Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) en op- en afrittencomplex E40 in Ternat

Regio
Gemeente
Weg
Datum Start werken nutsmaatschappijen: 6 juni/ Eigenlijke herinrichting: 30 september

UPDATE 03/10/2019: Van 14 oktober tot en met 7 november voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een structureel onderhoud uit op het fietspad op de Assesteenweg (N285), maar in de deelgemeente Wambeek, een drietal kilometer verder dan onderstaand investeringsproject op de Assesteenweg ter hoogte van het op-en afrittencomplex.  Belangrijk: Deze werf start dus na het kruispunt met de Fossebaan en Stenebrugstraat (Josan Kinderland is dus vlot bereikbaar). Via de nieuwsbrief van Ternat wordt volgende week deze informatie nog eens extra verspreid. 

UPDATE 30/09/'19: Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 30 september met de herinrichting van het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat en de kruispunten met de Assesteenweg Pas op maandag 7 oktober zal de hinder voor het verkeer merkbaar zijn, omdat dan de rijweghelft richting Ternat wordt afgesloten. Om bedrijven en omwonenden in de onmiddelijke omgeving van de werken voldoende te informeren, organiseerde Wegen en Verkeer op 18 september een informatiemoment. Deze PowerPointpresentatie over de fasering van de werken werd getoond aan de aanwezige handelaars en vertegenwoordigers van de bedrijven in de regio. 

Voorbereidende werken nutsmaatschappijen vanaf 6 juni tot midden september

Op donderdag 6 juni startte Fluvius (voordien Eandis) samen met een aantal andere nutsmaatschappijen met voorbereidende werken op de kruispunten van de Assesteenweg (N285) en de op- en afritten van de E40 in Ternat. Deze werken zijn noodzakelijk zodat de aannemer bij de eigenlijke herinrichtingswerken de rijweg kan verbreden en het nieuwe rioleringsstelsel kan aanleggen. Tot aan het bouwverlof midden juli worden de huidige nutsleidingen vervangen en opnieuw aangelegd. Tot midden september worden vervolgens de huizen overgekoppeld en aangesloten op de nieuwe nutsleidingen. Voor meer informatie over de werken van de nutsmaatschappijen en de daarbij horende hinder kan u terecht op www.synductis.be. 

Doordat de nutsmaatschappijen pas midden september klaar zullen zijn met hun voorbereidende werken, start de eigenlijke herinrichting van de Assesteenweg en de op- en afritten van de E40 door het Agentschap Wegen en Verkeer pas vanaf 30 september. Wegen en Verkeer zal de omwonenden hierover opnieuw informeren met een brief op de bus. Er zal voor de omwonenden in de onmiddellijke omgeving van de werf ook een informatiemoment georganiseerd worden.  

Werken Assesteenweg en op- en afritten in 4 grote fasen 

Wegen en Verkeer voert de herinrichting van de Assesteenweg en het op- en afrittencomplex met de E40 gefaseerd uit om de hinder voor de omgeving te spreiden. De locaties van de werfzones verschuiven daarom in vier fasen (een gedetailleerd overzicht van de fasering met de bijhorende omleidingen vindt u in dit bestand):

 

 • Fase 1 (+/- 5 maanden): aanleg riolering onder en opbouw wegenis (fundering, asfalt, boordsteen en fietspad) van de rijstrook richting Ternat over de gehele lengte van de werfzone. Tijdens fase 1 werkt de aannemer over de volledige lengte van de werfzone om in de fasen die daarop volgen voor een vlottere doorstroming op de Assesteenweg te zorgen. 

  De beschikbare ruimte van het openbaar domein op het uiteinde van de werfzone (ter hoogte van het kruispunt met de Nattestraat) is te smal om zowel een werfzone in te richten als om het verkeer via twee versmalde rijstroken door te laten rijden. De aannemer zal daarom in een eerste deelfase (fase 1a) werken met tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt met de Nattestraat om het verkeer beurtelings te laten passeren. Om de belemmering voor het verkeer zo kort mogelijk te houden en snel te kunnen overschakelen naar een volledige verkeersafwikkeling met twee versmalde rijstroken, zal de aannemer op 30 september starten ter hoogte van deze zone. Volgens de huidige planning duurt deelfase 1a ongeveer een maand. 
   

