Overslaan en naar de inhoud gaan

Leuven Noord

Leuven Noord

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

E314
N19

Dit is een pagina over alle projecten van Leuven Noord. Op deze pagina vindt u alle info over de werken op de E314 voor de komst van de spitsstrook.

Wat en waarom?

Werken aan de weg in Wilsele en Kessel-Lo

Leuven Noord is een reeks van elf infrastructuurprojecten tussen 2018 en 2023 ten noorden van Leuven, met name in de deelgemeenten Wilsele en Kessel-Lo. Met de realisatie van deze projecten wil Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid verhogen en het verkeer op en rond de E314 vlotter laten verlopen.

Luchtbeeld Leuven Noord

Stand van zaken

11 deelprojecten op en rond de E314

De zomer van 2019 betekent de start van een lange reeks projecten. Door een doordachte fasering en gelijktijdige uitvoering van bepaalde projecten, probeert Wegen en Verkeer de hinder voor de omgeving en het verkeer zoveel mogelijk te beperken. 

Klik op de groene knop om de kaart te bekijken. De groene projecten zijn al uitgevoerd, de oranje staan gepland of worden momenteel uitgevoerd.

Actuele informatie over de timing en verkeershinder vindt u op de pagina's van de projecten zelf.