Leuven: Nieuwe bushaltes op de R23 ter hoogte van de Wijnpersstraat (Den Boschsingel)

Regio
Gemeente
Weg
Datum eind oktober 2019 - maart 2020

Update 17/12/2019: Beide bushaltes op de ring van Leuven ter hoogte van De Wijnpers en Ten Wijngaard krijgen stilaan vorm en worden in het voorjaar van 2020 verder afgewerkt. De bushalte aan de binnenring kan vanaf 6 januari door De Lijn bediend worden. De andere bushalte aan de overkant van de ring wordt in het voorjaar nog verder afgewerkt. Ook de ring van Leuven krijgt ter hoogte van beide bushaltes een nieuwe toplaag asfalt. In de huidige planning kunnen beide haltes na de Krokusvakantie operationeel zijn. In de volgende paragraaf vindt u meer uitleg hieromtrent. 

Bushalte kant School De Wijnpers wordt bediend vanaf 6 januari 2020

Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat de bushalte aan de binnenring ter hoogte van school De Wijnpers na de Kerstvakantie vanaf 6 januari 2020 bediend zal worden. Het toegangspad naar de bushalte kan al gebruikt worden, maar krijgt in het voorjaar nog een afwerklaag in waterdoorlatende verharding. Als veiligheidsmaatregel worden langsheen het traject ook nog hekken geplaatst tot de finale omheining in het voorjaar afgewerkt is. Die laatste aanpassingen gebeuren tijdens het voorjaar 2020 buiten de ochtend en avondspits van de school.
De Lijn voorziet aan de binnenring vanaf 6/01/2020 een tijdelijke haltepaal 'De Wijnpers' waarbij de volgende lijnen zullen bediend worden:

 • Lijn 601 Binnenringbus
 • Lijn 658 Kortenberg – Leuven station
 • Lijn 318 Brussel – Moorsel – Leuven station
 • Lijn 651 Zaventem – Everberg/Meerbeek – Leuven station
 • Lijn 395 Overijse – Huldenberg – Leuven station

Let op: Ook de snelbuslijn 410 rijdt hier voorbij, maar bedient halte De Wijnpers niet

Voor de ingebruikname van de halte aan de buitenring ter hoogte van Ten Wijngaard is het volgens de huidige planning nog even wachten tot na de Krokusvakantie. Wegen en Verkeer plaatst een update op deze pagina wanneer de werken aan de wandelpaden en omheiningen achter de rug zijn en de tweede bushalte operationeel wordt.

Situeringskaart van de werken

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, legt in samenspraak met De Lijn en de stad Leuven twee bushaltes met opstapperron en achterliggend fietspad aan op de ring van Leuven langsheen de Den Boschsingel (R23). 

Fasering van de werken op de binnen- en buitenring

Deze werken zijn afhankelijk van het weer, omdat er aan de taluds aan beide zijden moet gegraven worden om plaats te maken voor beide bushavens. Bij slecht weer kan het dus zijn dat de planning aangepast wordt.  Wegen en Verkeer gaat er via de huidige planning van uit dat de werken binnen het eerste trimester van 2020 afgerond zijn. Belangrijk detail: De Lijn beslist - afhankelijk van de vordering van de werken - wanneer één of beide kanten van de nieuwe bushaltes in dienst kunnen worden genomen.

Start werken binnenring ter hoogte van Campus De Wijnpers

 • Voorbereidende grondwerken en aanleg bushalte: 
  Vanaf maandag 4 november tot midden december 2019
 • Aanleg wandelpad naar halte door Stad Leuven: 
  Vanaf half december tot begin februari

Werken buitenring volgen kort daarop in de eerste of tweede week van november

 • Voorbereidende grondwerken en aanleg bushalte: 
  Vanaf begin november tot eind december 2019
 • Aanleg wandelpad naar halte door Stad Leuven: 
  Vanaf half januari tot begin maart 2020

Na de aanleg van de bushaltes en wandelpaden wordt een deel van de rijstrook van de Den Boschsingel opnieuw in asfalt heraangelegd. De asfalteringswerken worden ‘s avonds en ‘s nachts uitgevoerd en zullen afhankelijk van de vordering van de werken in maart plaatsvinden. 