 • Fase 2 (+/- een maand): aanleg riolering onder en opbouw wegenis van de rijstrook richting Asse, van aan speelhal Josan tot en met de oprit E40 richting Brussel. Op het einde van fase 2 zullen de oprit naar de E40 richting Brussel en de afrit komende van de E40 vanuit Affligem afgesloten worden. 
   
 • Fase 3 (+/- een maand): aanleg riolering onder en opbouw wegenis van de rijstrook richting Asse, van aan de oprit E40 richting Brussel tot en met de oprit E40 richting Affligem. Op het einde van fase 3 zullen de oprit naar de E40 richting Affligem en de afrit komende van de E40 uit Brussel afgesloten worden. 

Wanneer de op- en afritten van de E40 in de fasen 2 en 3 precies afgesloten worden, ligt op dit moment nog niet vast, maar Wegen en Verkeer tracht deze momenten telkens samen te laten vallen met een verkeersluwere vakantieperiode in het voorjaar van 2020 om de hinder voor het verkeer zo minimaal mogelijk te houden. 

 • Fase 4 (+/- 3 weken): aanleg riolering en opbouw wegenis tussen de oprit naar de E40 richting Affligem en carwash Isocom.

Hinder en omleidingen tijdens de werken

Tijdens de volledige duur van de werken geldt het algemene principe waarbij het verkeer op de Assesteenweg over twee versmalde rijstroken (één per rijrichting) kan rijden, met uitzondering van deelfase 1a waarin er met tijdelijke verkeerslichten en beurtelings verkeer wordt gewerkt.  

Om het verkeer op de Assesteenweg een indicatie te geven van de actuele reistijd via de werfzone op de Assesteenweg plaatst Wegen en Verkeer op de kruispunten met de invalswegen, de Brusselsesteenweg (N9) en de Ninoofsesteenweg (N8), mobiele tekstkarren. Voor het doorgaand auto- en vrachtverkeer is er daarnaast een grootschalige omleiding voorzien via de Brusselsesteenweg (N9) en de Ninoofsesteenweg (N8) om de werken te mijden. 

 

Wegen en Verkeer beseft dat de werken voor hinder zorgen en uw dagelijkse verplaatsingen moeilijker maken. Opritten van bewoners en handelaars en zijstraten worden tijdens de werken zo goed mogelijk bereikbaar gehouden door middel van tijdelijke verhardingen. Fietsers en voetgangers langs de werfzone worden steeds afgeschermd van het autoverkeer op de versmalde rijstroken door een verlaagd hekwerk.

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkte de afgelopen jaren de herinrichting van de Assesteenweg (N285) en het op- en afrittencomplex in Ternat uit. De toekomstige werfzone situeert zich op de Assesteenweg (N285) tussen het huisnummer 86 en het huisnummer 40. Daarnaast wordt ook een deel van het op- en afrittencomplex van de E40, aansluitend op de Assesteenweg (N285), mee aangepast. Dit project kadert binnen de visie van de Vlaamse overheid om de gevaarlijke punten in Vlaanderen weg te werken.

Herinrichting voor meer verkeersveiligheid 

In de voorbije jaren gebeurden er verschillende ongevallen met zwaargewonden of dodelijke afloop op de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het op- en afrittencomplex. In de analyses die daarop volgden, kwamen drie oorzaken naar boven die de vele ongevallen kunnen verklaren:

 1. congestievorming oftewel opstopping van het verkeer
 2. conflicten ter hoogte van de kruispunten
 3. afslaan met hoge snelheid

Met de herinrichting van de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het op- en afrittencomplex wil Wegen en Verkeer deze oorzaken aanpakken. In het nieuwe ontwerp wordt er werk gemaakt van conflictvrije kruispunten, een herschikking  van de rijstroken zodat het verkeer beter kan voorsorteren (ook op de op- en afritten, waar voorsorteerstroken aangelegd of verlengd worden), middeneilanden die het verkeer moeten afremmen en bushavens langs de rijweg zodat de bussen niet meer op de rijweg moeten halt houden. Ook de fietsinfrastructuur wordt verbeterd met afgescheiden fietspaden en fietsoversteekplaatsen.

