Overslaan en naar de inhoud gaan

Keerpunt met veilige fietsoversteek en extra rijstroken op Rijksweg tussen Dilsen en Rotem

Keerpunt met veilige fietsoversteek en extra rijstroken op Rijksweg tussen Dilsen en Rotem

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N78

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de N78 Rijksweg in Dilsen-Stokkem tussen Dilsen en Rotem grondig vernieuwen met het oog op meer fietsveiligheid en een betere doorstroming. Aan weerskanten van de gewestweg komen vrijliggende eenrichtingsfietspaden. De aansluiting met de Ritserstraat wordt ingericht als keerpunt voor verkeer met een veilige fietsoversteek. Bovendien krijgt de Rijksweg in elke richting een extra rijstrook en een gesloten middenberm. De effectieve uitvoering is vermoedelijk pas voor begin 2021.

Wat en waarom?

Situering

De N78 Rijksweg in Dilsen-Stokkem wordt vernieuwd tussen Dilsen en Rotem. Concreet loopt de projectzone van iets voorbij de Hoogbaan x M. Stansstraat tot net voor het lichtengeregeld kruispunt met de N757 Kempenstraat in Rotem. 

N78 Dilsen-Stokkem wegvak Dilsen-Rotem

Vrijliggende eenrichtingsfietspaden

De Rijksweg maakt deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk in Vlaanderen, maar de fietsinfrastructuur scoort ondermaats. De aanliggende fietspaden worden daarom volledig vernieuwd. In de plaats komen aan weerskanten van de rijweg vrijliggende eenrichtingsfietspaden van 1,75 meter breed. Tussen de rijweg en het fietspad wordt een groenstrook aangelegd.

Veilige fietsoversteek aan Ritserstraat 

Ter hoogte van de Ritserstraat voorziet AWV een beveiligde fietsoversteek. Daar kunnen fietsers in twee tijden veilig de rijweg oversteken. Zo ontstaat er een functionele fietsverbinding met de Hoogbaan die parallel met de Rijksweg loopt.

De combinatie van vrijliggende fietspaden en een fietsoversteekpunt moeten de fietsveiligheid gevoelig verhogen. Gelet op de verschillende scholen in de nabije omgeving investeert AWV tegelijk in veiliger schoolgaand fietsverkeer tussen Dilsen en Rotem. 

N78 Rijksweg ontwerpplan

Timing en impact?

Aanvraag omgevingsvergunning in najaar 2020

AWV stelt momenteel het dossier op voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit dossier wordt vervolgens ingediend bij Ruimte Vlaanderen, vermoedelijk aan het begin van dit najaar. 

Nadat Ruimte Vlaanderen het dossier volledig en ontvankelijk verklaart, start er een openbaar onderzoek waarbij omwonenden de plannen kunnen inkijken en opmerkingen formuleren. Bij de start van dat onderzoek organiseren AWV en de gemeente Dilsen-Stokkem een digitale infosessie om het project uitgebreid toe te lichten. 

In het najaar volgt de aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te wijzen die de werken moet uitvoeren.

Start werken in de loop van 2021

De effectieve startdatum is afhankelijk van hoe vlot er een vergunning wordt verleend en een aannemer wordt aangeduid. Maar AWV vermoedt dat de werken in de loop van 2021 zullen opstarten. 

De vernieuwing van de N78 tussen Dilsen en Rotem zal ongeveer een drietal maanden duren. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer tussen Dilsen-Stokkem en Maaseik steeds in elke richting over één (versmalde) rijstrook rijden. Fietsers volgen een omleiding langs de werf. De Risterstraat zal mogelijk in functie van de werken worden afgesloten ter hoogte van de Rijksweg.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail