Overslaan en naar de inhoud gaan

Kruispunt Kiezelstraat: langere afslagstroken en slimme verkeerslichten

Kruispunt Kiezelstraat: langere afslagstroken en slimme verkeerslichten

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N702

Dit voorjaar start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van het kruispunt van de Universiteitslaan (N702) met de Kiezelstraat in Hasselt. Langere afslagstroken en slimme verkeerslichten moeten de verkeersveiligheid en doorstroming tussen Hasselt en Diepenbeek voor alle weggebruikers verbeteren. 

Wat en waarom?

Een veiliger, vlotter kruispunt voor iedereen

Slimme verkeerslichten

Slimme verkeerslichten regelen de verkeersdoorstroming op basis van het werkelijke verkeersaanbod, gemeten door lussen in het wegdek. Daarnaast zijn ze afgestemd op de naastgelegen kruispunten van de N702 met de Grote Ring, Trichterheideweg en de Campuslaan om zo voor een vlotte doorstroming tussen Hasselt en Diepenbeek te zorgen.

Veilige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers

Op de Universiteitslaan komt een voetgangers- en fietsoversteekplaats binnen de lichtenregeling, in beide richtingen aan de zijde van Hasselt. De oversteek sluit aan op de door Stad Hasselt aan te leggen fietsdoorsteek richting Godsheide.

Langere afslagstroken en bypassen

Op het kruispunt verlengen we alle afslagstroken en bypassen op de Universiteitslaan richting Kiezelstraat. Hierdoor wordt hetlokale verkeer sneller van het doorgaande verkeer gescheiden.

Tijdens het ontwerp van het kruispunt werd ook al rekening gehouden met de mogelijke komst van de Spartacustram. Door middel van beperkte aanpassingen kan de trambaan, die op een aparte bedding langs de Universiteitslaan zal lopen, in de toekomst makkelijk binnen het vernieuwde kruispunt ingewerkt worden. Meer informatie over het Spartacusproject lees je op www.delijn.be/spartacus.

Timing en impact?

Minderhinder-maatregelen

Om de verkeershinder in de omgeving te beperken, starten de werken pas op in de laatste fase van de werken aan de kruispunten van de Universiteitslaan met de Grote Ring, en met de Trichterheideweg en de Via Media (meer informatie hierover op de projectpagina). Naar verwachting is dat vanaf mei 2020, zodat beide projecten tegen de start van het nieuwe schooljaar klaar zijn. 

Daarnaast pakken we de heraanleg gefaseerd aan. Hierbij zal het agentschap de doorstroming op de Universiteitslaan maximaal vrijwaren. De zijstraten kunnen wel tijdelijk volledig of gedeeltelijk afgesloten worden indien nodig. 

Meer info over de exacte timing en fasering volgt.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur
Telefoon
011/433.855
E-mail