Overslaan en naar de inhoud gaan

Context en achtergrondinformatie

Context en achtergrondinformatie

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R22

Volledige herinrichting van de Woluwelaan in vier deelprojecten

De komende jaren werkt Wegen en Verkeer op de Woluwelaan (R22). Het project bevindt zich in Machelen tussen het kruispunt met de Kerklaan en het kruispunt met de Haachtsesteenweg (N21). Dit stuk van ruim 2 kilometer is opgesplitst in verschillende deelprojecten. In 2017 werd een eerste van die deelprojecten afgerond. Tussen nu en eind 2023 volgen de drie andere delen. 

Deelproject 1: Het nieuwe op- en afrittencomplex Machelen (2016 - 2017)

In de periode 2016 – 2017 legden we nieuwe op- en afritten aan op de Ring rond Brussel (R0). In de toekomst is er daardoor een rechtstreekse verbinding tussen de Woluwelaan met zowel de buiten- als de binnenring. Hoewel de ‘armen’ van de op- en afritten helemaal klaar zijn, zijn ze nog niet aangesloten op de Woluwelaan. Daarvoor moeten we eerst de Woluwelaan zelf herinrichten.

Bekijk hier de beeldengalerij van de reeds afgeronde werken in 2017. 

Deelproject 2: De Woluwelaan (2021 - voorjaar 2023)

Van januari 2021 tot het voorjaar van 2023 pakken we de Woluwelaan aan tussen het kruispunt met de Haachtsesteenweg en het kruispunt met de Kerklaan. De Woluwelaan zelf wordt in een nieuw jasje gestoken, zowel boven als onder de grond. We leggen een autotunnel aan in de rijrichting van Vilvoorde, ter hoogte van de toekomstige op- en afritten. We plaatsen nieuwe rioleringsbuizen en er komt een volledig nieuwe infrastructuur voor auto’s, fietsers en voetgangers. Het openbaar vervoer krijgt een extra stimulans door de aanleg van een tweerichtingsbusbaan.

Deelproject 3: Kruispunt met de Haachtsesteenweg (volgens de huidige planning in 2023)

In 2023 richten we het kruispunt van de Woluwelaan met de Haachtsesteenweg opnieuw in. Hier moet enkel de weghelft waar het verkeer richting Diegem rijdt nog worden aangepakt. Ook de heraanleg van de Haachtsesteenweg tot aan het kruispunt met de Kuregemstraat, in de richting van Schaarbeek, maakt hier deel van uit. Het andere deel van het kruispunt werkten we al af tijdens een eerdere ingreep.

Deelproject 4: Kruispunt met de Kerklaan (volgens de huidige planning in 2023)

Tijdens het laatste deelproject leggen we het kruispunt met de Kerklaan opnieuw aan. De tweerichtingsbusbaan, aangelegd tijdens deelproject 2, wordt verder doorgetrokken in de richting van rotonde De Vuist om aan te sluiten op het project van De Werkvennootschap. Het kruispunt zelf richten we veiliger en overzichtelijker in voor fietsers en voetgangers. Deze werken lopen samen met deelproject 3.

 

R22_Deelprojecten

Projecten in de buurt

Naast de herinrichting van de Woluwelaan door Wegen en Verkeer worden er ook nog andere projecten gerealiseerd in de omgeving. We stemmen onze planning af met die projecten, zodat alles vlot en met zo weinig mogelijk hinder verloopt.

Logo van Wegen en Verkeer

Agentschap Wegen en Verkeer

Wegen en Verkeer werkt aan een betere en veiligere doorstroming van het verkeer op de drukke verkeersas van de Woluwelaan (R22). De Woluwelaan wordt heraangelegd vanaf het kruispunt met de Haachtsesteenweg (in Diegem) tot aan het kruispunt met de Kerklaan (in Machelen). Het verkeer zal er na afloop van de werken vlotter kunnen wisselen tussen de Woluwelaan, de Ring rond Brussel en de E19 (dit is het stuk van de R0 tussen Machelen en Halle). Bovendien verbetert Wegen en Verkeer de veiligheid en de leefbaarheid van de omgeving door de bouw van een tunnel en de aanleg van vrijliggende fietspaden. Het Agentschap realiseert dit in vier deelprojecten tot eind 2023.

Logo van Fluvius

Fluvius

Fluvius vernieuwt de nutsleidingen (gas, elektriciteit) in verschillende straten in Machelen en omgeving, ter voorbereiding van de vele infrastructuurprojecten die de komende jaren op de planning staan.

Het logo van BROEKLIN

BROEKLIN

BROEKLIN is een circulaire werkwinkelwijk langs de Woluwelaan in Machelen, in de schaduw van het viaduct van Vilvoorde. Het is een plek om te werken, winkelen en ontspannen zoals je in een stadswijk doet. De grote stadshallen van BROEKLIN verwijzen naar het industriële verleden van de site en bieden plaats aan opleidingscentra, KMO-units, kantoren, maakwinkels en zelfs aan stadslandbouw. Door hen samen te brengen op één site stimuleert BROEKLIN de korte keten economie. Bovendien krijgt ook de circulaire economie er alle kansen en worden de gebouwen opgetrokken volgens circulaire bouwprincipes. Met een specifiek rewilding-programma in het grote BROEKLIN-park zal de natuur er ten volle kunnen floreren. Het Huis voor de Kunsten biedt tot slot een experimentele omgeving voor verschillende kunstvormen. BROEKLIN wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar Uplace.

> Ontdek meer over dit project

Logo van Regie der Gebouwen

Regie der Gebouwen

De federale overheid bouwt momenteel  een gevangeniscomplex in Haren, op een terrein van 15 hectare dat grenst aan de Witloofstraat en de Kuregemstraat. Om dit complex vlot te bereiken wordt onder meer een ontsluitingsweg naar de Woluwelaan aangelegd. Een  deel van de Witloofstraat wordt ook heraangelegd en de wandel- en fietsweg ‘Keelbeekweg’ wordt omgeleid en opnieuw ingericht.

> Ontdek meer over dit project

Gemeente Machelen, Farys en Agentschap Ondernemen

In de Kerklaan, de Rittwegerlaan, de Beaulieustraat, de Nieuwbrugstraat en de Nijverheidsstraat zal Farys in opdracht van de gemeente Machelen een nieuw wegdek en voet- en fietspaden heraanleggen. Indien nodig, wordt de riolering vernieuwd. Beide partijen houden rekening met de inplanting van het toekomstige treinstation.

> Ontdek meer over dit project

Logo_DWV

De Werkvennootschap

De Werkvennootschap werkt met het project rond de Ringtrambus aan een ruimer aanbod van vlot en comfortabel openbaar vervoer in de Vlaamse Rand boven Brussel. Zowel ter hoogte van de Kerklaan als aan de Haachtsesteenweg sluiten ze met de verdere aanleg van de vrijliggende busbaan aan op het project van Wegen en Verkeer.

> Ontdek meer over dit project

Logo_VMM

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

In het dichtbevolkte gebied rond Brussel is de groene ruimte beperkt. Met het openleggen van de rivier de Woluwe in Diegem en Zaventem wil de Vlaamse Milieumaatschappij een blauwgroen netwerk creëren vanaf het Zoniënwoud tot aan de monding van de Woluwe in Vilvoorde.

> Ontdek meer over dit project

Werken in de buurt van de Woluwelaan