Kessel-Lo: aanpassingen aan bushaltes langs de Diestsesteenweg (N2)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 30 maart tot 10 april 2020: Bushalte Heuvelhof richting Leuven

UPDATE 18/03/20: Deze werf is stopgezet/uitgesteld tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is, zal deze gecommuniceerd worden.

UPDATE 17/03/2020: Van 30 maart tot 10 april werken we aan de bushalte 'Park Heuvelhof' op de Diestsesteenweg in de richting van Leuven. We leggen er een verhoogde bushalte aan. Tijdens de werken wordt het verkeer richting Leuven omgeleid via de Borstelstraat, om zo via de Gemeentestraat en de Elfnovemberlaan aan te sluiten op de Diestsesteenweg. Voetgangers en fietsers kunnen wel in beide richtingen langs de werken. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Veiligere situatie voor fietsers op de Diestsesteenweg

Om de veiligheid voor fietsers te verbeteren, voert Wegen en Verkeer aanpassingen uit aan enkele bushaltes op de Diestsesteenweg. De bushaltes ‘H. Hartkerk’ (richting Leuven) en ‘Park Heuvelhof’ (richting Leuven) worden aangelegd met een verhoogd opstelperron van ca. 20 centimeter hoog. Het fietspad ter hoogte van deze haltes wordt heraangelegd zodat het in de toekomst een veilige manier achter de bushalte doorloopt, in plaats van ervoor. De bussen zullen bij deze twee haltes voortaan halte houden op de rijweg. Ten slotte wordt er ook gewerkt aan de voormalige halte ‘H.Hartkerk’ (richting Diest). Deze halte is niet meer in dienst en wordt omgevormd tot in totaal vijf parkeervakken voor kortparkeren. 

De huidige situatie aan de halte ‘H. Hartkerk’ in de richting van Leuven. In de toekomst zal de bus halte houden op de rijweg en loopt het fietspad achter het busperron door.     

Grafisch overzicht aanleg drie verhoogde bushaltes langsheen Diestsesteenweg

Timing en hinder

Volgens de huidige planning start een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer vanaf 30 maart 2020 met werken aan bushalte Park Heuvelhof. Die werken duren een tiental dagen tot in het midden van de paasvakantie rond 10 april

Bushalte ‘Park Heuvelhof’ (richting Leuven) vanaf 30 maart tem 10 april (afhankelijk van weersomstandigheden)

 • Hinder: Rijstrook en fietspad richting Leuven volleidg ingenomen 
 • Autoverkeer: beurtelings verkeer langs de werfzone
 • Fietsers: veilige doorgang langs werfzone door middel van bakens op ingenomen rijstrook
 • Voetgangers: kunnen langsheen de werzone doorwandelen

De aannemer startte in opdracht van Wegen en Verkeer vanaf begin februari 2020 met werken aan twee van de drie bushaltes: de halte 'H. Hartkerk' (richting leuven) en de voormalige halte 'H. Hartkerk' (richting Diest). De werken namen ongeveer 1 maand in beslag. 

Bushalte 'H. Hartkerk’ richting Diest ter hoogte van Carrefour Expres (uitgevoerd tegen 9/3)

 • Hinder: Plaatselijk 1 rijstrook ingenomen om werken uit te voeren, werken vinden plaats tussen 9u00 en 15u30 
  • Autoverkeer: beurtelings verkeer langs de werfzone
  • Fietsers en voetgangers: veilige doorgang langs werfzone door middel van bakens

Bushalte 'H. Hartkerk’ richting Leuven (uitgevoerd tegen 9/3)

 • Hinder: Werken uitgevoerd op pleintje achter bushalte
  • Autoverkeer: op bepaalde tijdstippen beurtelings verkeer langs de werfzone
  • Fietsers en voetgangers: veilige doorgang achter de bushalte