Leuven: Aanleg van fietspad en nieuwe bushalte langs de Lüdenscheidsingel (R23)

Regio
Gemeente
Weg
Datum april 2019 - juli 2020

UPDATE 18/03/20: Deze werf is stopgezet/uitgesteld tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is, zal deze gecommuniceerd worden.

Update 04/02/2020: sinds half januari 2020 graaft de aannemer vanaf het deel Pompstraat verder aan het fietspad tot onder het landhoofd van het Viaduct. Na de graafwerken en de vernageling van de wand, wordt ook hier de riolering en het bufferbekken voor de afwatering (onder het fietspad) aangelegd. Nadien kan de aanleg van het nieuwe fietspad gebeuren. Tussen de Nieuwe Mechelsesteenweg en de Pompstraat is het fietspad al verder gevorderd. Om dit fietspad richting Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) helemaal te kunnen afwerken wordt - wellicht tijdens de Krokusvakantie - één dag de rechter afslagrijstrook naar het complex E314 Herent afgesloten. De werken aan het fietspad van de Lüdenscheidsingel duren nog tot half juli. Door de vriestemperaturen in het najaar en begin januari kon er niet altijd volgens het schema verder gewerkt worden. In de huidige planning kan de groenaanplanting - afhankelijk van de weersomstandigheden - starten midden maart.

Bijkomende investering van stad Leuven in voetgangersbrug 

Naast de investeringen van Wegen en Verkeer in het fietspad, de fietsbrug en de bushalten, investeert de stad Leuven in een voetgangersbrug die de Woutersstraat en de Stadsvest zal verbinden met de bushalte. Aan de brug komt ook een fietsenstalling. Op het ontwerpbeeld dat de stad liet maken (zie hieronder) is het groen in de talud lager ingetekend zodat je goed kan zien waar de voetgangersbrug ongeveer komt te liggen. In de werkelijkheid groeit dat groen een stuk hoger zodat er weer een buffer komt tussen de Lüdenscheidsingel en de aangrenzende woningen.


©2019 Visualisatie door Claar en stad Leuven

Het uitgraven en ‘vernagelen’ van de wanden naast het fietspad in beeld

Sinds juni 2019 graaft de aannemer het talud uit tot helemaal boven aan de Oude Rondelaan. Er wordt vooral gewerkt vanop de ring. Het uitgraven van het fietspad gebeurt met de nodige voorzichtigheid en wordt door Wegen en Verkeer intern goed voorbereid en opgevolgd. Tegelijkertijd maakt hij het talud ook vast aan de wand (het talud wordt "vernageld"), om verschuivingen (bijv. door regenweer) te voorkomen. Nadien wordt het wapeningsnet en de spuitbeton tegen de wand aangebracht. Het geheel wordt afgewerkt met een laag van enkele centimeters beton om een mooier zicht te bekomen. Deze cyclus wordt steeds herhaald tot de gewenste diepte van het fietspad bereikt is. Zie de infografiek hieronder voor een grafische voorstelling van de werken.  De uitgraving en de vernageling over het volledige traject van het fietspad duurt tot begin september.

 

Infographic die in drie stappen uitlegt hoe de talud afgegraven en vernageld wordt.1. Eerst wordt de grond weggegraven in lagen van ongeveer 2m.

2. Daarna worden de nagels in de wand geboord in een hoek van 15°. Deze nagels zijn wapeningsstaven van 4 tot 6 m lang met een diameter van 3,2 of 3,7 cm. Via een speciale cementinjectie onder hoge druk worden de staven in de grond vastgezet, waardoor ze een grote trekkracht opnemen en weerstand geven.

3. Nadien wordt er spuitbeton aangebracht op een wapeningsnet dat na het vernagelen bevestigd is. Om een mooier uitzicht te bekomen tenslotte, wordt het geheel afgewerkt met een laag van enkele centimeters beton. Deze cyclus wordt steeds herhaald tot de gewenste diepte van het fietspad bereikt is. Dit is over het 1,2 km lange fietspad niet overal hetzelfde en het diepst binnen het traject van de Stadsvest.

