zelf worden al in 2020 geplaatst. Over de totale afstand komen in totaal 17 portieken over de snelweg te staan. 

Hinder voor het verkeer: zomer 2020- zomer 2021

De pechhavens en portieken worden telkens in blokken van 3 pechhavens tegelijkertijd aangelegd. In totaal zullen de werken zo'n 3 maanden duren. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer over een afstand van zo'n 250 meter over versmalde rijstroken. Dit zal voor weinig hinder op de snelweg zorgen. 

Vanaf 2022: aanleg spitsstrook

Inhoud van de werken

Vanaf juli 2021 start Wegen en Verkeer met de aanleg van de spitsstrook zelf. Hiermee starten we pas nadat de werken aan het viaduct van Wilsele zijn afgerond. De aanleg van de spitsstrook houdt verschillende kleinere ingrepen in: 

  • Extra rijstrook richting Lummen: In de richting van Lummen wordt een extra strook aangelegd.
  • Bredere pechstrook richting Brussel: In de richting van Brussel wordt de pechstrook verbreed tot 4 meter. Dit doen we zodat er in de toekomst eenvoudig een spitsstrook kan worden aangelegd, moest dit noodzakelijk zijn.
  • Opbreken middenberm: De middenberm wordt opgebroken en vervangen door tijdelijke betonnen stootbanden (de zogenaamde 'new jerseys') met verlichting. Op het einde worden deze stootbanden vervangen door de definitieve, grotere exemplaren. 
  • Vernieuwen asfalt: Het asfalt wordt in beide richtingen volledig vernieuwd. 
  • Aanpassingen aan de op-en afrittencomplexen: aan de complexen van Holsbeek (nr. 21) en dat van Aarschot (nr. 22) worden aanpassingen doorgevoerd. Bepaalde op- en afritten worden verbreed om ze aan te passen aan de nieuwe situatie. 

Hinder voor het verkeer: 2022

Tijdens de aanleg van de spitsstrook zal het verkeer op de E314 gedurende 2 maanden over 2 versmalde rijstroken worden geleid in beide rijrichtingen. Tijdens de werken aan de op- en afrittencomplexen van Holsbeek en Aarschot worden er tijdelijk opritten van de snelweg afgesloten. Zodra we meer weten over de concrete maatregelen voor het verkeer, zullen we dit bekendmaken op deze webpagina. 

 

Historiek van het project 

In 2010, 2013 en 2014 breidde Wegen en Verkeer al de capaciteit uit van de verkeersas Brussel-Leuven met een spitsstrook tussen Sterrebeek en Bertem en weefstroken tussen Heverlee en Wilsele.  Sinds deze uitbreiding van de capaciteit verloopt de avondspits op de E40 vlotter, maar is er op de E314 vanaf Heverlee meer file. Om ook daar het verkeer vlotter te laten rijden, wordt nu ook een spitsstrook aangelegd tussen Wilsele en Aarschot. 

In de “Tactische studie E314-E40” van het Vlaams Verkeerscentrum werd al geadviseerd om een spitsstrook aan te leggen tussen Wilsele en Holsbeek. Om een “maximaal effect” te behalen wat betreft de vlotte doorstroming van het verkeer, werd beslist om de spitsstrook door te trekken tot in Aarschot. Uit tellingen blijkt dat in Aarschot ‘s avonds veel verkeer de E314 verlaat, dus voorbij Aarschot stelt de noodzaak voor een spitsstrook zich minder.  

Aanvankelijk was het de bedoeling om de spitsstrook pas voorbij het viaduct van Wilsele te laten beginnen. Uit bijkomend onderzoek bleek echter dat de spitsstrook pas een maximaal effect zou hebben als ze voor het viaduct begint. Daarom werd beslist om ze ook aan die kant langer te maken. 

Op deze pagina van het Vlaams Verkeerscentrum staan verschillende studies over de weef- en spitsstroken op de as Brussel-Leuven-Limburg. 

 

Meer informatie op website 'Leuven Noord'

De aanleg van de spitsstrook Herent-Aarschot maakt deel uit van 'Leuven Noord'. Dit is een reeks van elf infrastructuurprojecten tussen 2018 en 2023 ten noorden van Leuven, met name in de deelgemeenten Wilsele en Kessel-Lo. Met de realisatie van deze projecten wil Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid verhogen en het verkeer op en rond de E314 vlotter laten verlopen. Meer informatie over dit project vindt u op de website van Leuven Noord.