Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat onderzoeken we?

Wat onderzoeken we?

Datum

Status

In Studie

Plaats

Weg

N437

Deelgebieden

We bekijken in het project verschillende deelgebieden en behandelen verschillende thema’s.

Via onderstaande interactieve kaart kan je het traject van de Waregemsesteenweg en de eerste verschillende voorstellen per deelgebied in detail bekijken . Let op: de dwarsprofielen op de kaart zijn zeer voorlopig en kunnen nog veranderen binnen het gebied waarin ze zich situeren. Ook de specifieke situatie op het terrein zelf kan ervoor zorgen dat de dwarsprofielen nog worden aangepast. 

Thema’s

Daarnaast bekijken we voor het hele traject van de gewestweg een aantal thema’s. Het gaat dan over water, groen en landschap, fietspaden en snelheid. Voor ieder thema of focusgebied zijn er een aantal vragen die opgeworpen kunnen worden.

Water

 • Zijn er zones die kunnen dienst doen voor wateropslag?
 • Waar kunnen we maximaal water laten infiltreren of bufferen?
 • Zijn er gekende afwateringsproblemen? Waar is het nu steeds nat?
 • Hoe kunnen we ons wapenen voor meer intensieve regenbuien of droogtes? 
 • Welke uitdagingen zien de bewoners?

Groen en landschap

 • Welk profiel kiezen we met het oog op bomenbehoud?
 • Gaan we het open landschap behouden of planten we een nieuwe bomenrij aan (meer ruimte nodig)?
 • Hoe en waar compenseren we het groen indien we bomen rooien?
 • Waar en hoe kunnen we groen/bomen/ lage beplanting integreren?

Fietsinfrastructuur

 • Welke oversteekbewegingen zijn er nog belangrijk? Waar steken er veel fietsers over?
 • Waar is het nu onveilig en waarom? Hoe kunnen we dat verhelpen?
 • Wat is de gewenste breedte van de fietspaden?

Snelheid

 • Waar komt de grens van de bebouwde kom?
 • Welke snelheidsregimes wensen we te installeren? Waar wensen we deze te installeren?
 • Wat is de vergelijking tussen een snelheidslimiet van 50 km/u en 70 km/u?
 • Hoe kunnen we de snelheid ondersteunen? Welke infrastructuur is daarvoor nodig?