Herinrichting N357 Oostrozebekestraat in Ingelmunster

Regio
Gemeente
Weg
Datum Van 16 april 2018 tot voorjaar 2020 (openstelling rotonde op 24 maart)

UPDATE 20/03/20: De rotonde met de N50 zal opengesteld worden vanaf dinsdagmiddag 24 maart voor alle rijrichtingen. Nog niet alle werken konden uitgevoerd worden. Die zullen naar een later te bepalen datum worden verschoven.

De N357 Oostrozebekestraat is dringend aan een heraanleg toe. De huidige weg, die bestaat uit betonplaten, is 40 jaar oud. Ze voldoet dan ook niet meer aan de eisen van een hedendaagse weg. Ook onder de grond dient er heel wat werk te gebeuren.

Bovengronds neemt men heel wat maatregelen om de veiligheid te verbeteren voor alle weggebruikers en bovendien het wegcomfort gevoelig te verbeteren. Beide rijstroken zullen worden heraangelegd in asfaltverharding, met middengeleiders ter hoogte van de school en in aanloop naar de rotondes. Naast de rijstroken zullen er parkeerstroken voorzien worden aan beide zijden van de weg, afgewisseld met boomvakken. Er komen ook vrijliggende fietspaden in asfalt en voetpaden in grijze betonstraatstenen.

Aan beide zijden van de weg legt de aannemer een riolering aan, waarbij een DWA (droogweerafvoer) en een RWA (regenwaterafvoer) het vuil- en regenwater afzonderlijk afvoert. Naast het aanleggen van een nieuwe riolering zal men de oude nutsleidingen verwijderen.

De voorbereidende nutswerken werden reeds in 2017 uitgevoerd. Vanaf 16 april 2018 starten de eigenlijke werken. 

Fasering 

De werken worden uitgevoerd in verschillende fases:

Fase 1 (tussen rotonde N382 en Meusbroekbeek) (afgerond)

  • Deelfase 1a: koker Meusbroekbeek
  • Deelfase 1b: Noordzijde vanaf de Krekelstraat tot ca. huisnummer 267D
  • Deelfase 1c: Noordzijde vanaf ca. huisnummer 267D tot Meusbroekbeek

Fase 2 (afgerond)

  • Deelfase 2a: Zuidzijde vanaf ca. huisnummer 204 tot Meusbroekbeek
  • Deelfase 2b: Zuidzijde vanaf huisnummer ca. 230 tot Meusbroekbeek 
  • Deelfase 2c: Zuidzijde vanaf de Krekelstraat tot ca. huisnummer 230

Fase 3 (afgerond)

  • Deelfase 3a: Noordzijde vanaf Meusbroekbeek tot rotonde N50
  • Deelfase 3b: Zuidzijde vanaf huisnummer 204 tot rotonde N50

Fase 4 (afgerond)
Afwerking noordzijde

Fase 5 (vanaf maandag 14 oktober)

In de vijfde en laatste fase werken we aan de rotonde N50-N357 Oostrozebekestraat. Deze werken omvatten rioleringswerken en een bovengrondse heraanleg van de rotonde. Er komt een vrijliggend fietspad zodat fietsers veilig kunnen oversteken.

Hinder tijdens fase 5

Tijdens fase 5 zijn de rotonde en de Ringbrug volledig afgesloten voor auto’s en vrachtwagens. Om de hinder tijdens deze laatste fase zoveel mogelijk te beperken werden er nog voor het bouwverlof twee bypasses (tijdelijke wegen) aangelegd vlak naast de rotonde. Verkeer vanuit Brugge richting Kortrijk en omgekeerd kan via de grote bypass naar de (pas heraangelegde) N357 Oostrozebekestraat en de Gentstraat (waar opnieuw verkeer in beide richtingen is toegelaten) om vervolgens de N50 Ringlaan op te rijden. De lichtenregeling aan het kruispunt N50xGentstraat wordt tijdelijk aangepast zodat de doorstroming gegarandeerd blijft.

Wie vanuit de richting Brugge komt en naar het centrum van Ingelmunster wil, kan eveneens gebruik maken van een bypass. Omgekeerd kan het verkeer komende van het centrum vanuit de N357 Oostrozebekestraat niet de N50 Ringlaan oprijden aan de rotonde. Dit verkeer moet omrijden via de Bruggestraat en Meulebekestraat om zo de N50 te bereiken.

Voor fietsers blijft er tijdens de werken van fase 5 wel een doorgang behouden op de rotonde en op de Ringbrug. Met de fiets (inclusief bakfiets) en bromfiets kun je zowel richting Kortrijk als richting Brugge vlot naar het centrum en omgekeerd. Fietsverkeer is niet toegelaten langs de N50 richting Brugge, tussen de Kortrijkstraat en Gentstraat om zo onveilige situaties op het kruispunt met de Gentstraat te vermijden. Fietsers op de N50 Ringlaan kunnen in twee richtingen aan de kant van het sportcentrum fietsen tussen de Bollewerpstraat en de Oostrozebekestraat.

In de oorspronkelijke planning was voorzien dat de vierde fase pas tegen eind december afgerond ging zijn en dat de werken van de vijfde en laatste fase (werken aan rotonde) pas zouden starten nadat ook de werken aan de Dorpsbrug zouden afgerond zijn (werken van de Vlaamse Waterweg). Op dit moment is er echter nog geen einddatum bekend voor de werken aan de Dorpsbrug. De gemeente Ingelmunster wilde ook voorkomen dat de omleiding doorgaand verkeer door het centrum zou sturen waardoor er overlast zou zijn voor bewoners en fietsers. Daarom werd beslist om de werken aan de rotonde al op 14 oktober op te starten, terwijl er minder hinder maatregelen werden genomen (aanleg van de bypasses en aanpassing lichtregeling aan kruispunt N50xGentstraat) zodat de hinder kan beperkt blijven.  

De werken zullen 90 werkdagen in beslag nemen wat overeenkomt met ongeveer 4 maanden werk. Tegen het begin van het voorjaar 2020 zouden alle werken moeten afgerond zijn, tenzij slecht weer om uitstel vraagt.