Kempische Steenweg, Hasselt: Vervanging viaduct Kiewit

Regio
Gemeente
Weg
Datum 15 februari 2016 - december 2017

Live in beeld

Het project

Het nieuwe viaduct zal in beide richtingen bestaan  uit 2 rijstroken en een vrijliggend fiets- en voetpad. 

Onder het viaduct zal het agentschap de parkeerzone aan de zijde van Zonhoven vernieuwen. Aan de Hasseltse zijde zal een rotonde met een centrale Kiss & Ridestrook zorgen voor een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling ter hoogte van het station. Boven de spoorweg zal een voetgangersbrug ervoor zorgen dat treinreizigers makkelijk van spoor kunnen wisselen zonder over het viaduct te moeten wandelen.

Ter hoogte van de Corda Campus voorziet AWV tenslotte nog een aanpassing van de rotonde die het domein momenteel ontsluit. Door de omvorming naar een ovonde zullen de bezoekers deze zone makkelijker, veiliger en vlotter kunnen bereiken.

Bouw voetgangerstoren (afgerond)

Het agentschap bouwde eerst een nieuwe voetgangersbrug over de spoorweg (kant school Kindsheid Jesu). Treinreizigers kunnen sindsdien makkelijk van perron wisselen, zonder over het viaduct te moeten stappen. 

Vernieuwing viaduct in twee helften (afgerond)

Nadat de nieuwe, westelijke brughelft in februari al in gebruik werd genomen, werkte de aannemer de voorbije maanden aan het oostelijk brugdeel (richting Zonhoven). Die werken zijn in oktober afgerond. Sinds zaterdag 21 oktober is het viaduct in beide richtingen terug open voor gemotoriseerd verkeer. In de daaropvolgende weken werden de fiets- en voetpaden nog verder afgewerkt. Sinds 21 november zijn ook die klaar en kunnen de actieve weggebruikers in beide richtingen gebruik maken van het nieuwe viaduct. 

Om de verkeershinder tijdens de werken te verminderen, werd gebruik gemaakt van een zogenaamd ‘Tidal flow’ of getijdensysteem.  Door middel van portieken en dynamische signalisatie konden er tijdens de spits steeds twee rijstroken in de drukste rijrichting worden opengesteld. Hierdoor verminderde de druk op het verkeer drastisch en bleef het verwachte verkeersinfarct uit. 
“Kiewit kreeg de primeur. Dit was de allereerste keer dat een Tidal-flow werd ingezet om het verkeer vlot en veilig langs een van onze werven te leiden. Ik heb er 400.000 euro extra voor vrijgemaakt, maar het was de investering waard. We hebben de files kunnen beperken en de doorstroming op deze belangrijke verbindingsweg kunnen vrijwaren. Na deze positieve ervaring, gaan we dit systeem nog vaker gebruiken in de rest van Vlaanderen” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. 

Aanpassing rotonde Corda Campus tot ovonde (afgerond)

Samen met het viaduct zelf werd ook de omgeving onder en langs de brug onder handen genomen. De rotonde aan de Corda Campus is in de zomer van 2017 omgevormd tot een veiligere ovonde, die zorgt voor een betere ontsluiting van de campus en de naastgelegen bedrijven. 

De ventwegen aan beide zijden van de brug zijn voorzien van een gescheiden riolering en een vernieuwd wegdek. Bij deze herinrichting vernieuwde het agentschap ook de parkeerzone aan de zijde van Zonhoven. Aan de Hasseltse zijde is een rotonde met een centrale Kiss & Ridestrook aangelegd en is de toegankelijkheid van de bestaande bushaltes verbeterd.

Verbetering fietsinfrastructuur (tot midden december)

De werken aan het viaduct gebeurden met de grootste aandacht voor de fietser. In het hele projectgebied werden de fietspaden aangepast om de veiligheid voor de actieve weggebruiker te verhogen. 

De werken aan de fietstunnel onder de aansluiting naar de Corda Campus zijn bijna afgerond. Samen met de fietstunnel worden ook de fietspaden op het viaduct vanaf dinsdagochtend opengesteld. Dat betekent dat fietsers vanaf dan in beide richtingen gebruik kunnen maken van het nieuwe viaduct en de grote fietsomleiding, via de Walenstraat en de Corda Campus, komt te vervallen. De scholenroute via de Europalaan en de Paalsteenstraat, die het agentschap speciaal voor de schoolgaande, fietsende jeugd heeft ingesteld, zal nog tot het einde van de werken aangeduid blijven.

Vanaf dinsdag 21 november verhuizen de werken vervolgens naar de fietstunnel onder de Kempische Steenweg. Daarom wordt deze tunnel gedurende 3 weken afgesloten, tot 14 december. Fietsers én voetgangers vanuit Hasselt en de Banneuxwijk die tijdens de werken naar de school willen, nemen zolang de tunnel onder de aansluiting naar de Corda Campus om daarna via de ventweg onder de brug verder te wandelen of fietsen. Fietsers die van Zonhoven naar Hasselt rijden, moeten ter hoogte van de tunnel een stukje over de parking van de school om voorbij de werkzone te fietsen.

 

Via de knop hiernaast kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief over de werkzaamheden. Zo blijft u op de hoogte van de plannen en de werkzaamheden.