Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van de Ninoofsesteenweg in Dilbeek / Roosdaal / Lennik

Doelstellingen

Doelstellingen

Status

In Studie

Weg

N8

Veilige fietsinfrastructuur

Wat betreft de fietsinfrastructuur, is het voorstel van Wegen en Verkeer om prioriteit te geven aan de zones waar vandaag geen fietspaden liggen

Hoe de fietspaden er over het hele traject precies zullen uitzien (hoe breed, gescheiden, verhoogd, etc.), zal nog verder uitgewerkt worden. Waarschijnlijk zullen de ontwerpprincipes van Wegen en Verkeer voor fietspaden langs gewestwegen gevolgd worden. Dat betekent in grote lijnen dat binnen de bebouwde kom (waar auto’s max. 50 km/u mogen rijden) het fietspad naast de rijweg verhoogd, en buiten de bebouwde kom afgescheiden van de rijweg, zal aangelegd worden.  

Vlotter openbaar vervoer

Een belangrijke doelstelling van het project is om het busverkeer vlotter te laten rijden, zodat de bus een interessanter alternatief wordt, en meer mensen uit de ruime regio hun wagen zullen laten staan om de bus te nemen. De Lijn is van plan om n.a.v. het nieuwe beleid rond “basisbereikbaarheid” de frequentie te verhogen van het busverkeer op de Ninoofsesteenweg. Tijdens de spitsuren zullen er per rijrichting minstens twaalf bussen per uur over de steenweg rijden. Als we willen dat die bussen vlot rijden, zal Wegen en Verkeer als wegbeheerder de inrichting van de Ninoofsesteenweg daarop moeten afstemmen. 

Concreet zal Wegen en Verkeer op bepaalde plaatsen busbanen aanleggen. Op bepaalde kruispunten zal ook de inrichting van het kruispunt en de regeling van de verkeerslichten zodanig afgestemd worden, dat de bussen er vlot voorbij geraken. 

Sluipverkeer tegengaan

Door de files op de Ninoofsesteenweg zoeken vandaag veel automobilisten om hun weg via de zijstraten en het lokale wegennet. Een belangrijke doelstelling van het project van de herinrichting is dan ook om het sluipverkeer tegen te gaan. Dat kunnen we onder andere bereiken door de kruispunten slim in te richten, zodat het verkeer daar vlot voorbij kan rijden en zodat er geen flessenhalzen ontstaan. Het belangrijkste voorbeeld van zo'n flessenhals in de huidige situatie is het op- en afrittencomplex van de Brusselse Ring (R0) in Dilbeek (lees hieronder verder).  

Herinrichting op- en afrittencomplex in Dilbeek

De herinrichting van het op- en afrittencomplex “Dilbeek” (nr. 13) van de Ring rond Brussel (R0) maakt geen deel uit van de studie. Dat stuk van de Ninoofsesteenweg zal samen met de op- en afritten van de ring heringericht worden door De Werkvennootschap, een organisatie die in opdracht van de Vlaamse Regering grote en complexe mobiliteitsprojecten aanpakt.