Herinrichting N70 in Melsele (Beveren)

Weg
Datum vanaf 6 mei 2019

Op 6 mei 2019 gingen de nutswerken, die de heraanleg vooraf gaan, van start. Alle info over de nutswerken wordt gebundeld op www.beveren.be/werken-n70. Schrijf je daar ook in voor de digitale nieuwsbrief en ontvang updates in je mailbox. 

 

Op 6 mei 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer, Beveren en Synductis met de totale heraanleg van de N70 in Melsele. De aannemer zal de gewestweg aanpakken van de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en de Snoeckstraat. Nieuwe veilige kruispunten met vrijliggende fietspaden en twee nieuwe ovondes beogen veiliger en vlotter verkeer langs de N70. De werken zullen anderhalf jaar duren.

Comfortabel fietsen en wandelen

De gewestweg wordt aangepakt van aan de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat/Snoeckstraat. Dit 2 km lange stuk krijgt veilige en comfortabele enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de weg en veilige oversteekplaatsen langs het hele traject. Ook voetgangers krijgen de aandacht die ze verdienen: er komen aangename en veilige voetpaden aan weerszijden van de weg. Oversteken kan op verschillende plaatsen via een middeneiland. Hierdoor kunnen voetgangers rustig en veilig in twee keer oversteken. Aan de kruisingen met de Schoolstraat, de Torenstraat/Spoorweglaan en de Burggravenstraat worden verkeerslichten geplaatst.

Bussen krijgen eigen busbaan

Op bepaalde delen van de N70 komt bovendien een aparte busbaan. Waar de busbaan stopt en bussen weer op de rijbaan komen worden op twee plekken ovondes aangelegd.  Bussen van De Lijn zullen door het midden van de ovondes kunnen rijden. Door de verkeerslichten op de ovondes kunnen zij vlot verder rijden. Deze overzichtelijke ovondes komen ter hoogte van de Sint-Elisabethstraat en aan het Pareinpark. Haltes met verhoogde perrons, schuilhuisjes en een fietsenstalling maken het openbaar vervoer aantrekkelijker en maakt de combinatie van verschillende vervoersmiddelen eenvoudiger.

Veilig naar school

Om de leefbaarheid in de omgeving te verhogen, wordt er in de omgeving van de school aan de ovonde aan de Elisabethstraat een zone 30 ingesteld. Ouders zullen hun kinderen veilig kunnen afzetten op de twee kiss-and-ride-stroken op de Grote Baan. Op de rest van het traject is er snelheidslimiet van 50 km per uur. Op verschillende delen van de N70 is er parkeergelegenheid voorzien. Tussen de dorpscentra van Beveren en Melsele blijft langsparkeren mogelijk tussen de bomen aan weerszijden van de straat. Aan de A. Farnèselaan komt een nieuwe parkeerzone en de parking tegenover OC De Boerenpoort wordt beter bereikbaar.

Een groene doortocht

Bomen, hagen en heesters langs het hele traject zorgen ervoor dat de doortocht door Melsele zijn groene karakter niet verliest. Elke zone krijgt een aangepaste beplanting: in de ‘buitengebieden’ worden grote bomen aangeplant, zoals platanen en op de middenbermen in deze zone komen naast een centrale haag ook heesters. In het centrum zorgen kleinere straatbomen dan weer voor een ‘stedelijker’ uitzicht. De historische eiken tussen de Torentraat en Sint-Elisabethstraat blijven behouden en krijgen versterking van nieuw aangeplante eiken. Tot slot zullen de twee ovondes een groene toegangspoort tot Melsele vormen dankzij de bomen en lage beplanting die er zal groeien. De groene invulling van deze ovondes zal bovendien ook de snelheid van aankomende voertuigen milderen.    

Communicatie

In maart 2018 waren er drie infomarkten voor zowel de ondernemers als de omwonenden waar de plannen voor de doortocht in Melsele uitgebreid toegelicht zijn. Op 23 april 2019 was er een infovergadering die vooral inging op de uitvoering van de nutswerken. De presentaties kunt u hieronder downloaden.

 

Presentatie infovergadering 23 april: algemene info + info heraanleg (vanaf voorjaar 2020)

Presentatie infovergadering 23 april: info nutswerken

 

 

Op de panelen van de infomarkt kan meer informatie gevonden worden over de details van het ontwerp. Deze panelen kan u downloaden via de links in de kolom aan de rechterkant. 

Uitvoering van de werken

Nutswerken starten op 6 mei

Op 6 mei 2019 zijn de nutsmaatschappijen gestart. Zij komen langs om de leidingen voor water, gas, electriciteit en telecommunicatie te vernieuwen voor de heraanleg van start gaat. Ook alle huisaansluitingen worden in deze fase vernieuwd worden. Tijdens de nutwerken zal er in sommige fasen ook hinder zijn voor fietsers en autoverkeer.

Alle informatie over de nutswerken is te vinden op www.beveren.be/werken-n70. Schrijf je daar ook zeker in voor de digitale nieuwsbrief. Dan krijg je updates over de nutswerken in je mailbox.

 

Heraanleg N70 vanaf voorjaar 2020

Vanaf het voorjaar van 2020, na de nutswerken, start de heraanleg zelf. In deze fase wordt de weg heringericht met onder het nieuwe wegdek een gescheiden rioleringsstelsel.