Voordelen van deze uitvoeringsmethode

  • Minimale hinder voor omwonenden omdat de methode weinig tot geen trillingen geeft.
  • Snelle uitvoering doordat de vernageling van het talud de gefaseerde uitgraving van de bouwput volgt.

 

Wat verder op deze pagina onderaan vindt u een aantal typevoorbeelden van de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest die alvast een ontwerpvisie van het groenplan in combinatie met de werken van AWV laten zien. Het beplantingsplan wordt tijdens de werken met de Stad Leuven nog verder afgestemd. Deze dwarsprofielen zijn dan ook nog geen definitieve weergave van het beplantingsplan maar geven al een indruk hoe de straten er na een groeifase van twee jaar kunnen uitzien. (met dank aan de Groendienst van Stad Leuven) 

Waar wordt het fietspad aangelegd?

Het nieuwe fietspad verbindt het Engels Plein en de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) volledig afgescheiden van het verkeer over een afstand van 1,2 km. Wegen en Verkeer legt het fietspad aan de zijde rijrichting Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) aan voor fietsers in beide rijrichtingen. Dit betekent dat het fietspad naast en onder de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest ligt. Ook wordt het fietspad nog een stuk doorgetrokken in de richting van het Artoisplein.

Liggingsplan van de werfzone Lüdenscheid

Liggingsplan: werfzone fietspad Lüdenscheidsingel en nieuwe bushalte ter hoogte van de Albert Woutersstraat en voetpad naar de doorsteek ter hoogte van de Pompstraat. Lokaal parkeerverbod langsheen de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en de Stadsvest.

Verkeersmaatregelen en omleidingen

> Verkeersmaatregelen tijdens de werken op R23 Lüdenscheidsingel:

Er zal hoofdzakelijk gewerkt worden vanop de buitenring rond Leuven. Hiervoor wordt de pechstrook en één rijstrook ingenomen en rijdt het doorgaand verkeer op één rijstrook op het viaduct Lüdenscheid.

> Verkeersmaatregelen tijdens de werken op de parallelwegen (Oude Rondelaan - Albert Woutersstraat - Stadsvest)

Hier wordt een parkeerverbod ingesteld als het noodzakelijk is voor de werken met lokale, beperkte hinder voor omwonenden. Het verkeer kan dan nog steeds doorrijden.

> Verkeersmaatregelen tijdens de werken onder het viaduct:

Voor de veiligheid van iedereen is hier de doorgang verboden voor fietsers en voetgangers en wordt de volgende omleidingslus voorzien:

Kaart met aanduiding van de omleidingslus voor voetgangers en fietsers tijdens de werfzone Lüdenscheidsingel

Doorsteken via de trappen langs de Keizersberg en onder het viaduct tot de Stadsvest kan niet om de veiligheid van iedereen tijdens de werken te garanderen. Hiervoor zijn er lokale omleidingen voorzien rond abdij Keizersberg of via de Vaart.

De omleidingslus voor fietsers en voetgangers die niet onder viaduct door kunnen is aangeduid vanaf het Engels Plein > Kolonel Begaultaan > Marguerite Lefèvrelaan > Stadsvest > Albert Woutersstraat > Koning Albertlaan > onder het viaduct naar de Mechelsestraat > verder naar de Burchtstraat > Achter de latten > Wolvengang > Engels Plein. Alle omleidingen worden aangegeven met pijlborden richting Wilsele en Vaartkom

Afgraven talud en typevoorbeelden aanleg fietspad en groene berm

De hellingsgraad van het fietspad moet laag genoeg zijn.  Wegen en Verkeer legt daarom het fietspad lager dan de rijweg aan. Daarom zijn er ook werken aan het talud langs de Lüdenscheidsingel nodig.

Wegen en Verkeer zal eerst de bestaande groenzones langs de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest verder ontwortelen. Zo wordt er langs de singel ruimte vrijgemaakt om het fietspad aan te leggen. Daarna wordt het talud in niveaus afgegraven en verstevigd door de aanbreng van spuitbeton. De talud krijgt een snelgroeiende klimop om het aangenaam te maken voor de fietsers.

De volgende stap is de aanleg van het fietspad zelf. Het fietspad wordt volledig afgescheiden van de rijweg aangelegd in asfalt.

Met dank aan de Groendienst van de Stad Leuven stellen we hieronder een aantal dwarsprofielen voor die een sfeerbeeld geven na de werken in de aanliggende straten van het viaduct. Zoals eerder aangegeven is dit een voorontwerp en geen aanduiding van de exacte definitieve beplanting. Tip: open via de rechtermuisknop de afbeelding in een nieuw tabblad, dan kan u de afbeelding uitvergroten. 

Twee typevoorbeelden voor de Oude Rondelaan met hoogteverschil

Typevoorbeeld dwarsprofiel ter hoogte van de Oude Rondelaan en de Lüdenscheidsingel

Typevoorbeeld dwarsprofiel ter hoogte van de Oude Rondelaan en de Lüdenscheidsingel

Typevoorbeeld voor de Albert Woutersstraat

Typevoorbeeld dwarsprofiel ter hoogte van de Albert Woutersstraat en de Lüdenscheidsingel

​Typevoorbeeld de Stadsvest met diepst gelegen punt van het fietspad

Typevoorbeeld dwarsprofiel ter hoogte van de Stadsvest en de Lüdenscheidsingel

Situering project en antwoorden op eerdere vragen:

Waarom ‘herstart’ de werf een goed half jaar later met de werken?

Vorige zomer werd de nutsleiding langsheen de Stadsvest, Albert Woutersstraat en Oude Rondelaan door telecombedrijf Orange verlegd en was er bijkomend grondonderzoek in het kader van de aanleg van het fietspad. Met de Stad Leuven werd in het najaar van 2018 verder afgestemd voor de verschillende werven die via Wegen en Verkeer, Stad Leuven en andere stakeholders in 2019 opstarten om de verkeershinder beheersbaar te houden. Na de werken aan de Vaartkom van AWV en de verdere afwerkingen van de Stad Leuven aan de kant van de Kolonel Begaultlaan, is het nu definitief de beurt aan het fietspad langsheen en onder het viaduct. De werken aan het fietspad duren tot en met mei 2020.

Waarom moesten de bomen weg langs Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest?

AWV kan het nieuwe fietspad onmogelijk aanleggen zonder de bomen langs de Oude Rondelaan, de Albert Woutersstraat en de Stadsvest te kappen. Dit gebeurde reeds in maart/april van 2018. Dat heeft te maken met de hellingsgraad van het fietspad: omdat die voldoende laag moet zijn zodat elke fietser er enigszins vlot en veilig gebruik van kan maken, wordt het fietspad lager dan de rijweg (van de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest) aangelegd. Daarom zijn er ingrijpende werken aan de keermuur (talud) langs de Lüdenscheidsingel nodig. Dat heeft tot gevolg dat AWV het talud voor een groot deel moet afgraven. En om dat te kunnen doen, moesten we eerst de bomen op het talud kappen. Dat betekent voor de bewoners van de Oude Rondelaan, de Albert Woutersstraat en de Stadsvest dat ze hun zicht op de bomen kwijt zijn, en voor een bepaalde periode geen groen zullen zien.

Wij beseffen dat het rooien van de bomen ingrijpend is voor buurtbewoners die er vandaag op uitkijken, zeker in de periode voor en tijdens de werken, wanneer er een hele poos geen groen zal staan tussen uw straat en het viaduct. In de laatste fase van de werken zal AWV een groenscherm van klimop plaatsen waar eerder de bomen stonden.

