Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunten Assesteenweg en op- en afrittencomplex E40

Situatie na de werken

Situatie na de werken

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N285

Gescheiden rioleringsstelsel

De aannemer legt in opdracht van Wegen en Verkeer eerst een nieuw rioleringsstelsel aan. De bestaande infrastructuur wordt opengebroken en de huisaansluitingen worden afgekoppeld. Wegen en Verkeer voorziet een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Dat is beter voor het milieu.

Vernieuwde kruispunten

De kruispunten met de op- en afritten van de E40 en met de Essenestraat worden voorzien van een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Hierbij wordt rekening gehouden met de routes van uitzonderlijk vervoer. Zo voorziet het ontwerp in de nodige opstelplaatsen en wordt in de richting van Edingen tussen de twee op- en afritten een dubbele rechtdoor, overgaand naar twee linksaf-rijstroken voor de oprit Brussel, voorzien. De aansluiting van de parking van de Brantano en de E5 mode op het kruispunt met de oprit Brussel - afrit Oostende wordt aangepast met een verplichte rechtsuit.

Het ontwerp voorziet verder in de heraanleg van Assesteenweg over een afstand van 580m in asfalt tussen het huisnummer 86 en het huisnummer 40. Daarnaast is er ook een afgescheiden rood fietspad in beton en een voetpad in grijze betonstraatstenen voorzien.

Ter hoogte van de kruispunten met de Steenvoordestraat, de Essenestraat en de op-en afritten van de E40 worden de nodige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers voorzien met behulp van verkeerseilanden en markeringen op de rijweg. Ook ter hoogte van speelhal Josan, ten zuiden van de Nattestraat, wordt een oversteekplaats voor fietsers gecreëerd die aansluit op het bestaande fietspad. Ten slotte worden er twee bushaltes gecreëerd langs de Assesteenweg. Wegen en Verkeer zal deze bushaltes vrijliggend van het doorgaand verkeer aanleggen.