Ingrepen in functie van doorstroming en veiligheid Leuvensesteenweg (N2), Sint-Joris-Winge

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019

Update 20/06/2018: Op 5 en 6 juli 2018 zijn er voorbereidende grondwerken (sleufsonderingen) door een aannemer. Van zodra de timing is bepaald voor de verdere werken in 2019, wordt ze gecommuniceerd via deze website. 

Situering van het project

Om de doorstroming te verzekeren en de veiligheid te verhogen wordt de N2 in Sint-Joris Winge aangepakt tussen de Tiensesteenweg en de grens met Lubbeek. Er wordt gewerkt in drie zones. Zone 1 loopt van de grens met Lubbeek tot km-paal 34,39 (Kovera-keukens), zone 2 van Kovera-keukens tot het rondpunt en zone 3 van het rondpunt tot de aansluiting met de Tiensesteenweg.  

Zone 1. Grens Lubbeek tot Kovera keuken: Van drie naar twee rijstroken en bredere, afgescheiden fietspaden

Om de doorstroming te verzekeren en de veiligheid te verhogen, wordt het stuk Leuvensesteenweg (N2) tussen de grens met Lubbeek en kilometerpaal 34.39 (ter hoogte Kovera Keukens) heringedeeld. De fietspaden worden breder en het aantal rijstroken wordt verminderd van drie naar twee. De rijweg ondergaat “fijnfreeswerken” om het comfort van de rijweg te verbeteren. Door het fijnfrezen zal het grootste deel van de belijning verwijderd zijn. De rest van de belijning wordt bijkomend verwijderd.

Vervolgens wordt de nieuwe belijning geplaatst. Er zullen niet langer drie maar twee rijstroken zijn op de N2 tussen de grens met Lubbeek en kilometerpaal 34.39. Daardoor komt er ruimte vrij voor bredere fietspaden. De fietspaden zullen gescheiden zijn van het autoverkeer door middel van een zone van 1m. Ter hoogte van de bushaltes zullen de fietspaden achter de bushaltes omgeleid worden.

 

Welke werken en wanneer?

De exacte planning wordt van zodra gekend, gecommuniceerd via deze webpagina. Omwonenden worden ook tijdig per brief door de aannemer op de hoogte gebracht.

De volgende werken staan alvast op het programma:

  • Fijnfrezen van het wegdek
  • Overlagen van fietspad met asfalt
  • Belijning

 

Trajectcontrole zone 1

Na de freeswerken zullen de nodige werken worden gedaan in functie van de trajectcontrole. Momenteel worden de modaliteiten van de trajectcontrole nog onderzocht. Van zodra hier meer nieuws over is, communiceren we hierover via deze webpagina.

 

Zone 2: Van Kovera-keukens tot rotonde

Tussen km-paal 34,39 (Kovera-keukens) en de rotonde gaat de maximumsnelheid van 70 km/uur naar 50 km/uur. Er blijven drie rijbanen beschikbaar maar de meest zuidelijke rijbaan wordt ingericht als busbaan (busverkeer komende van Leuven).

Zone 3: Van rotonde tot aansluiting Tiensesteenweg in het centrum van Sint-Joris-Winge

Net zoals in zone 2, verlaagt de maximumsnelheid tot 50 km. Daarnaast wordt ook een busbaan aangelegd. Dat betekent concreet dat een aantal parkeerstroken zullen verdwijnen en er dus net zoals in zone 2 drie rijbanen zullen zijn: 2 rijbanen voor het autoverkeer en 1 busbaan voor het busverkeer komende van Leuven. Het fietspad schuift mee op en zal dus rechts van de busbaan liggen.