Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van de Ninoofsesteenweg in Dilbeek / Roosdaal / Lennik

Herinrichting van de Ninoofsesteenweg in Dilbeek / Roosdaal / Lennik

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N8

Wat en waarom?

Herinrichting Ninoofsesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt sinds de zomer van 2018 de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N8), tussen de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het kruispunt met de Omer de Vidtslaan in Roosdaal. Deze afstand bedraagt 14 kilometer. Deze gewestweg loopt door Dilbeek, Roosdaal en Lennik. De Ninoofsesteenweg is een typische Belgische "steenweg" die dwars door dorpskernen en woongebieden loopt.

In 2017 werd anderhalve kilometer van de Ninoofsesteenweg al heringericht. Die herinrichting begon van aan het kruispunt met de Omer de Vidtslaan tot aan het kruispunt met de gemeentegrens met Ninove. Wegen en Verkeer legde er veilige en vrijliggende fietspaden. Daarnaast werden enkele gevaarlijke kruispunten volledig opnieuw aangelegd en werd er een veiliger en overzichtelijker wegbeeld gecreëerd voor alle weggebruikers.

Project in vier delen

Het projectgebied is gevarieerd. Daarom heeft Wegen en Verkeer de projectzone opgedeeld in vier delen:

  • Deel 1: Kern van Dilbeek
  • Deel 2: Overgangsgebied
  • Deel 3: Kern van Schepdaal
  • Deel 4: Lennik en Roosdaal

Klik op de groene knop om de aanklikbare kaart te bekijken. 

Verkeersveiligheid en levenskwaliteit centraal

De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd, door het Agentschap Wegen en Verkeer en door studiebureaus (in opdracht van Wegen en Verkeer). Het studiebureau dat het ontwerp voor de herinrichting zal uittekenen, zal eerst de bevindingen van de voorgaande studies analyseren. Daarna wordt er een voorontwerp opgemaakt met een aantal concrete doelstellingen rond verkeersveiligheid en de verbetering van de openbare ruimte:

  • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
  • Verbetering van de levenskwaliteit langs de Ninoofsesteenweg
  • Vlotter busverkeer om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken
  • Ontmoediging van sluipverkeer langs gemeentewegen
  • Herinrichting van gevaarlijke kruispunten

De volledige vernieuwing van de riolering onder de Ninoofsesteenweg maakt ook deel uit van de lopende studie. Het studiebureau zal de bestaande riolering onderzoeken en bekijken hoe een nieuw rioleringsstelsel aangelegd kan worden. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij regen- en afvalwater apart zullen worden afgevoerd.

Timing en impact?

Timing nog niet bekend

Wanneer de werken worden uitgevoerd, weten we op dit moment nog niet. Van zodra er meer bekend is over de timings, deelt Wegen en Verkeer dit mee op deze webpagina.