Wegen- en rioleringswerken 

Rioleringswerken

De aannemer legt in opdracht van Wegen en Verkeer eerst een nieuw rioleringsstelsel aan. De bestaande infrastructuur wordt opengebroken en de huisaansluitingen worden afgekoppeld. Wegen en Verkeer voorziet een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Dit is beter voor het milieu.

Wegenwerken

De kruispunten met de op- en afritten van de E40 en met de Essenestraat worden voorzien van een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Hierbij wordt rekening gehouden met de routes van uitzonderlijk vervoer. Zo voorziet het ontwerp in de nodige opstelplaatsen en wordt in de richting van Edingen tussen de twee op- en afritten een dubbele rechtdoor, overgaand naar twee linksaf-rijstroken voor de oprit Brussel, voorzien. De aansluiting van de parking van de Brantano en de E5 mode op het kruispunt met de oprit Brussel - afrit Oostende wordt aangepast met een verplichte rechtsuit.

Het ontwerp voorziet verder in de heraanleg van Assesteenweg (N285) over een afstand van 580m in asfalt tussen het huisnummer 86 en het huisnummer 40. Daarnaast is er ook een afgescheiden rood fietspad in beton en een voetpad in grijze betonstraatstenen voorzien.

Ter hoogte van de kruispunten met de Steenvoordestraat, Essenestraat en de op-en afritten van de E40 worden de nodige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers voorzien met behulp van verkeerseilanden en markeringen op de rijweg. Ook ter hoogte van speelhal Josan (ten zuiden van de Nattestraat), wordt een oversteekplaats voor fietsers gecreëerd die aansluit op het bestaande fietspad. Tot slot worden er twee bushaltes gecreëerd langs het tracé. Wegen en Verkeer zal deze bushaltes vrijliggend van het doorgaand verkeer aanleggen.

 

Werken Assesteenweg (N285) en N9 worden op elkaar afgestemd

De uitvoeringsperiode van de herinrichtingswerken van de Assesteenweg (N285) en het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat valt mogelijk deels samen met de periode waarin er gewerkt wordt aan de Brusselsesesteenweg (N9) in Asse. Het langeafstandsverkeer voor het herinrichtingsproject van de N9 zal waarschijnlijk omgeleid worden via de E40 en het op- en afrittencomplex van de E40 in Ternat. Gedurende die periode zal het Agentschap Wegen en Verkeer ook werken aan dat op- en afrittencomplex en de kruispunten met de Assesteenweg (N285). Wegen en Verkeer bekijkt samen met de gemeentebesturen van Asse en Ternat hoe de omleidingsroutes precies zullen verlopen en hoe de werfzones ingericht zullen worden, zodat het verkeer tijdens de werken zo vlot mogelijk kan rijden. Wegen en Verkeer verwacht dat de impact op de huidige verkeerssituatie groot zal zijn en dat de werken heel wat hinder met zich mee zullen brengen. Samen met de aannemer en de bereikbaarheidsadviseur zal al het mogelijke gedaan worden om de handelaars en de ondernemers in de werfzones zo vlot mogelijk bereikbaar te houden.

Onteigeningen maken project mogelijk

Om het conflictvrije kruispunt ter hoogte van de oprit Brussel - afrit Oostende, de fietsoversteek ter hoogte van de Josan speelhal en de rioleringen in de Steenvoordebeek te realiseren, zijn een aantal onteigeningen noodzakelijk. De onteigende gebieden zijn vooral landbouwgronden en voortuinen van particuliere eigendommen.