Herinrichting N43 van Marke tot Aalbeke

Regio
Gemeente
Weg
Datum Vermoedelijke startdatum: mei 2020 (470 werkdagen)

De N43 Torkonjestraat/Pottelberg is de verbindingsweg tussen Aalbeke en Kortrijk en maakt bovendien deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en een volledige herinrichting van de weg waarbij er aan beide zijden vrijliggende enkelrichtingsfietspaden worden aangelegd tussen de Busschaertstraat en de Pater Vandersteenestraat.

De werken worden opgedeeld in drie grote fases:

Fase 1: N43 (Torkonjestraat) vanaf RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Aalbeke tot en met de Keizerstraat en Rootland (220 werkdagen)
Fase 2: N43 (Torkonjestraat / Pottelberg) vanaf de Keizerstraat tot en met het kruispunt De Prince (150 werkdagen)
Fase 3: N43 (Pottelberg) vanaf het kruispunt De Prince tot het kruispunt met de R8 (100 werkdagen)

Stad Kortrijk is bouwheer van deze werken. De Vlaamse Overheid subsidieert. 

Meer info over timing, faseringen en omleidingen: https://www.kortrijk.be/n43-torkonjestraat-pottelberg