Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkeerssituatie vanaf 19 augustus

Verkeerssituatie vanaf 19 augustus

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N70

Fase 3 en 4: vanaf 19 augustus 2022

Werfzone: Grote Baan van St.Elisabethstraat tot net voorbij kruispunt Schoolstraat (N450)

Op vrijdag 19 augustus wordt de Grote Baan vanaf de Sint-Elisabethstraat tot en met het kruispunt met de Schoolstraat volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer tussen Beveren en Zwijndrecht volgt in beide richtingen een omleiding:

 • Richting Zwijndrecht: omleiding via de IJzerstraat, Pauwstraat en Snoeckstraat.
 • Richting Beveren: omleiding via Burggravenstraat, Kalishoekstraat, Schoolstraat, Dijkstraat, Koolputstraat, Leurshoek, Halfdreef en Kasteeldreef.
 • Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via de achterliggende straten. De aannemer voorziet steeds een voetgangersoversteekplaats (of fiets aan de hand) door de werfzone ter hoogte van kruispunt Torenstraat- Spoorweglaan.
 • De Lijn: de bussen van De Lijn 81-85 volgen dezelfde omleidingen als het reguliere verkeer. Er is een tijdelijke bushalte richting Beveren in de Kalishoekstraat. Meer info en routeplanner op www.delijn.be.

Let op: de rijrichting in de Kalishoekstraat tussen Dambrugstraat en Schoolstraat draait om. Vanaf 19 augustus kan u de Kalishoekstraat enkel uitrijden naar de Schoolstraat, het is dan niet meer mogelijk om via de Schoolstraat de Kalishoekstraat in te rijden.

De Grote Baan tussen Snoeckstraat en Sint-Elisabethstraat blijft bereikbaar in twee richtingen voor plaatselijk verkeer.
Ook de Vesten/Grote Baan tussen Essendreef en IJzerstraat is bereikbaar in twee richtingen.

Extra maatregelen

We lijsten de extra maatregelen, die nu ook al gelden, nog even voor je op. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het verkeer op de omleidingsroute zo vlot en veilig mogelijk verloopt. 

 • Schoolstraat, Spoorweglaan en Torenstraat: doodlopend aan de N70.
 • Pauwstraat blijft eenrichtingsverkeer richting Snoeckstraat.
 • Kalishoekstraat: eenrichtingsverkeer tussen Burggravenstraat en Schoolstraat, richting Schoolstraat.
 • De knip in de Gaverlandstraat wordt weggenomen en gaat terug open in beide richtingen.
 • Parkeerverbod in Snoeckstraat, Pauwstraat, Kalishoekstraat (tussen Dambrugstraat en J. Van Hulstraat), Dambrugstraat (tussen Kalishoekstraat en JH Djem), IJzerstraat (bovenste deel aan aansluiting N70), Halfdreef en Leurshoek.
 • Voor verkeer boven 3,5 ton in de Kalishoekstraat is het verboden om links of rechts af te slaan naar de Dambrugstraat. Zij volgen de omleiding zoals aangegeven. 

Opnieuw verkeer in twee richtingen in IJzerstraat 

Vanaf maandag 19 september geldt opnieuw tweerichtingsverkeer in de IJzerstraat.
Het enkelrichtingsverkeer was ingevoerd op vraag van de hulpdiensten, zodat zij in geval van nood een vlotte doorgang hebben. Uit een vorige fase bleek namelijk dat de brandweer moeilijkheden had om vlot de straat in te rijden vanaf de N70 als er verkeer stond te wachten om de straat uit te rijden. Dit ondanks de verbreding van de aansluiting van de IJzerstraat aan de Grote Baan.
 
Naar aanleiding van de vele opmerkingen en vragen die AWV en de gemeente over deze nieuwe verkeerssituatie ontvingen, werd de situatie herbekeken en is een alternatieve oplossing uitgedacht.
We hebben de aansluiting van de IJzerstraat met de N70 extra verbreed en voorzien van een voorrangsregeling waardoor verkeer in twee richtingen terug mogelijk is én er tegelijk een vlotte doorgang voor de brandweer gegarandeerd blijft.

Toegankelijkheid van woningen en winkels in de werfzone

Woningen en winkels in de werfzone zijn niet altijd bereikbaar met de auto. Zeker tijdens de werkuren kunnen we de toegang niet garanderen. Na de werkuren en in het weekend kan u eventueel stapvoets door de werfzone rijden. Neem dan de kortst mogelijke route door de werfzone via de dichtstbijzijnde zijstraat.

Alle woningen en winkels zijn steeds te voet bereikbaar. U kan parkeren:

 • in de dichtstbijzijnde zijstraat
 • op parking OC Boerenpoort, bereikbaar via Spoorweglaan en R. Esserstraat.
 • op de Grote Baan tussen de IJzerstraat en de Schoolstraat en op de Schoolstraat tussen Hazaarddam en Kalishoekstraat (blauwe zone: maximum 2 uur van maandag tot zaterdag tussen 9u en 18u. Vergeet niet uw parkeerschijf te leggen).

Heeft u uw wagen nodig, parkeer dan buiten de werfzone, zodat u niet ingesloten geraakt.

Voor de bedrijven en handelszaken in de werfzone voorzien we ook drie tijdelijke laad- en loszones aan de rand van de werfzone. Deze komen in de Schoolstraat, de Torenstraat en de Spoorweglaan.


 

Fase 5: 2023

Werfzone: Grote Baan van Schoolstraat (N450) tot Carrefour

N70 volledig onderbroken

Omleiding in beide richtingen: Kasteeldreef – Halfdreef – Leurshoek – Koolputstraat – N450 

Enkele weken voor de start van deze fase kan u hier het verkeersplan bekijken.