Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van het kruispunt De Bruynlaan-Noordlaan

Herinrichting van het kruispunt De Bruynlaan-Noordlaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N406

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt het kruispunt De Bruynlaan met de Noordlaan veiliger voor overstekende voetgangers en fietsers. De werken zullen uitgevoerd worden in aanloop naar de heraanleg van de Mechelse Poort zodat zachte weggebruikers tijdens deze werken een veilig alternatief hebben. 

 

Wat en waarom?

Volwaardige en veilige fietsverbinding

Het bestaande kruispunt van de Veerstraat met de Noordlaan wordt uitgebouwd tot een volwaardige veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen de Scheldedijk en het stadscentrum (via de Veerstraat). Hierbij wordt het zebrapad over de Noordlaan aan de andere kant van de Veerstraat voorzien, zodat conflicten met rechts afdraaiend verkeer uit de Veerstraat vermeden worden én uitrijden uit de Veerstraat algemeen vlotter zal gaan. Om fietsverkeer in de Veerstraat veilig te laten opstellen, zal de Veerstraat een statuut ‘fietsstraat’ krijgen.  Hierdoor kunnen de fietsers zich centraal op de rijweg opstellen om de Noordlaan over te steken. Verder zal er extra verlichting komen om de overstekende voetgangers en fietsers duidelijker te maken voor het wegverkeer.

Het fietspad aan de noordzijde van Noordlaan wordt voorzien als een afgescheiden fietspad met een groenstrook tussen enerzijds fietspad/voetpad en anderzijds de rijlopers van de Noordlaan. Dit profiel is ook voorzien bij de heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort en wordt hier doorgetrokken

Anders bereikbaar met de wagen
Ook voor de automobilist houdt het ontwerp enkele nieuwigheden in, maar is er gewaakt over het behouden van een vlotte doorstroming.

  • De aansluiting van de De Bruynlaan op de Noordlaan wordt verlegd. Dit kruispunt zal enkel verkeer rechts-in, rechts-uit toelaten. Verkeer komende uit de De Bruynlaan dat richting Mechelse Poort wil rijden, zal moeten keren aan huidige afslag voor de parking Kazerne. 
  • Op de Noordlaan wordt geen afslagstrook meer voorzien komende vanuit Appels.
  • Het autoverkeer komende uit de Veerstraat dat richting Appels wil volgt eerst rechts mee om direct linksaf te slaan. De middenberm wordt daar verbreed om een vlotte draaibeweging mogelijk te maken. 
  • Door de herinrichtingswerken zullen er autoparkeerplaatsen op de Noordlaan verdwijnen. De vlakbij gelegen parkings De Bruynkaai en Groene Dender bieden voldoende alternatieven.

Vlotter en comfortabeler met de bus

  • De bushalte blijft ongeveer op dezelfde plaats behouden.
  • Door verlegging van het zebrapad kunnen busreizigers vlotter de overzijde van de Noordlaan bereiken.
  • De bushalte wordt wel op de rijweg gelegd, om een toegankelijk perron te kunnen aanleggen en om de doorstroming voor de bus op de Noordlaan te verbeteren. 
ontwerpplan