Herinrichting Tongersesteenweg - doortocht Riemst fase 3

Regio
Gemeente
Weg
Datum oktober 2018 - najaar 2019

UPDATE 
Tegen vrijdag 6 september 2019 opent de vernieuwde Tongersesteenweg. De werken zijn dan ten einde.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Fluvius en de gemeente Riemst vernieuwen in 2019 de Tongersesteenweg. Het betreft het laatste deelproject waarbij de vier steenwegen die in het centrum van Riemst kruisen een volledige nieuwe en vooral veiligere inrichting krijgen. Tijdens de eerste fase (2012-2013) van de zogenaamde ‘doortocht van Riemst’ werden de Bilzersteenweg en Visésteenweg aangepakt. Drie jaar later (2016) volgde de herinrichting van de Maastrichtersteenweg en tegen het najaar van 2019 is ook de vernieuwing van de Tongersesteenweg een feit.

 

Het project in een notendop

De projectzone strekt zich uit vanaf hoeve De Lindenboom tot aan Villa Neven, waar de technische en toeristische diensten van de gemeente Riemst gevestigd zijn.

Verhoogde fiets- en voetpaden

Net zoals op de andere drie steenwegen binnen de herinrichting van de doortocht Riemst centrum zullen trappers en stappers straks ook veilig en comfortabel op de Tongersesteenweg kunnen passeren. Het nieuwe fietspad in rode beton komt verhoogd te liggen ten opzichte van de rijweg om de fietser zo een duidelijke en eigen plek te geven. Aansluitend op hetzelfde niveau komen er voor de voetganger mooie en ruime voetpaden.      

Trager het centrum binnenrijden   

Bij het binnenrijden van het centrum, aan de kant van Herderen, zorgt een asverschuiving van de rijweg met een groen middeneiland voor een duidelijk poorteffect. Samen met de aanleg van versmald ogende rijstroken wordt zo een vertragend effect gecreëerd voor het verkeer.

Ruimte voor groen en parkeren

De groenere inrichting van Riemst centrum wordt eveneens op de Tongersesteenweg doorgetrokken. Aan beide zijden van de weg zullen bomen het geheel een frisse en groene aanblik geven. Aan de kant van de rotonde is er daarnaast heel wat ruimte voorzien om te parkeren. De bijna 20 parkeerplekken komen vanzelfsprekend in de lengterichting te liggen tussen de rijweg en het fietspad.   

 

 

Timing

Nutswerken: tot eind maart 2019

Nutsmaatschappijen voeren de voorbereidende werken uit aan hun ondergrondse leidingen. De nutswerken aan de zuidzijde (oneven huisnummers) zijn ondertussen afgerond. Tegen eind maart 2019 moeten ook de ondergrondse leidingen voor elektriciteit, water, gas, en telecom aan de noordzijde aangepast zijn.

Na de nutswerken starten de hoofdwerken. In samenwerking met de gemeente Riemst en Fluvius krijgt de volledige projectzone een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe weginfrastructuur.

FASE 1 - vanaf 1 april 2019 tot de zomer

  • De rioleringswerken beginnen op 1 april 2019 aan de noordzijde (even zijde) van de Tongersesteenweg.
  • Meteen na de rioleringswerken, krijgt deze zijde van de projectzone ook een vernieuwde weginrichting. Tegen de zomer moet de nieuwe rijweg samen met het voet- en fietspad aan deze zijde afgewerkt zijn.
  • De werken starten ter hoogte van hoeve De Lindenboom, en schuiven op richting rotonde.

FASE 2- zomer 2019 tot najaar 2019

  • Wanneer de zuidzijde afgewerkt is, verhuizen de riolerings- en wegeniswerken naar de overzijde. Als alles loopt zoals gepland, gebeurt deze fasewissel rond begin juli 2019.
  • Ook aan deze zijde gaat het eerst om rioleringswerken. Daarna volgt de herinrichting van de weginfrastructuur. Volgens de planning zijn de werken in het najaar 2019 afgerond.

Opgelet: de planning van dergelijke werken is steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden. Deze kan mogelijk nog veranderen. 

 

Minderhinder-maatregelen: doorgang voor fietsers, omleiding richting Tongeren

Beperkte hinder tot eind maart 2019

  • Fietsers kunnen steeds langs de werfzone rijden over de tijdelijke asfaltstrook aan de zuidzijde van de weg. De aannemer zorgt ervoor dat voetgangers de zone van de werken zo optimaal mogelijk kunnen wandelen, ook aan de zijde waar gewerkt wordt.
  • Autoverkeer kan de werfzone tijdens de resterende nutswerken in beide richtingen passeren, over versmalde rijstroken. Af en toe kan men een rijstrook plaatselijk innemen om bepaalde werken veilig uit te voeren. Dit gebeurt dan buiten de spitsuren waarbij het verkeer beurtelings via een tijdelijke lichtenregeling verloopt. 

Omleiding voor autoverkeer richting Tongeren vanaf 1 april 2019

  • Voor fietsers en voetgangers zal er steeds ruimte zijn om in beide richtingen langs de werken te kunnen. In fases 1 is dat op een tijdelijke asfaltstrook, tijdens fase 2 op het nieuwe voet- en fietspad aan de noordzijde.
  • Tijdens beide fasen van de riolerings- en herinrichtingswerken is er in de projectzone slechts één rijhelft beschikbaar. Verkeer van Tongeren naar Maastricht kan steeds voorbij de werfzone rijden. Richting Tongeren is de Tongersesteenweg vanaf de rotonde afgesloten. Voor autoverkeer in de richting van Tongeren geldt er een korte omleiding die vanaf de rotonde eerst even over de Bilzersteenweg loopt om dan via twee ruilverkavelingswegen net voorbij de werken terug aan te sluiten op de Tongersesteenweg. 

​ ​​ ​​

Blijf op de hoogte
Via digitale nieuwsbrieven bezorgen we u graag nieuws over de voortgang van het project. Via de knop op deze pagina kan u zich eenvoudig inschrijven en blijft u geïnformeerd.