Doorrijden via versmalde rijstroken op Den Boschsingel Inname fietspad en pechstrook aan beide werfzones   

Lokaal en doorgaand verkeer ondervindt tijdens de werken weinig hinder. Op de Den Boschsingel wordt er ter hoogte van de werf ruimte ingenomen, maar verkeer kan via twee versmalde rijstroken verder rijden. Aan de werfzones zelf wordt - waar nodig - om veiligheidsredenen een parkeerverbod en een snelheidsbeperking ingesteld. 

Op het einde van de werken kan er enkele avonden/nachten hinder zijn, doordat de aannemer na de werken langsheen de ring ter hoogte van de bushavens een nieuwe toplaag asfalt en markering moet aanbrengen. 

Omleiding voor fietsers aan beide werfzones

Het fietspad op de Den Boschsingel wordt zowel op de binnenring als de buitenring voor een groot deel afgesloten als veiligheidsmaatregel. Rond beide werfzones gelden voor fietsers dan ook de volgende omleidingen die parallel lopen met de ring.

Omleiding zone fietsers binnenring (Werkzone 1)
Fietsers op de binnenring van Leuven worden na het oversteken van de Tervuursepoort (R23) ter hoogte van de Rennessingel (R23) omgeleid via de Groefstraat, Edouard Remyvest en sluiten op het einde van de Mechelsevest opnieuw op de Den Boschsingel (R23) of Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) aan. Campus De Wijnpers blijft voor fietsers via de Wijnpersstraat bereikbaar.

Omleiding zone fietsers buitenring (Werkzone 2)
Fietsers op de buitenring van Leuven die vanuit het centrum richting Brusselsepoort willen fietsen, worden omgeleid van op de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) via Kareelveld, 's-Hertogenlaan en stukje Den Boschsingel tot aan de Brusselsesteenweg, waar fietsers afstappen en via beide voetgangersoversteken het fietspad van de Rennessingel kunnen bereiken.

Eerst voorbereidende grondwerken en aanpassing van het talud nodig voor de aannemer werkt aan bushaltes en wandelpaden

Beide bushaltes worden door de stad Leuven bereikbaar gemaakt via voetpaden die vanuit de onderliggende wegen, Mechelsevest en Ten Wijngaard, worden gerealiseerd. Om de aanleg van beide wandelpaden en bushaltes voor alle reizigers toegankelijk te maken, wordt het talud langsheen de Den Boschsingel voor een deel aangepast. Daarna worden de haltehavens gerealiseerd met opstapperron en achterliggend fietspad. Tijdens de voorbereidende grondwerken wordt een tweetal meter groen gerooid aan de voorkant van de Den Boschsingel. 

Voor omwonenden dichtbij de ring van Leuven blijft er nog voldoende groen aanwezig en zal de Den Boschsingel enkel een stuk zichtbaar worden ter hoogte van de doorsteek naar de bushalte.

In de achterliggende straten Mechelsevest en Ten Wijngaard wordt er beperkt gerooid voor de aanpassing van het wandelpad en het talud. Een deel van de parkeerstrook die parallel loopt met de ring in Ten Wijngaard wordt ingenomen voor de aanleg van het nieuwe wandelpad. Er blijft voor bezoekers nog een deel van de parkeerstrook verderop bruikbaar. Het nieuwe wandelpad aan de kant van de Mechelsevest loopt langs het monument ‘De verloren Kosttoren’, een restant van de stadsomwalling van Leuven.

Veilige bediening openbaar vervoer via de ring 

Vandaag zijn er geen bushaltes op de ring van Leuven (R23) ter hoogte van de Wijnpersstraat. Dat verandert in de toekomst. In beide richtingen komt er een nieuwe haltehaven op de Den Boschsingel waar twee bussen achter elkaar kunnen halteren ter hoogte van de Wijnpersstraat en Ten Wijngaard. Deze bushaltes zullen onder andere de school De Wijnpers en avondschool CVO Volt vlotter en veiliger bedienen.