Herinrichting Langenberg (N127) en onderhoudswerken Turnhoutsebaan (N127) in Diest

Regio
Gemeente
Weg
Datum start in najaar 2019

 

UPDATE 18/12/18: Aan de rechterkant van deze webpagina kan je de verschillende ontwerpplannen downloaden. Deze plannen omvatten o.a.: het rooien/behouden van bomen, werken aan de riolering en het wegdek en een aantal typedwarsprofielen en technische schema's. Om de plannen goed te zien, kan je ze best eerst downloaden en dan via Arcrobat Reader met de 'zoomfunctie' uitvergroten en bekijken. 

I.v.m. de planning: vooraleer AWV van start kan gaan met de heraanleg van de Langenberg en de onderhoudswerken aan de Turnhoutsebaan, moeten eerst enkele ingrijpende werken op de ring rond Diest worden afgerond. Die werken starten volgens de huidige planning in maart 2019 om te eindigen in september 2019.  

Voor alle duidelijkheid: herinrichting nog niet gestart  

AWV vernam dat er bij omwonenden onduidelijkheid heerst over wanneer de werken precies plaatsvinden en of er in het verleden (2017) reeds ingrepen gebeurden die deel uitmaken van dit project. Voor alle duidelijkheid: er vonden tot dusver nog geen werken van AWV plaats met betrekking tot de herinrichting van de Langenberg of de Turnhoutsebaan. Op dit moment bevindt het project zich in de gunningsfase en loopt de gunningsprocedure voor het aanstellen van de aannemer die de herinrichtingswerken aan de Langenberg en de Turnhoutsebaan vanaf het najaar 2019 uitvoert.  AWV wil ook benadrukken dat omwonenden steeds op de hoogte zullen worden gebracht bij de start van de werken of bij ander belangrijk nieuws. Zij zullen dan een brief op de bus ontvangen. Houd zeker ook deze webpagina in het oog voor actueel nieuws.

Situering van het project

Op deze webpagina stond voordien een overzichtskaartje met daarop aangeduid "bijkomend onderhoud tot gemeentegrens met Scherpenheuvel-Zichem". Dat moest zijn "bijkomend onderhoud tot gemeentegrens met Tessenderlo". De werfzone van het onderhoud op de Turnhoutsebaan ("Zone B" van de werken) is dus aanzienlijk langer dan eerder gecommuniceerd. Het kaartje hieronder is het correcte. 
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start in het najaar van 2019 met de heraanleg van de Langenberg (N127) in Diest. Dit traject is een cruciale verbinding tussen Diest en Geel. De werken vinden plaats tussen het kruispunt met de Citadellaan en het punt waar de Turnhoutsebaan aansluit op de Langenberg. 

Bijkomend zorgt AWV voor een grondige opknapbeurt van de Turnhoutsebaan (N127) tot op de grens met Tessenderlo

herinrichting-langenberg-heraanleg-turnhoutsebaan

Welke werken worden er uitgevoerd? 

Met een grondige herinrichting van de Langenberg en de Turnhoutsebaan investeert AWV in veiligere gewestwegen voor wie er fietst, de bus neemt of er met de auto rijdt.  Zowel de boven- als onderbouw van de Langenberg wordt dan ook volledig aangepakt en vernieuwd:

  • De scherpe bocht wordt heraangelegd zodat hij minder gevaarlijk wordt.
  • Er komen veilige, vrijliggende fietspaden (afgescheiden van de weg) langs beide kanten van de weg. 
  • Nieuwe bushaltes aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 - kant Diest) en aan de splitsing met de Turnhoutsebaan (N127 - kant Molenstede) zorgen voor een veiligere situatie voor busgebruikers.
  • De stad Diest vernieuwt de riolering langs het volledige traject van de herinrichting. 

De herstellingswerken aan de Turnhoutsebaan bestaan uit het wegwerken van oneffenheden tussen de betonplaten van het wegdek. De oneffenheden veroorzaken geluidshinder voor de buren en omwonenden. AWV zal de betonplaten "fijnfrezen". Dat betekent dat we het bovenste laagje beton eraf schrapen, waardoor de oneffenheden tussen de betonplaten (ter hoogte van de voegen) verdwijnen. AWV zal ook de verzakte waterslikkers (die ook geluidsoverlast veroorzaken) in het wegdek vernieuwen en verstevigen.

Momenteel zijn er geen concrete plannen om het stuk van de Turnhoutsebaan voorbij de grens met Scherpenheuvel-Zichem (richting Geel/Turnhout) aan te pakken.

In het voorjaar van 2018 zijn er geluidsmetingen uitgevoerd langs de Turnhoutsebaan. Na de herstellingswerken zal AWV deze geluidsmetingen herhalen en de resultaten van de metingen vergelijken, zodat we objectief weten wat het effect van de herstellingen was op het omgevingsgeluid.  

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin

Van de werken op de Langenberg wordt gebruik gemaakt om ook nieuwe riolering aan te leggen. Aquafin zal in opdracht van de stad Diest een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen over het hele traject van de werken. Zo wordt regen- en afvalwater gescheiden, wat bijdraagt tot een beter leefmilieu. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk. Hoe de omleidingen zullen verlopen, is op dit moment nog niet geweten. Zodra hier meer informatie over bekend is, brengt AWV de bewoners op de hoogte.

Vragen over flitspaal

Op een informatieavond die plaatsvond in oktober 2018, vroegen aanwezige omwonenden of de flitspaal op de Turnhoutsebaan die nu aan het kruispunt met de Klappijstraat staat, verplaatst zou kunnen worden. AWV onderzoekt of er een betere plaats is voor deze flitspaal, en of het technisch haalbaar mogelijk is om de flitspaal te verplaatsen.