Herseltsesteenweg (N19) Aarschot: verbreding middenberm en aanleg parking basisschool

Regio
Gemeente
Weg
Datum maart-mei 2019

UPDATE 12/12/18: AWV verspreidt begin 2019 een brief naar de omwonenden, om hen op de hoogte te brengen van de werken en de hinder die ze met zich zullen meebrengen. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start in maart 2019 met werken aan de Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot ter hoogte van basisschool De Hoogvlieger. AWV past er de rijweg over een afstand van 250 meter richting Herselt aan. AWV en de stad Aarschot maken van de gelegenheid gebruik om de parking van de basisschool uit te breiden. Die werken worden door dezelfde aannemer uitgevoerd als de aanpassing van de rijstrook richting Herselt. Volgens de huidige planning duren de werken tot eind mei 2019.

Verbreding middenberm en voorsorteerstrook richting Herselt

Ter hoogte van basisschool De Hoogvlieger legt AWV de rijstrook richting Herselt opnieuw aan over een afstand van 250m. Door de middengeleiders die te smal aangelegd zijn, moeten automobilisten die uit tegengestelde richting komen (die richting Aarschot rijden) over het fietspad uitwijken om auto’s te kunnen passeren die linksaf willen slaan richting de Lindekensstraat. Dat zorgt voor opstoppingen en onveilige verkeerssituaties. Door de middenberm/voorsorteerstrook breder te maken, lost AWV dit probleem permanent op. 

Deze ingrijpende aanpassing is noodzakelijk om de veiligheid van de fietsers langs de N19 te garanderen. AWV bekeek eerder of het plaatsen van paaltjes tussen de rijweg en het fietspad een veilige (en goedkopere) oplossing kan bieden, maar dat blijkt niet mogelijk. Het verbreden van de middenberm/voorsorteerstrook is de enige manier om de kans op onreglementair uitwijken van auto's op het fietspad te verkleinen.  

De fout in de uitvoering is een ontwerpfout, die jammer genoeg pas na de uitvoering opgemerkt werd. AWV excuseert zich bij de omwonenden en de weggebruikers voor de bijkomende hinder waarmee de werken gepaard zullen gaan (lees meer over die hinder hieronder). 

Uitbreiding parking basisschool De Hoogvlieger

Op hetzelfde ogenblik pakt de aannemer de parking naast basisschool De Hoogvlieger grondig aan. Deze werken waren al van bij de start van de grote herinrichting van de Herseltsesteenweg voorzien, maar konden omwille van administratieve redenen tot dusver niet worden uitgevoerd. Zodra de stad Aarschot eigenaar van de parking is (lopende procedure), kan die heraangelegd en uitgebreid worden. De parking zal voor een deel over de huidige Notelaarstraat komen te liggen, waardoor de Notelaarstraat na afloop van de werken niet meer aangesloten is op de Herseltsesteenweg (N19). 

De werken aan de parking maken deel uit van een zogenaamd ‘moduledossier’. Dat houdt, kort samengevat, in dat AWV de werken uitvoert in opdracht van de stad Aarschot, maar dat beide partijen uiteindelijk 50% van de kosten op zich nemen. 

Tijdelijke omleiding voor verkeer

Het verkeer richting Herselt zal tijdens de uitvoeringsperiode van de werken omgeleid worden. Hoe de omleiding precies loopt, is op dit moment nog niet bepaald. Van zodra AWV dat samen met de stad Aarschot heeft beslist, wordt daarover gecommuniceerd op deze webpagina.