Kessel-Lo (Leuven): Aanpassingen verkeerslichten op Diestsesteenweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum Nieuwe regeling sinds begin januari 2020 / Evaluaties volgen

UPDATE 10/01/2020: Begin januari 2020 heeft Wegen en Verkeer een nieuwe regeling ingevoerd voor de verkeerslichten op de Diestsesteenweg (N2) in Kessel-Lo. Het kan zijn dat de eerste weken na de verandering er meer hinder is dan normaal. Zodra weggebruikers gewend zijn aan de nieuwe situatie, zal deze hinder terug verdwijnen. Daarom vragen we de weggebruikers en de omwonenden geduld tijdens die beginperiode. 

In de eerste helft van januari 2020 krijgen de verkeerslichten op de Diestsesteenweg (N2) in Kessel-Lo een nieuwe regeling. Met deze nieuwe regeling moet het busverkeer op de gewestweg vlotter verlopen. Wegen en Verkeer nam de beslissing in samenspraak met de stad Leuven, na een analyse van de tests die we in 2017 hebben uitgevoerd. 

Vlotter busverkeer op Diestsesteenweg

Met de aanpassingen aan de verkeerslichten wil Wegen en Verkeer het openbaar vervoer op de as Diest-Leuven vlotter laten rijden. De bussen van De Lijn op de as Diest-Leuven die via de Diestsesteenweg (N2) Leuven binnenrijden, staan op de drukke momenten in de file voor ze de stad inrijden. In het voorjaar en najaar van 2017 voerde Wegen en Verkeer tests uit om de doorstroming van de bussen op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo in kaart te brengen. Deze tests werden daarna grondig geanalyseerd. Daaruit bleek dat de reistijden van de bussen afnamen wanneer de stadinwaartse file werd ‘opgeschoven’ naar het gedeelte van de steenweg voor het kruispunt met de Borstelstraat/Rerum Novarumlaan. Aan dit kruispunt ligt een busstrook, waar de bus de file vlot voorbij kan rijden. Op basis van deze resultaten hebben we beslist de verkeerslichten definitief aan te passen. Een belangrijk aandachtspunt in onze evaluatie was het sluipverkeer. Uit het onderzoek van mobiele (GSM-) data, bleek dat er tijdens de proefperiode niet significant meer verkeer door de woonstraten van Kessel-Lo reed.

Wat houden de aanpassingen in? 

Om de stadinwaartse file te verplaatsen van het eerste stuk van de Diestsesteenweg naar het gedeelte voor het kruispunt Borstelstraat/Rerum Novarumlaan, voert  Wegen en Verkeer aanpassingen uit aan de lichten van twee kruispunten. De lichten aan het kruispunt met de Borstelstraat/Rerum Novarumlaan richting het centrum zullen langer rood blijven. De lichten op het kruispunt Leuvensestraat/Ijzerenwegstraat zullen daarentegen langer groen blijven. Op deze manier kan het verkeer hier vlotter doorstromen. Uit onze studies blijkt dat de reistijden op de Diestsesteenweg niet zullen toenemen door de aangepaste regeling van de verkeerslichten. 

 

Wachttijden huidige situatie

 

Wachttijden na de aanpassingen

Het duurt doorgaans enige tijd voor weggebruikers gewend zijn aan de nieuwe verkeerssituatie. Daarom kan het zijn dat de eerste weken na de verandering er meer hinder is dan normaal. Zodra weggebruikers gewend zijn aan de nieuwe situatie, zal deze hinder terug verdwijnen. Daarom vragen we de weggebruikers en de omwonenden geduld tijdens die beginperiode. 

 

Bijkomende metingen in de toekomst

Wegen en Verkeer begrijpt dat de omwonenden zich zorgen maken over een mogelijke toename van sluipverkeer. We hebben dan ook met het stadsbestuur afgesproken dat we dat sluipverkeer in de toekomst opnieuw zullen meten. Dan kunnen er, als dat nodig blijkt, bijkomende maatregelen genomen worden om het verkeer bij te sturen en de leefbaarheid van de woonstraten blijvend te garanderen.