AWV had een brief opgesteld om de omwonenden die zicht hadden op de bomen, in te lichten over de kapwerken. Wij beseften immers dat dit ingrijpend is voor hen. De brief was in eerste instantie niet verspreid omdat het project vertraging opliep en in onzekere status verkeerde (zie uitleg i.v.m. bouwvergunning hieronder). De start van de kapwerken kwam dan in een stroomversnelling en door een interne communicatiefout geraakte de brief niet tijdig in de bus. AWV heeft zich hiervoor verontschuldigd bij de omwonenden via deze brief .  

Oplossing voor bushalte Wilsele Dorp in samenwerking met De Lijn

Half juni 2018 deed Wegen en Verkeer in samenwerking met de Lijn een proefopstelling op het viaduct, om na te gaan wat de impact is op het verkeer van de bushalte. Uit deze proefopstelling werd het duidelijk dat een invoegstrook voor de bus op de pechstrook nodig is om de bus opnieuw fatsoenlijk te laten vertrekken. AWV zit opnieuw samen met De Lijn voor verdere opvolging.   

In augustus 2017 heeft Wegen en Verkeer uiteindelijk toch een bouwvergunning voor het project verkregen. Er zal niet alleen een fietspad aangelegd worden, maar er komt ook een oplossing voor de bushalte die Wilsele Dorp zal bedienen. De halte zal aangelegd worden tussen de Pompstraat en de Singel, ter hoogte van de Albert Woutersstraat.

Het stadsbestuur heeft in de loop van 2017 een voorstel gedaan om een bushalte aan te leggen ter hoogte van de Pompstraat (WIlsele Dorp). Hier en daar was te lezen dat Wegen en Verkeer daar geen voorstander van was omdat de doorstroming van het verkeer verstoord zou worden. Dit klopt niet. Wegen en Verkeer was geen voorstander van de bushalte ter hoogte van de Pompstraat omdat het de verkeersveiligheid op het viaduct in het gedrang brengt: concreet zou het probleem zijn dat de bushalte net op die plaats (aan de Pompstraat) zou liggen waar het verkeer uitrijdt om de afrit naar de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26 / Mechelsepoort) te nemen.    

Nieuwe bushavens en bushaltes: viaduct Lüdenscheidsingel en Den Boschsingel

AWV, Stad Leuven en De Lijn besloten na een proefopstelling n.a.v. impact verkeershinder om ter hoogte van de Pompstraat een doorsteek te voorzien en een bushaven te maken op honderd meter van deze doorsteek. Op die manier kunnen de omwonenden veilig en comfortabel de bus nemen.

Ook aan de andere kant van de Singel, ter hoogte van de Wijnpersstraat zal AWV een nieuwe bushalte aanleggen die onder andere de school De Wijnpers zal bedienen. De werken voor de aanleg van die bushalte zijn volgens de huidige planning voorzien voor de zomer van 2019. Op een aparte webpagina, te vinden via www.wegenenverkeer.be/Leuven wordt ook hier de laatste informatie gepubliceerd.

In 2013 gestart met aanleg busstrook op viaduct

In 2013 vernieuwde AWV al het wegdek van de Lüdenscheidsingel. Toen werd het bestaande fietspad vervangen door een busstrook waardoor een deel van de Lüdenscheidsingel vandaag niet over de nodige infrastructuur voor fietsers beschikt.

Met de aanleg van het nieuwe fietspad wordt een einde gemaakt aan de bestaande omleiding voor fietsers en biedt Wegen en Verkeer hen opnieuw een veilige en korte fietsverbinding aan tussen het Engels Plein en de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26).

Het fietspad zal het Engels Plein en de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) verbinden (over een afstand van 1,2 km) en het zal volledig afgescheiden zijn van het verkeer. Het fietspad komt waarschijnlijk langs de weghelft in de rijrichting van de Mechelsepoort en Gasthuisberg. Het wordt een tweerichtingsfietspad. Volgens het huidige ontwerp komt het fietspad naast en onder de Oude Rondelaan, de Albert Woutersstraat en de Stadsvest. Ook wordt het fietspad nog een stuk doorgetrokken in de richting van het Artoisplein.