Kortenberg: Gedeeltelijke heraanleg asfalt van kruispunt Leuvensesteenweg met Stationsstraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum Herasfaltering op woensdag 18 maart - afhankelijk van weersomstandigheden

UPDATE 18/03/20: Deze werf is stopgezet/uitgesteld tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is zal deze gecommuniceerd worden.

Update 10/03/2020: Door het storm- en regenweer van de voorbije weken zijn deze werken tijdens de krokusvakantie niet uitgevoerd. Voorlopig staan de werken momenteel ingepland op woensdag 18 maart. Asfalteringswerken zijn zeer afhankelijk van de weersomstandigheden. Indien de planning daardoor opnieuw zou wijzigen, bekijkt de aannemer telkens i.s.m. de gemeente naar de meest gunstige periode om de werken zo snel mogelijk uit te voeren. 

Aanpak van de herasfalteringswerken

Op het kruispunt van de Stationsstraat en de Leuvensesteenweg in Kortenberg, dat in augustus een onderhoudsbeurt kreeg, wordt een stuk van het nieuwe asfalt opnieuw aangelegd. Het gaat over het stuk waar het verkeer dat vanuit Leuven komt, de Stationsstraat rechts indraait. De reden waarom de werken in die zone opnieuw uitgevoerd moeten worden, is een incident met een roekeloze automobilist tijdens de werken van vorige zomer. De Stationsstraat wordt dan de hele dag afgesloten van 's morgens 7u. tot 's avonds. Een lokale omleiding wordt voorzien. Wegen en Verkeer heeft de nodige signalisatie al langs de gewestweg geplaatst, zodat weggebruikers nog zo vlot mogelijk op hun bestemming geraken.  Fietsers zullen tijdens de werken het fietspad aan de noordelijke kant van het kruispunt (de kant van de Stationsstraat) niet kunnen gebruiken. Zij zullen daarom moeten afstappen en via de verkeerslichten, over een korte afstand te voet moeten gaan.


Op 28 augustus voerde aannemer Soga werken uit op de Leuvensesteenweg (N2) in Kortenberg in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de steenweg. De aannemer zou op het kruispunt van de Leuvensesteenweg en de Stationsstraat het asfalt van het wegdek afschrapen en vervangen door een verse laag asfalt. Op het moment dat Soga het laatste stuk asfalt wilde aanbrengen liep het mis. Buurtbewoners of weggebruikers die regelmatig aan het kruispunt van de Stationsstraat passeren, zullen de laatste weken opgemerkt hebben dat een gedeelte van het recent heraangelegde asfalt in slechte staat verkeert. 

Roekeloos rijgedrag 

Een bestuurder die met zijn wagen van het station van Kortenberg kwam, negeerde de werfsignalisatie van Wegen en Verkeer en reed ook nog eens over de voet van een medewerker van Soga. Daarna pleegde hij vluchtmisdrijf. De medewerker werd afgevoerd door een ambulance en de politie werd erbij geroepen. 

Na het oponthoud werkten de arbeiders de klus af, hoewel ze aangeslagen waren door het incident met de agressieve bestuurder. Vrij snel na de werken bleek ook dat er in de bewuste zone die ze op het einde van de dag afgewerkt hadden, oneffenheden in het wegdek verschenen. Dat heeft te maken met de verloren tijd door het incident. Het asfalt was te veel afgekoeld en daardoor onvoldoende verdicht. Wegen en Verkeer zal de herstelling niet betalen. De aannemer heeft klacht ingediend tegen de bestuurder.